1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
792 Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale 18-06-2018
516 Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer, som behandles for Politiets Efterretningstjeneste 23-05-2018
512 Bekendtgørelse om forretningsorden for Procesbevillingsnævnet 22-05-2018
499 Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner 17-05-2018
244 Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse 23-03-2018
237 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen 22-03-2018
229 Bekendtgørelse om en forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner 20-03-2018
192 Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) 09-03-2018
179 Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. 22-02-2018
93 Bekendtgørelse om udveksling af oplysninger om private karantæner (klubkarantæner) 07-02-2018
79 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav 29-01-2018
1465 Bekendtgørelse om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas 11-12-2017
1464 Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2018) 11-12-2017
1463 Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater 11-12-2017
1462 Bekendtgørelse om fri proces 11-12-2017
1410 Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark 04-12-2017
1409 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om offentlige boksekampe 04-12-2017
1408 Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 04-12-2017
1254 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven 22-11-2017
1253 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer 22-11-2017
1233 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar 22-11-2017
1232 Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 22-11-2017
1206 Bekendtgørelse om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. 15-11-2017
1134 Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview 13-10-2017
1080 Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) 20-09-2017
1079 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED) 20-09-2017
1078 Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser 20-09-2017
1076 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) 20-09-2017
1018 Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter 23-08-2017
1011 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om fremtidsfuldmagter 23-08-2017
1013 Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) 09-08-2017
931 Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol 30-06-2017
930 Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) 30-06-2017
855 Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) 28-06-2017
854 Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) 28-06-2017
853 Bekendtgørelse om adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) 28-06-2017
852 Bekendtgørelse om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen) 28-06-2017
768 Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner 14-06-2017
739 Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner 13-06-2017
481 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) 11-05-2017
425 Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde 29-04-2017
313 Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) 03-04-2017
312 Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 03-04-2017
298 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af indsattes ret til at ryge i eget opholdsrum og besøgsrum 29-03-2017
296 Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) 28-03-2017
72 Bekendtgørelse om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen) 18-01-2017
1445 Bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport 01-12-2016
1444 Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. 01-12-2016
1416 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar 25-11-2016
1415 Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 25-11-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >