1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
9563 Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 13-06-2016
9535 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 09-06-2016
9307 Cirkulære om organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere/teamledere ved Kofoeds Skole 31-03-2016
9306 Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole 31-03-2016
9150 Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner 29-02-2016
9093 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016 11-02-2016
9078 Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område 08-02-2016
11367 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område 30-12-2015
11366 Vejledning om adoption 30-12-2015
11365 Vejledning om frigivelse af børn til national adoption 30-12-2015
11364 Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag 30-12-2015
11363 Vejledning om Statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 30-12-2015
11362 Vejledning om samvær 30-12-2015
11360 Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl og vejledning om samvær) 30-12-2015
11359 Vejledning om navne 30-12-2015
11352 Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. 30-12-2015
11351 Vejledning om separation og skilsmisse 30-12-2015
11350 Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Statsforvaltningen) 30-12-2015
11349 Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse 30-12-2015
11348 Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser 30-12-2015
11346 Vejledning om børne- og ægtefællebidrag 30-12-2015
11344 Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet 30-12-2015
11256 Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 07-12-2015
10724 Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) 05-10-2015
10604 Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2016 23-09-2015
9715 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015 01-07-2015
9297 Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 06-05-2015
9296 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) 06-05-2015
9298 Cirkulæreskrivelse om fremsendelse af prøvelsesattest med digital post i Danmark, Færøerne og Grønland 05-05-2015
9300 Vejledning om socialtilsyn 30-04-2015
9047 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 28-01-2015
10323 Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015 15-12-2014
9945 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014 24-11-2014
9827 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg
(Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)
29-10-2014
9444 Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag fra 1. juli 2014 27-06-2014
9262 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne
(Vejledning nr. 5 til serviceloven)
02-05-2014
9246 Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 30-04-2014
9209 Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014
(Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
01-04-2014
9007 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)
07-01-2014
9794 Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2014 12-12-2013
9230 Vejledning om EF-regler om social sikring – Familieydelser 23-05-2013
9229 Vejledning om EF-regler om social sikring - Lovvalg 23-05-2013
9228 Vejledning om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler 23-05-2013
9098 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013 20-03-2013
90 Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 17-12-2012
89 Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013 13-12-2012
78 Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2013 07-11-2012
61 Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser 16-07-2012
20 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2012 14-03-2012
7 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indgåelse af ægteskab 26-01-2012 1|2|3 >