NrTitelUnderskriftdato
1431 Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.) 11-12-2017
1442 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodninger fra spillehaller 08-12-2017
28 Bekendtgørelse af ordning af 21. juni 2017 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om udveksling af Land for land-rapporter 07-12-2017
24 Bekendtgørelse af aftale af 13. marts 2017 mellem Danmark og Singapore om udveksling af oplysninger om finansielle konti 05-12-2017
27 Bekendtgørelse af aftale af 29. juni 2011 mellem Danmark og Costa Rica om udveksling af oplysninger i skattesager 05-12-2017
1437 Bekendtgørelse om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter 05-12-2017
23 Bekendtgørelse om note fra Estland om ændret anvendelse af overenskomst af 4. maj 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter 04-12-2017
1375 Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.) 04-12-2017
1377 Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver) 04-12-2017
1376 Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.v.) 04-12-2017