1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
128 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner 12-02-2020
32 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt 14-01-2020
33 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne 08-01-2020
1475 Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver 17-12-2019
1474 Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst 17-12-2019
1459 Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten 13-12-2019
1099 Bekendtgørelse om egnsteatre 26-10-2019
1098 Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 26-10-2019
1067 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen på højskoleområdet 13-10-2019
1066 Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 13-10-2019
733 Bekendtgørelse om fastlæggelse af regler for valg af medarbejderrepræsentanter til Det Kongelige Teaters bestyrelse 10-07-2019
719 Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur 09-07-2019
517 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 30-04-2019
469 Bekendtgørelse om Statens Kunstfond 26-04-2019
364 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet 01-04-2019
267 Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) 25-03-2019
79 Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 28-01-2019
27 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier 09-01-2019
1613 Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder 18-12-2018
1508 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler 11-12-2018
1507 Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler 11-12-2018
1506 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af de kongelige bygningsinspektørers arkivalier 05-12-2018
1416 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde 03-12-2018
1336 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos forskningsinstitutioner 27-11-2018
1266 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse 12-11-2018
1157 Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole 19-09-2018
1150 Bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole 19-09-2018
1139 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra menighedsråd 13-09-2018
1138 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra provstier og provstiudvalg 13-09-2018
1123 Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 22-08-2018
922 Bekendtgørelse om folkeuniversitetet 25-06-2018
840 Bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn 24-06-2018
1004 Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område 21-06-2018
484 Bekendtgørelse om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark 16-05-2018
189 Bekendtgørelse om vederlag for opbevaring af kommunale og regionale arkivalier i Rigsarkivet 07-03-2018
184 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier i kommunerne 26-01-2018
183 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne 26-01-2018
1576 Bekendtgørelse om støtte fra udlodningsmidlerne til hestevæddeløbssporten 19-12-2017
1572 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 17 i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri 19-12-2017
1441 Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder 08-12-2017
1448 Bekendtgørelse om biblioteksafgift 30-11-2017
1181 Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 02-11-2017
833 Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet 23-06-2017
830 Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) 23-06-2017
632 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa 02-06-2017
631 Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa 02-06-2017
630 Bekendtgørelse om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa 02-06-2017
514 Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal 22-05-2017
480 Bekendtgørelse om mediestøtte 17-05-2017
1640 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl. 08-12-2016 1|2|3|4|5 >