1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
1416 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde 03-12-2018
1336 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos forskningsinstitutioner 27-11-2018
1266 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse 12-11-2018
1157 Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole 19-09-2018
1150 Bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole 19-09-2018
1139 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra menighedsråd 13-09-2018
1138 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra provstier og provstiudvalg 13-09-2018
1123 Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 22-08-2018
922 Bekendtgørelse om folkeuniversitetet 25-06-2018
840 Bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn 24-06-2018
1004 Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område 21-06-2018
484 Bekendtgørelse om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark 16-05-2018
189 Bekendtgørelse om vederlag for opbevaring af kommunale og regionale arkivalier i Rigsarkivet 07-03-2018
184 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier i kommunerne 26-01-2018
183 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne 26-01-2018
1576 Bekendtgørelse om støtte fra udlodningsmidlerne til hestevæddeløbssporten 19-12-2017
1572 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 17 i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri 19-12-2017
1648 Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder 18-12-2017
1466 Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten 11-12-2017
1441 Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder 08-12-2017
1448 Bekendtgørelse om biblioteksafgift 30-11-2017
1181 Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 02-11-2017
1098 Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 22-09-2017
833 Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet 23-06-2017
831 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 23-06-2017
830 Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) 23-06-2017
632 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa 02-06-2017
631 Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa 02-06-2017
630 Bekendtgørelse om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa 02-06-2017
514 Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal 22-05-2017
480 Bekendtgørelse om mediestøtte 17-05-2017
1640 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl. 08-12-2016
1460 Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 02-12-2016
1459 Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 02-12-2016
1343 Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver 22-11-2016
1192 Bekendtgørelse om anvendelse af § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret 01-09-2016
1081 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos domstolene 08-07-2016
1040 Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierne 29-06-2016
702 Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen 09-06-2016
697 Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 08-06-2016
686 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 08-06-2016
685 Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg 08-06-2016
495 Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte 29-05-2016
414 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 09-05-2016
339 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 06-04-2016
140 Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler 10-02-2016
70 Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen) 22-01-2016
66 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet 14-01-2016
65 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet 14-01-2016
64 Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14-01-2016 1|2|3|4|5 >