1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
182 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 18-02-2015
1359 Lov om dansk turisme 16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber 09-12-2014
1129 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald 20-10-2014
851 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 25-06-2014
850 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 25-06-2014
712 Lov om erhvervsdrivende fonde 25-06-2014
831 Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 12-06-2014
556 Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og gasmateriel 02-06-2014
551 Lov om en fælles patentdomstol m.v. 02-06-2014
527 Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden 28-05-2014
526 Lov om formidling af fast ejendom m.v. 28-05-2014
401 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 28-04-2014
164 Lov om internetdomæner 26-02-2014
128 Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 07-02-2014
75 Bekendtgørelse af søloven 17-01-2014
74 Bekendtgørelse af lov om skibes besætning 17-01-2014
73 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. 17-01-2014
72 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs 17-01-2014
71 Bekendtgørelse af lov om skibsmåling 17-01-2014
70 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd 17-01-2014
69 Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. 17-01-2014
68 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 17-01-2014
1374 Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet 10-12-2013
1295 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 15-11-2013
1271 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 04-11-2013
1253 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 01-11-2013
1204 Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen 14-10-2013
1216 Bekendtgørelse af lov om markedsføring 25-09-2013
1065 Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 22-08-2013
1022 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 13-08-2013
700 Bekendtgørelse af konkurrenceloven 18-06-2013
600 Lov om Danpilot 12-06-2013
599 Lov om finansielle rådgivere 12-06-2013
598 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 12-06-2013
597 Lov om investeringsforeninger m.v. 12-06-2013
363 Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 09-04-2013
546 Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 18-06-2012
109 Bekendtgørelse af varemærkeloven 24-01-2012
108 Bekendtgørelse af patentloven 24-01-2012
107 Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter 24-01-2012
106 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 24-01-2012
105 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 24-01-2012
104 Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser 24-01-2012
103 Bekendtgørelse af fællesmærkeloven 24-01-2012
102 Bekendtgørelse af designloven 24-01-2012
595 Lov om næring 14-06-2011
635 Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. 09-06-2011
457 Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 18-05-2011 1|2|3 >