1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9782 Ligningsloven § 4 - etablering af interessentskaber - selvstændig erhvervsdrivende 28-08-2018
9781 Momsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning 28-08-2018
9759 Tab ved afståelse af bitcoins 28-08-2018
9758 Investeringsselskab, fast driftssted 28-08-2018
9757 Lønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed 28-08-2018
9756 Moms - virksomhedsoverdragelse 28-08-2018
9755 Begrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 3 28-08-2018
9754 Privathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter 28-08-2018
9753 Skattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign. 28-08-2018
9763 Investering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboliger 26-06-2018
9712 Bonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen 26-06-2018
9711 Skattepligt eller skattefrihed - indkomst optjent under konkurs 26-06-2018
9710 Bonus til bestyrelsesformand i associeret selskab ikke fradragsberettiget efter ligningsloven § 8 N 26-06-2018
9709 Fordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel 26-06-2018
9708 Godtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager 26-06-2018
9679 Affaldspose ikke anset for afgiftspligtig 26-06-2018
9678 Moms – undervisnings- og foredragsydelser 26-06-2018
9676 Tinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber 26-06-2018
9675 Udenlandsk trust - skattemæssig transparent - arv 26-06-2018
9674 Elafgift - elproducent - afvisning 26-06-2018
9673 Fordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel 26-06-2018
9672 Indeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgift 26-06-2018
9671 Momsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorter 26-06-2018
9670 Momsfritagelse for undervisning i trampolincenter 26-06-2018
9668 Moms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en app 26-06-2018
9667 Overførselsreglen – transparens 26-06-2018
9666 Moms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrunde 29-05-2018
9665 Renteudgifter, lånekapital 29-05-2018
9663 Engelsk trust - transparent - udbytte - egne aktier 29-05-2018
9472 Gevinst ved afståelse af bitcoins 29-05-2018
9471 El-patronordningen - eldreven varmepumpe tilknyttet røggaskondenseringsanlæg 29-05-2018
9446 Overskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver 29-05-2018
9445 Udbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver 29-05-2018
9444 Vederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling 29-05-2018
9443 Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt 29-05-2018
9442 Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt 29-05-2018
9441 Skattefri aktieombytning - selskab på Gibraltar 29-05-2018
9440 Grænseoverskridende fusion 29-05-2018
9439 Kapitalforsikring - overgangsregel - arv - allonge til forsikringen 29-05-2018
9438 Del af kontingent fradragsberettiget som driftsudgift 29-05-2018
9437 Beskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele 29-05-2018
9425 Godtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør 29-05-2018
9424 Tilskud, Moms 29-05-2018
9423 Supplerende aftale - incitamentsprogram 29-05-2018
9422 Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst 29-05-2018
9421 Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte 29-05-2018
9420 Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. 29-05-2018
9419 Fast driftssted af tysk selskab 29-05-2018
9418 Hollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent 29-05-2018
9417 Ligningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende - konsulent 29-05-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>