1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9584 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276- 283 samt § 290, § 290 a, § 291, § 293 og § 293 a) 06-07-2018
9556 Vejledning om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) (Til kriminalforsorgsområderne) 06-07-2018
9555 Cirkulære om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) (Til kriminalforsorgsområderne) 06-07-2018
9603 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udelukkelse af bestemte personer og grupper af personer fra retsmøder (retsplejelovens § 28 b, stk. 3) 02-07-2018
9595 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle 02-07-2018
9586 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forsvarerens adgang til aktindsigt efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3, og § 729 a, stk. 4 02-07-2018
9585 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forsvarerbeskikkelse – nægtelse og afbeskikkelse 02-07-2018
9580 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. (§ 119, § 119 a og § 121) 02-07-2018
9607 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold (§§ 244 – 246) 29-06-2018
9608 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forelæggelse og indberetning mv. 27-06-2018
9539 Vejledning om lovkvalitet 26-06-2018
9533 Vejledning om beregning af klagefrister 26-06-2018
9514 Cirkulære om visse sagsbehandlingsspørgsmål ved behandlingen af sager om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (Til kriminalforsorgsområderne) 26-06-2018
9513 Vejledning om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) 26-06-2018
9517 Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) 25-06-2018
9512 Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) 25-06-2018
9509 Vejledning om bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) 25-06-2018
9508 Vejledning om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) 25-06-2018
9505 Vejledning om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-vejledningen) 25-06-2018
9503 Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) 25-06-2018
9519 Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2019 (Til samtlige politikredse) 22-06-2018
9588 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen 14-06-2018
9487 Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager under erhvervelsesloven 13-06-2018
9592 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Overtrædelse af generel karantæne. Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 12-06-2018
9644 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl §§ 82-86) 01-06-2018
9596 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sager om overtrædelse af databeskyttelsesreglerne 25-05-2018
9354 Vejledning om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner 24-05-2018
9605 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udvisning ved dom 16-05-2018
9593 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads 16-05-2018
9591 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Ordensbekendtgørelsen 15-05-2018
9554 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Aktindsigt 09-05-2018
9601 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning 07-05-2018
9326 Vejledning om meddelelse af zoneforbud for overtrædelse af forbuddet mod at etablere og opholde sig i lejre, som er egnede til at skabe utryghed i nærområdet 07-05-2018
9315 Cirkulære om Kriminalforsorgens håndtering af sygefravær 03-05-2018
9598 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Samfundstjeneste 01-05-2018
9589 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Meddelere og civile agenter 26-04-2018
9599 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Seksualforbrydelser 16-04-2018
9581 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Digitale sexkrænkelser 16-04-2018
9205 Vejledning om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse 03-04-2018
9218 Cirkulæreskrivelse om officielle flagdage (Til statslige myndigheder mv.) 23-03-2018
9602 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udeblivelsesdomme 20-03-2018
9148 Skrivelse om gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne) 16-03-2018
9147 Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) 12-03-2018
9145 Vejledning om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. 12-03-2018
9106 Cirkulære om ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i Kriminalforsorgen (Til kriminalforsorgsområderne) 02-03-2018
9105 Cirkulæreskrivelse om reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne) 02-03-2018
9606 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vidnetrusler mv. (§ 123) 01-03-2018
9088 Cirkulæreskrivelse om oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen (Til kriminalforsorgsområderne) 22-02-2018
9600 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Strafudmåling (§ 80) 07-02-2018
9604 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b 22-01-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>