< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 

NrTitelUnderskriftdato
467 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om erstatning for atomskader. 16-09-1974
182 Bekendtgørelse om dokumentation og indberetningspligt ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl. 29-03-1973
326 Bekendtgørelse om ophævelse af strandbyggelinien på visse kyststrækninger i Ålborg kommune 05-07-1972
14001 Bekendtgørelse om Augustenborg vildtreservat 22-06-1971
460 Bekendtgørelse om fredning af Hammerknuden 01-12-1967
13010 Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord. 18-11-1966
47 Bekendtgørelse om fredning af dele af Draved Skov. 18-02-1963
184 Bekendtgørelse om oprettelse af et videnskabeligt reservat på vejlerne i Vust m.fl. sogne. 28-04-1960
142 Bekendtgørelse om fredning af Allindelille fredskov. 17-04-1953
324 Bekendtgørelse om inddragelse af Rands fjord under de for ferske vande gældende regler. 18-09-1952
281 Bekendtgørelse om fredning af bøgebevoksning i Silkeborg Vesterskov. 18-07-1952
341 Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet på Kolding inderfjord og en del af Kolding å 20-07-1949
226 Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden Øst og Vest for Hirtshals 23-07-1947
20 Bekendtgørelse vedrørende Fredning af stenene i Røddinge Bugt ved Møn. 25-01-1947
220 Bekendtgørelse om Fredning af Dyrelivet paa Ølene i Østermarie Kommune paa Bornholm. 19-05-1942
400 Bekendtgørelse om Fredning af Fuglelivet på Gamborg Inddæmning, Gamborg Sogn, Odense Amt og omliggende Arealer 22-07-1940
242 Bekendtgørelse om inddragelse af Hobro Vesterfjord under de for ferske vande gældende retsregler. 24-06-1939
241 Bekendtgørelse om Fredning af Holsteinborg Nor. 11-11-1936
212 Bekendtgørelse om Fredning af Planten Stor Troldurt paa ejendommen Matr.nr. 9 z af Skærlund By, Brande Sogn, under Vejle Amt. 05-07-1934
321 Bekendtgørelse om Fredning af Takstræet (taxus baccata) paa Munkebjerg ved Vejlefjord. 23-10-1933
165 Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden udfor den nordlige Del af Frejlev Bøget. 25-07-1929
207 Bekendtgørelse om Fredning af et areal af Salten Bakker. 10-07-1925
53 Bekendtgørelse om Fredning af Planten Opret Kobjælde ( pulsatilla vulgaris) paa Galløkken ved Rønne paa Bornholm. 06-03-1924
388 Bekendtgørelse om Fredning af visse paa et omraade af Møens Klint inklusive Klinteskoven, Høvdblege, Jydelejet og Slotsbankerne voksende Plantearter. 09-08-1921
310 Bekendtgørelse om fredning af det 'Dansk Botanisk Forening' tilhørende areal af Hammer Bakker, Matr. Nr. 1b, 1c, og 1bo af Attrupgaard i Hammer Sogn under Aalborg Amt. 26-05-1921< 1|2|3|4|5|6|7|8|9