1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1338 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 18-11-2016
1242 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus 13-10-2016
1241 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Makkerlæsning 13-10-2016
1151 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter 05-09-2016
1150 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 05-09-2016
822 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2017 23-06-2016
809 Bekendtgørelse om plejefamilier 23-06-2016
789 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2015, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2016 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2017 19-06-2016
740 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 13-06-2016
717 Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte 09-06-2016
524 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) og lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.) 31-05-2016
407 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer 04-05-2016
146 Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. 22-02-2016
1865 Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd 23-12-2015
1864 Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet 23-12-2015
1863 Bekendtgørelse om adoption 23-12-2015
1862 Bekendtgørelse om navne 23-12-2015
1861 Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 23-12-2015
1860 Bekendtgørelse om separation og skilsmisse 23-12-2015
1859 Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel 23-12-2015
1858 Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag 23-12-2015
1855 Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag 23-12-2015
1854 Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 23-12-2015
1839 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen 22-12-2015
1838 Bekendtgørelse om anvendelse af underholdspligtforordningen 22-12-2015
1063 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2014, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2015 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2016 01-09-2015
975 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om social service 25-08-2015
572 Bekendtgørelse om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring 30-04-2015
482 Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om erstatning af bilag I-VII til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt 20-04-2015
32 Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom 21-01-2015
1573 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service 27-12-2014
817 Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen 27-06-2014
802 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2013, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2014 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2015 26-06-2014
572 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer 04-06-2014
430 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service 30-04-2014
416 Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand 28-04-2014
98 Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 27-01-2014
97 Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område 27-01-2014
1579 Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen 17-12-2013
1575 Bekendtgørelse om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter 16-12-2013
1440 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler og deponering af overførte midler fra kvalitetsfonden i 2012 11-12-2013
1389 Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig 11-12-2013
1322 Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab 27-11-2013
1272 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 07-11-2013
1153 Bekendtgørelse om børnehuse 01-10-2013
865 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2012, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2013 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2014 25-06-2013
719 Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven 19-06-2013
718 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig 19-06-2013
715 Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven 19-06-2013
714 Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde 19-06-2013 1|2 >