1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10022 Godtgørelse for forskelsbehandling 20-11-2018
10021 Investeringsselskab - ETF’ere 20-11-2018
10020 Fast driftssted, hjemmekontor, venturekapital 23-10-2018
10019 Udenlandsk pensionsopsparing - overgangsregler - skift af porteføljemanager - overdragelse af ordningerne ved arv 23-10-2018
10018 Håndværkerfradrag ved installation af tyverialarm 25-09-2018
10017 Deleleasing - beskatning af fri bil 25-09-2018
10016 Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien 25-09-2018
10015 Fratrædelsesgodtgørelse - afskedigelse sket i strid med proportionalitetsprincippet 25-09-2018
10014 Beskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel 25-09-2018
10013 Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted 25-09-2018
10012 Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted 25-09-2018
10011 Grænsegænger- offentlig og privat deltidsansættelse - hjemmearbejde 25-09-2018
10010 Hollandsk Coop - selvstændigt skattesubjekt efter danske skatteregler 25-09-2018
10009 Medarbejderleasingaftale, beskatning af fri bil 25-09-2018
9871 Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler 25-09-2018
9870 Moms - Undervisning - kursus i mindfulness 25-09-2018
9869 Moms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel 25-09-2018
9868 Britisk investeringsenhed ACS anset for skattemæssigt transparent 25-09-2018
9867 Udenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret 25-09-2018
9866 Godtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere 25-09-2018
9865 Aktier - fraflytterskat - afvisning 25-09-2018
10008 Ligningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændig erhvervsdrivende - partnerselskab 28-08-2018
10007 Ligningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - lønmodtager - partnerselskab 28-08-2018
10006 Røggas - overskudsvarme - procesforbrug 28-08-2018
10005 Warrants - rette indkomstmodtager 28-08-2018
10004 Moms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde 28-08-2018
9864 Elafgift, campingplads, forbrug 28-08-2018
9863 Udbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer 28-08-2018
9862 Fast driftssted - Byggefase - Momspligt 28-08-2018
9861 Irsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted 28-08-2018
9860 Forvaltning af investeringsforeninger 28-08-2018
9859 Forskerskatteordningen - direktør 28-08-2018
9858 Fast driftssted af schweizisk virksomhed 28-08-2018
9782 Ligningsloven § 4 - etablering af interessentskaber - selvstændig erhvervsdrivende 28-08-2018
9781 Momsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning 28-08-2018
9759 Tab ved afståelse af bitcoins 28-08-2018
9758 Investeringsselskab, fast driftssted 28-08-2018
9757 Lønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed 28-08-2018
9756 Moms - virksomhedsoverdragelse 28-08-2018
9755 Begrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 3 28-08-2018
9754 Privathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter 28-08-2018
9753 Skattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign. 28-08-2018
9763 Investering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboliger 26-06-2018
9712 Bonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen 26-06-2018
9711 Skattepligt eller skattefrihed - indkomst optjent under konkurs 26-06-2018
9710 Bonus til bestyrelsesformand i associeret selskab ikke fradragsberettiget efter ligningsloven § 8 N 26-06-2018
9709 Fordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel 26-06-2018
9708 Godtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager 26-06-2018
9679 Affaldspose ikke anset for afgiftspligtig 26-06-2018
9678 Moms – undervisnings- og foredragsydelser 26-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>