NrTitelUnderskriftdato
280 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler 25-03-2019
248 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 16-03-2019
1115 Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) 31-08-2018
310 Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt 25-04-2018
219 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer 06-03-2018
1532 Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri 19-12-2017
1201 Bekendtgørelse af arkivloven 28-09-2016
725 Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig 15-06-2016
732 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14-06-2016
321 Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 05-04-2016
1168 Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten 07-10-2015
217 Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn 13-02-2015
1144 Bekendtgørelse af lov om ophavsret 23-10-2014
358 Bekendtgørelse af museumsloven 08-04-2014
362 Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. 02-04-2014
32 Bekendtgørelse af lov om musik 14-01-2014
31 Bekendtgørelse af lov om litteratur 14-01-2014
30 Bekendtgørelse af lov om scenekunst 14-01-2014
1604 Lov om mediestøtte 26-12-2013
1155 Bekendtgørelse af lov om eliteidræt 25-09-2013
1154 Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/S 23-09-2013
458 Lov om Statens Kunstfonds virksomhed 08-05-2013
457 Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 08-05-2013
100 Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed 30-01-2013
1531 Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 21-12-2010
1270 Bekendtgørelse af lov om sikring af kulturværdier i Danmark 16-11-2010
521 Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande 26-05-2010
728 Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet 07-06-2007
458 Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 23-05-2007
1439 Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale 22-12-2004
1214 Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 27-12-2003
1175 Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift 17-12-2002
206 Lov om ophævelse af lov om Kulturministeriets Udviklingsfond 15-04-2002
255 Lov om statstilskud til zoologiske anlæg 12-04-2000
186 Lov om film (* 1) 12-03-1997
224 Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v. 27-03-1996
1085 Lov om regionale kulturforsøg 20-12-1995
1104 Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. 22-12-1993
769 Bekendtgørelse af lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser 25-11-1991
330 Lov om til- og ombygning m.v. af Nationalmuseet 04-06-1986
246 Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek 08-06-1978
92 Lov om statens overtagelse af Ordrupgårdsamlingen. 19-03-1952
181 Lov om Statens Avissamling i Aarhus 17-05-1916
101 Lov om et Tilskud af Statskassen til Opførelse af en Bygning for den Hirschsprungske Samling af danske Kunstneres Arbejder og om Samlingens Overgang til Statsejendom 19-04-1907
44 Lov om Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek og om Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus (* 1) 22-03-1897