NrTitelUnderskriftdato
1383 Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 26-11-2016
1381 Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 25-11-2016
1382 Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 25-11-2016
1385 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 25-11-2016
1386 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 25-11-2016
1390 Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension 24-11-2016
1414 Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond 24-11-2016
1393 Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension 24-11-2016
1389 Bekendtgørelse om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond 24-11-2016
1354 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold 24-11-2016
1355 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere 24-11-2016
1358 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 22-11-2016
1353 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 22-11-2016
1346 Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet 21-11-2016
1339 Bekendtgørelse om opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring 21-11-2016
1344 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe 21-11-2016
1352 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart 21-11-2016
1351 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 21-11-2016
1350 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.) 21-11-2016
1337 Bekendtgørelse om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende m.v. 14-11-2016