1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10162 Skattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden 26-09-2017
9075 Fondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud 24-01-2017
9139 Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift 31-01-2013
9140 Landsskatteretsafgørelse vedr. afgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil 22-01-2013
9128 Landsskatteretskendelse vedr. erstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst 22-01-2013
9130 Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter 20-12-2012
9124 Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger 19-12-2012
9135 Landsskatteretskendelse vedr. kost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar 14-12-2012
9129 Landsskatteretskendelse vedr. ansættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer 06-12-2012
9123 Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af kuldioxidafgift for elfor-brug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding 06-12-2012
9131 Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter 05-12-2012
9137 Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse 29-11-2012
9125 Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger 29-11-2012
9127 Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand 27-11-2012
9122 Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar 22-11-2012
9120 Landsskatteretsafgørelse vedr. opkrævning af registreringsafgift - forældelse 06-11-2012
9121 Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet 26-10-2012
9119 Landsskatteretsafgørelse vedr. skattetillæg 25-10-2012
9115 Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - forening 15-10-2012
9132 Landsskatteretskendelse vedr. efteropkrævning af affaldsafgift 11-10-2012
9747 Landsskatteretskendelse vedr. fond - intern uddeling - fradragsberettiget 11-10-2012
9116 Landsskatteretskendelse vedr. lån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet 05-10-2012
9753 Landsskatteretskendelse vedr. selskab anses for registreringspligtig oplagshaver ved produktion og salg af koststilskud indeholdende ethanol 05-10-2012
9746 Landsskatteretskendelse vedr. rejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser 05-10-2012
9117 Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist 02-10-2012
9134 Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold 28-09-2012
9133 Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold 28-09-2012
9136 Landsskatteretskendelse vedr. ansøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F 26-09-2012
9126 Landsskatteretskendelse vedr. personlig hæftelse for moms - momsregistrering 26-09-2012
9118 Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter 26-09-2012
9113 Landsskatteretskendelse vedr. grundværdiansættelse for tæt-lav bebyggelse 26-09-2012
9744 Landsskatteretskendelse vedr. forening - momsregistrering for vaskeridrift - erhvervsmæssig udlejning af fælleshuse 21-09-2012
9114 Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse - forarbejdning af dentale produkter 19-09-2012
9739 Landsskatteretskendelse vedr. dødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom 18-09-2012
9752 Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning og gældssanering 17-09-2012
9740 Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - salg af ejendom 13-09-2012
9737 Landsskatteretskendelse vedr. moms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist 12-09-2012
9741 Landsskatteretskendelse vedr. moms - byggegrund - levering eller virksomhedsoverdragelse 11-09-2012
9751 Landsskatteretsafgørelse vedr. særskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning 07-09-2012
9750 Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår 30-08-2012
9729 Landsskatteretskendelse vedr. skattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse 30-08-2012
9745 Landsskatteretskendelse vedr. frist for skatteansættelse 29-08-2012
9735 Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar 29-08-2012
9743 Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt - selvangivelsespligt 28-08-2012
9734 Landsskatteretskendelse vedr. aktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen 28-08-2012
9728 Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende 17-08-2012
9736 Landsskatteretskendelse vedr. henstand i forbindelse med klage - førersag 16-08-2012
9749 Landsskatteretskendelse vedr. ændring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse 07-08-2012
9723 Landsskatteretskendelse vedr. overdragelse af anparter med skattemæssig succession 03-07-2012
9722 Landsskatteretskendelse vedr. overdragelse af ejendom ved gave - bindende svar 03-07-2012 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>