1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
1466 Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten 11-12-2017
1441 Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder 08-12-2017
1448 Bekendtgørelse om biblioteksafgift 30-11-2017
1181 Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 02-11-2017
1098 Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 22-09-2017
833 Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet 23-06-2017
832 Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole 23-06-2017
831 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 23-06-2017
830 Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) 23-06-2017
632 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa 02-06-2017
631 Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa 02-06-2017
630 Bekendtgørelse om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa 02-06-2017
514 Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal 22-05-2017
480 Bekendtgørelse om mediestøtte 17-05-2017
245 Bekendtgørelse om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark 06-03-2017
1640 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl. 08-12-2016
1460 Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 02-12-2016
1459 Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 02-12-2016
1343 Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver 22-11-2016
1192 Bekendtgørelse om anvendelse af § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret 01-09-2016
1081 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos domstolene 08-07-2016
1040 Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierne 29-06-2016
1038 Bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole 29-06-2016
702 Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen 09-06-2016
697 Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 08-06-2016
686 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 08-06-2016
685 Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg 08-06-2016
495 Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte 29-05-2016
414 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 09-05-2016
339 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 06-04-2016
140 Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler 10-02-2016
70 Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen) 22-01-2016
66 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet 14-01-2016
65 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet 14-01-2016
64 Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14-01-2016
62 Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed 11-01-2016
1594 Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget 14-12-2015
1288 Bekendtgørelse om vedtægt for DR 18-11-2015
1222 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet 30-10-2015
616 Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet 05-05-2015
615 Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 05-05-2015
546 Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse 19-04-2015
389 Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder 24-03-2015
266 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne 23-03-2015
289 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde 18-03-2015
197 Bekendtgørelse om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven 05-02-2015
1580 Bekendtgørelse om medielicens 27-12-2014
1579 Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen) 27-12-2014
1541 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, i lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.) 27-12-2014
1479 Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet 22-12-2014 1|2|3|4 >