1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
1706 Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) 27-12-2018
1705 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 27-12-2018
1284 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje 14-11-2018
1282 Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område 14-11-2018
1156 Bekendtgørelse af straffeloven 20-09-2018
1070 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar 24-08-2018
502 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 23-05-2018
178 Bekendtgørelse af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb 05-03-2018
1672 Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget 26-12-2017
1666 Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 26-12-2017
1491 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 13-12-2017
653 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe 08-06-2017
411 Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 27-04-2017
410 Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger 27-04-2017
390 Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen 25-04-2017
231 Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) 07-03-2017
76 Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. 19-01-2017
1098 Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende 10-08-2016
1097 Bekendtgørelse af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne 10-08-2016
618 Lov om fremtidsfuldmagter 08-06-2016
376 Lov om knive og blankvåben m.v. 27-04-2016
193 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 02-03-2016
112 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed 11-01-2016
1336 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 26-11-2015
1335 Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer 26-11-2015
1238 Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) 09-11-2015
1237 Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler 09-11-2015
1216 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 27-10-2015
1123 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 22-09-2015
1122 Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport 18-09-2015
1042 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 04-09-2015
956 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed 20-08-2015
839 Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer 02-07-2015
573 Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel 04-05-2015
1252 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter 27-11-2014
1224 Bekendtgørelse af international købelov 21-11-2014
1209 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 18-11-2014
1075 Bekendtgørelse af lov om tinglysning 30-09-2014
1018 Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed 19-09-2014
994 Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader 09-09-2014
993 Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) 09-09-2014
937 Bekendtgørelse af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester 26-08-2014
914 Bekendtgørelse af medieansvarsloven 11-08-2014
879 Bekendtgørelse af lov om hittegods 04-07-2014
511 Lov om indsamling m.v. 26-05-2014
459 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 13-05-2014
433 Bekendtgørelse af forvaltningsloven 22-04-2014
339 Bekendtgørelse af lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering 02-04-2014
333 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve 31-03-2014
332 Bekendtgørelse af kommissionsloven 31-03-2014 1|2|3 >