1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
375 Lov om betalingskonti 27-04-2016
348 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 14-04-2016
347 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 14-04-2016
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 14-04-2016
352 Bekendtgørelse af lodslov 12-04-2016
192 Bekendtgørelse af varemærkeloven 01-03-2016
191 Bekendtgørelse af patentloven 01-03-2016
190 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 01-03-2016
189 Bekendtgørelse af designloven 01-03-2016
104 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit 03-02-2016
1564 Udbudsloven 15-12-2015
1580 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 10-12-2015
1530 Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 02-12-2015
1529 Bekendtgørelse af lov om planlægning 23-11-2015
1089 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 14-09-2015
1101 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 03-09-2015
1051 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 25-08-2015
959 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 21-08-2015
953 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser 14-08-2015
950 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser 14-08-2015
917 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 08-07-2015
869 Bekendtgørelse af konkurrenceloven 08-07-2015
525 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) 29-04-2015
524 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 29-04-2015
613 Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge 24-04-2015
333 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 31-03-2015
182 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 18-02-2015
1359 Lov om dansk turisme 16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber 09-12-2014
1129 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald 20-10-2014
851 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 25-06-2014
712 Lov om erhvervsdrivende fonde 25-06-2014
556 Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og gasmateriel 02-06-2014
551 Lov om en fælles patentdomstol m.v. 02-06-2014
527 Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden 28-05-2014
526 Lov om formidling af fast ejendom m.v. 28-05-2014
401 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 28-04-2014
164 Lov om internetdomæner 26-02-2014
128 Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 07-02-2014
75 Bekendtgørelse af søloven 17-01-2014
74 Bekendtgørelse af lov om skibes besætning 17-01-2014
73 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. 17-01-2014
72 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs 17-01-2014
71 Bekendtgørelse af lov om skibsmåling 17-01-2014
70 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd 17-01-2014
69 Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. 17-01-2014
68 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 17-01-2014
1374 Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet 10-12-2013
1295 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 15-11-2013 1|2|3 >