< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 

NrTitelUnderskriftdato
220 Bekendtgørelse om Fredning af Dyrelivet paa Ølene i Østermarie Kommune paa Bornholm. 19-05-1942
400 Bekendtgørelse om Fredning af Fuglelivet på Gamborg Inddæmning, Gamborg Sogn, Odense Amt og omliggende Arealer 22-07-1940
242 Bekendtgørelse om inddragelse af Hobro Vesterfjord under de for ferske vande gældende retsregler. 24-06-1939
241 Bekendtgørelse om Fredning af Holsteinborg Nor. 11-11-1936
212 Bekendtgørelse om Fredning af Planten Stor Troldurt paa ejendommen Matr.nr. 9 z af Skærlund By, Brande Sogn, under Vejle Amt. 05-07-1934
321 Bekendtgørelse om Fredning af Takstræet (taxus baccata) paa Munkebjerg ved Vejlefjord. 23-10-1933
165 Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden udfor den nordlige Del af Frejlev Bøget. 25-07-1929
207 Bekendtgørelse om Fredning af et areal af Salten Bakker. 10-07-1925
53 Bekendtgørelse om Fredning af Planten Opret Kobjælde ( pulsatilla vulgaris) paa Galløkken ved Rønne paa Bornholm. 06-03-1924
388 Bekendtgørelse om Fredning af visse paa et omraade af Møens Klint inklusive Klinteskoven, Høvdblege, Jydelejet og Slotsbankerne voksende Plantearter. 09-08-1921
310 Bekendtgørelse om fredning af det 'Dansk Botanisk Forening' tilhørende areal af Hammer Bakker, Matr. Nr. 1b, 1c, og 1bo af Attrupgaard i Hammer Sogn under Aalborg Amt. 26-05-1921< 1|2|3|4|5|6|7|8|9