1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9226 AIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering 26-02-2019
9225 Overenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening 26-02-2019
9224 Overenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening 26-02-2019
9223 Værdiansættelse af bitcoins ved tilflytning 26-02-2019
9222 Unit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt 26-02-2019
9221 Chokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk 26-02-2019
9220 Etableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats 26-02-2019
9219 LL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab 26-02-2019
9179 Almennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser 26-02-2019
9178 Amerikanske IRA-pensionsordninger - beskatningsret - lempelse 26-02-2019
9229 Ophørsspaltning og overdragelse med succession 29-01-2019
9228 Ophørsspaltning og overdragelse med succession 29-01-2019
9227 Salg af vindmølleandele - skattemæssig succession 29-01-2019
9177 Fællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt 29-01-2019
9176 Momspligt - ekspropriation af ejendom 29-01-2019
9175 Moms af kompensation mod at ’frafalde et krav’ 29-01-2019
9174 Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres 29-01-2019
9173 Leveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland 29-01-2019
9172 El-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg 29-01-2019
9171 Genbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre 29-01-2019
9170 Betaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab 29-01-2019
9161 Lån – Callable Subordinated Capital Securities 29-01-2019
9160 Virtuelle valutaer - Bitcoins 29-01-2019
9159 OPP-projekt - til offentlig institution 29-01-2019
9156 Afståelse af bitcoins modtaget som gave 29-01-2019
9155 Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler 29-01-2019
9154 Beskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark 29-01-2019
9151 Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn 29-01-2019
9150 Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt 29-01-2019
9136 Skattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession 29-01-2019
9135 Beregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P 29-01-2019
9239 Supplerende gratisaktier - aktieløn 18-12-2018
9238 Aktieaflønning 18-12-2018
9237 Beskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen 18-12-2018
10187 Udgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren 18-12-2018
10172 Salg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms 18-12-2018
10171 Tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt 18-12-2018
10170 Moms - Donation til opførelse af kirkerum 18-12-2018
10169 Vedtægtsændring og afvisning af spørgsmål 18-12-2018
10168 Kapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn 18-12-2018
10167 Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed 18-12-2018
10166 Skattefritagelse for indsamlet bidrag 18-12-2018
10165 PBL § 50 - skift af investeringsmanager 18-12-2018
10164 Piloter - dobbeltbeskatning - lempelse - DBO med Storbritannien 18-12-2018
10163 Virtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst 18-12-2018
10162 Virksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine 18-12-2018
9236 Aktieløn - warrants - afståelse 20-11-2018
10161 Skatterådet bekræftede, at Spørger ville kunne anvende reglerne om reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande, jf. momsloven § 30, stk. 3, selvom salget sker efter omdannelse af Spørgers enkeltmandsvirksomhed til et selskab, idet den påtænkte omdannelse må anses for en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. 20-11-2018
10160 Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net 20-11-2018
10159 Moms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring 20-11-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>