NrTitelUnderskriftdato
10058 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Spirituskørsel (færdselslovens § 53) 14-12-2018
123 Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.) 12-12-2018
122 Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner) 12-12-2018
L 122 Skriftlig fremsættelse (12. december 2018) - L 122 12-12-2018
L 123 Skriftlig fremsættelse (12. december 2018) - L 123 12-12-2018
1478 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven 07-12-2018
1477 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer 07-12-2018
1455 Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2019) 07-12-2018
1476 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering 07-12-2018
10060 Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2019 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer 06-11-2018
123 Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).
122 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).