< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10302 Bekendtgørelse om Præstø Fjord Vildtreservat 31-05-1999
661 Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende søterritorium 31-05-1999
9528 Bekendtgørelse om Sødring Vildtreservat 11-04-1999
169 Bekendtgørelse om tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget 20-03-1999
9331 Bekendtgørelse om Rågø Vildtreservat 15-02-1999
9332 Bekendtgørelse om Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat 18-01-1999
9051 Bekendtgørelse om Helleholm Vejle Vildtreservat 09-01-1999
925 Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 13-12-1998
837 Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug 27-11-1998
60049 Bekendtgørelse om Vest Stadil Fjord Vildtreservat 27-07-1998
60015 Bekendtgørelse om Tissø Vildtreservat 10-07-1998
60016 Bekendtgørelse om Dråby Vig Vildtreservat 30-06-1998
14002 Bekendtgørelse om Nærå-Agernæs Vildtreservat 30-05-1998
251 Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer ved bundgarn og sømærker 27-04-1998
154 Bekendtgørelse om ophævelse af kravet om dansk indfødsret efter lov om landinspektørvirksomhed 27-02-1998
34 Bekendtgørelse af forretningsorden for Miljømærkenævnet 19-01-1998
719 Bekendtgørelse af forretningsorden for rådet vedrørende støtte til forureningstruede vandindvindinger (Vandrådet) 12-09-1997
14006 Bekendtgørelse om Løgstør Bredning Vildtreservat 25-08-1997
60408 Bekendtgørelse om Tårs Vig Vildtreservat 15-06-1997
60407 Bekendtgørelse om Hals-Egense Vildtreservat 15-06-1997
14003 Bekendtgørelse om Dybsø Fjord Vildtreservat 29-05-1997
82 Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af § 19 i skovloven 30-01-1997
26 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Fremme af solvarme) 16-01-1997
1165 Bekendtgørelse om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om råstoffer og lov om kontinentalsoklen 16-12-1996
665 Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot (* 1) (* 2) 04-07-1996
14007 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 30-06-1996
14005 Bekendtgørelse om Hov Vig Vildtreservat 30-06-1996
14003 Bekendtgørelse om Bovet-Knotten Vildtreservat 30-06-1996
641 Bekendtgørelse om Nissum Fjord Vildtreservat 23-06-1996
525 Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau 14-06-1996
348 Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v. 20-04-1996
9511 Bekendtgørelse om Mariager Fjord Vildtreservat 26-01-1996
828 Bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i Miljø- og Energiministeriet 05-10-1995
14017 Bekendtgørelse om Majbølle Vildtreservat 16-07-1995
14015 Bekendtgørelse om Ulvshale-Nyord Vildtreservat 07-07-1995
560 Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 29-06-1995
14014 Bekendtgørelse om Skælskør Vildtreservat 26-06-1995
14013 Bekendtgørelse om Lønnerup Fjord Vildtreservat(* 1) 20-05-1995
14012 Bekendtgørelse om Begtrup Røn Vildtreservat 22-03-1995
14011 Bekendtgørelse om Møllegrunden og Svanegrunden Vildtreservat 22-03-1995
181 Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat 20-02-1995
984 Bekendtgørelse om forbud mod efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden i EF-fuglebeskyttelsesområder og i Ramsarområder 05-12-1994
14009 Bekendtgørelse om Mågeøerne Vildtreservat 24-11-1994
17821 Bekendtgørelse om Hov Røn Vildtreservat 08-11-1994
14007 Bekendtgørelse om Kalundborg Vildtreservat 04-11-1994
14006 Bekendtgørelse om Kalvø Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
14003 Bekendtgørelse om Lerdrup Bugt Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
14002 Bekendtgørelse om Hjarbæk Fjord Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
14001 Bekendtgørelse om Ebeltoft Vig Vildtreservat(* 1) 26-08-1994
777 Bekendtgørelse om fredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne samt den omliggende del af fiskeriterritoriet (* 1) 26-08-1994< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>