NrTitelUnderskriftdato
95 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi 29-01-2020
43 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding 17-01-2020
12 Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd 08-01-2020
1533 Lov om trossamfund uden for folkekirken 19-12-2017
460 Lov om forsøg i folkekirken 15-05-2017
1156 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 01-09-2016
330 Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. 29-03-2014
864 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 25-06-2013
797 Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) 24-06-2013
771 Bekendtgørelse af lov om menighedsråd 24-06-2013
622 Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning 19-06-2012
608 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning 06-06-2007
5 Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager 03-01-2007
309 Lov om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster 16-05-1990
384 Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m. 25-08-1980
225 Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald 31-05-1968
233 Lov om deling af Københavns stift og oprettelse af et nye bispeembede 10-06-1960
79 Lov om Adgang for Biskopper til Fritagelse i visse Tilfælde for at føre Tilsyn med en Menighed og dennes Præster (* 1) 03-03-1948
288 Lov om Oprettelse af to nye Bispeembeder (* 1) 30-06-1922