1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
565 Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken 07-05-2019
129 Bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund 05-02-2019
1283 Bekendtgørelse om Trossamfundsregistret 15-11-2018
1135 Bekendtgørelse om sprogkrav til udenlandske vielsesforrettere i anerkendte trossamfund 12-09-2018
1046 Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund 11-08-2018
168 Bekendtgørelse om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for vielsesforrettere i trossamfund uden for folkekirken 05-03-2018
55 Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen 22-01-2018
13 Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 10-01-2018
770 Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd 19-06-2017
90 Bekendtgørelse om bispevalg 25-01-2017
1427 Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger 30-11-2016
1172 Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 19-09-2016
404 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort 21-04-2016
357 Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og ved oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til flersognspastorater eller ændringer i flersognspastorater 18-04-2016
1303 Bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse 19-11-2015
1080 Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene 26-09-2014
615 Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken 04-06-2014
489 Bekendtgørelse om udvalg om kirkegårde 17-05-2014
1315 Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. 21-11-2013
1314 Bekendtgørelse om stiftsråds og provstiudvalgs medvirken ved ansættelse i provstestillinger m.m. 21-11-2013
813 Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden 24-06-2013
544 Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for vielse (bryllup) af to af samme køn og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn 13-06-2012
368 Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer 25-04-2012
362 Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd 25-04-2012
1145 Bekendtgørelse om anmeldelse af dødsfald 30-09-2010
1144 Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler 30-09-2010
955 Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter 06-10-2009
828 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. 01-09-2009
740 Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde 13-07-2009
796 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om uddannelse af kordegne m.fl. 07-05-2009
902 Bekendtgørelse om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken 03-09-2008
53 Bekendtgørelse om afsked af visse præster 16-01-2008
302 Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed 26-03-2007
41 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om samarbejde mellem menighedsråd om ændring af budgetproceduren m.v. 15-01-2007
24 Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne 09-01-2007
1 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 10, § 17, stk. 1-3 og § 19, stk. 1, 1. pkt. i lov om folkekirkens økonomi 04-01-2007
411 Bekendtgørelse om præsteembedernes faste ejendomme 03-05-2006
514 Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg og menighedsråd 09-06-2000
513 Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg 09-06-2000
227 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd om ændring af budgetprocedure m.v. 03-04-2000
226 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 03-04-2000
487 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd. 17-06-1999
62 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 29-01-1999
770 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 23-10-1998
379 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 19-06-1998
104 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 16-02-1998
103 Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg 16-02-1998
505 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 17-06-1997
170 Bekendtgørelse om ophævelse af Bekendtgørelse angående Kirkebøgernes Førelse m.m. i de sønderjydske Landsdele 26-02-1997
61 Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd 22-01-1997 1|2 >