NrTitelUnderskriftdato
319 Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 30-03-2015
321 Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 30-03-2015
320 Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 30-03-2015
308 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 28-03-2015
309 Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.) 28-03-2015
285 Bekendtgørelse om ferie for søfarende 26-03-2015
306 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed 26-03-2015
172 Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet) 25-03-2015
L 172 Nyt Dokument 25-03-2015
100 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en etikmærkeordning.
172 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).