1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1345 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 23-11-2016
1124 Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret 23-08-2016
1821 Bekendtgørelse af adoptionsloven 23-12-2015
1820 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven 23-12-2015
1819 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag 23-12-2015
1818 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 23-12-2015
1817 Bekendtgørelse af børneloven 23-12-2015
1816 Bekendtgørelse af navneloven 23-12-2015
1815 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse 23-12-2015
1814 Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger 23-12-2015
1055 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen 08-09-2015
614 Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder 06-05-2015
1128 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 20-10-2014
1099 Bekendtgørelse af repatrieringsloven 07-10-2014
368 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 10-04-2014
1027 Bekendtgørelse af lov om frikommuner m.v. 20-08-2013
927 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap 03-07-2013
269 Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 19-03-2013
5 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister 09-01-2013
1226 Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 18-12-2012
549 Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner 18-06-2012
438 Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling 16-05-2012
229 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. 08-03-2012
797 Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering 27-06-2011
592 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter 14-06-2011
454 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 18-05-2011
1389 Bekendtgørelse af lov om øen Saltholms stilling i kommunal henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes 01-11-2010
375 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) 06-04-2010
478 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 17-06-2008
477 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 17-06-2008
1291 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. 08-12-2006
500 Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007 07-06-2006
498 Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft 07-06-2006
497 Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet 07-06-2006
493 Lov om ophævelse af lov om amtskommunal indkomstskat og ophævelse af lov om regulering af statstilskud til amtskommuner ved ændringer i den amtskommunale udskrivningsprocent 07-06-2006
492 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006) 07-06-2006
490 Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 07-06-2006
484 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse 07-06-2006
383 Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark 03-05-2006
382 Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder 03-05-2006
549 Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet 24-06-2005
544 Lov om kommunale borgerservicecentre 24-06-2005
542 Lov om regional statsforvaltning 24-06-2005
540 Lov om revision af den kommunale inddeling 24-06-2005
539 Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen 24-06-2005
537 Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 24-06-2005
144 Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner 25-03-2002
599 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik 22-06-2000
255 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland 28-04-1999
76 Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks 03-02-1999 1|2 >