1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9686 Vejledning om beregning af krematorietakster 22-08-2018
9685 Vejledning om beregning af kirkegårdstakster 22-08-2018
9352 Cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende personregistrering, valg til menighedsråd samt sognebåndsløsning 23-05-2018
9351 Cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende økonomi-, betalings-, administrations-, HR- og lønområdet 23-05-2018
9069 Cirkulære angående afholdelse af en mindehøjtidelighed i kirkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død 15-02-2018
9068 Cirkulære angående ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død 15-02-2018
9067 Cirkulære om kirkebønnen for Dronningen og det kongelige hus 15-02-2018
9652 Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer 07-07-2017
9559 Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken 21-06-2017
9558 Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere 21-06-2017
9105 Cirkulære om ophævelse af cirkulære og vejledning (Til folkekirkens personregisterførere uden for Sønderjylland og personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner) 10-02-2017
10295 Cirkulære om arbejdstøj til kirketjenere 15-12-2016
10294 Cirkulære om arbejdstøj til gravere, kirkegårdsassistenter og visse kirkegårdsledere 15-12-2016
10225 Cirkulærskrivelse om ophævelse af visse vejledninger (Til stifter, menighedsråd m.m.) 02-12-2016
10217 Cirkulære om indsamling i kirkerne (Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder) 01-12-2016
10205 Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. 30-11-2016
10204 Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsadministrationer m.v.) 30-11-2016
9359 Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016 (Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og folkeregistrene) 19-04-2016
9343 Vejledning om struktur og offentligt opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016 (Til menighedsråd og valgbestyrelser) 18-04-2016
9362 Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken 12-04-2016
10995 Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere 03-11-2015
10994 Cirkulære om tilsyn med overenskomstansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere 03-11-2015
10991 Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere i folkekirken 03-11-2015
10555 Cirkulære om overenskomst for organister 10-09-2015
10556 Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker 03-09-2015
10228 Cirkulære om delegation af forhandlingskompetence vedrørende lokal- og chefløn til visse tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i folkekirken (Til alle menighedsråd) 19-08-2015
10184 Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver 12-08-2015
9236 Cirkulære om muligheden for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler (Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.) 14-04-2015
9138 Cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse (Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og menighedsråd) 02-03-2015
9815 Cirkulære om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
28-10-2014
9812 Cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
28-10-2014
9811 Cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
28-10-2014
9682 Vejledning om registrering af gravminder m.v. 10-09-2014
9315 Vejledning om anlægsarbejder og fortidsminder på nedlagte kirkegårde
Kulturstyrelsen og Kirkeministeriet den 26. maj 2014
23-05-2014
9177 Cirkulære om ophævelse af cirkulærer m.v.
(Til biskopperne, stiftsøvrigheder m.v.)
29-03-2014
9656 Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præste- og provstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis
(Til biskopper, provster og præster)
21-11-2013
9655 Vejledning om menighedsråds, provstiudvalgs og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 21-11-2013
9320 Vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv.
(Til stiftsråd og stiftsadministrationer)
27-06-2013
9258 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
10-06-2013
9078 Cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse, pleje og vedligehold og fornyelse
(Til menighedsråd, provstiudvalg, GiasCenter, stiftsadministrationer m.v.)
12-02-2013
9076 Cirkulære om beregning af krematorietakster
(Til menighedsråd, krematoriebestyrelser, provstiudvalg og stiftsadministrationer m.v.)
12-02-2013
9074 Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster
(Til menighedsråd, provstiudvalg, GiasCenter, stiftsadministrationer m.v.)
12-02-2013
9641 Cirkulære om overenskomsten med Det britiske Statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave
(Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og kirkegårdsbestyrelser)
17-12-2012
55 Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster
(Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene)
26-06-2012
9199 Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster
Til biskopperne, provsterne og præsterne
25-04-2012
9210 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
17-04-2012
9117 Cirkulære om honorering af præsters varetagelse af hvervet som kontaktperson eller daglig leder
(Til biskopperne, provstiudvalgene, menighedsrådene og præsterne)
27-03-2012
9031 Cirkulære om fælles konsulenter ansat af flere menighedsråd i fællesskab 12-01-2012
9030 Cirkulære om obligatorisk indberetning af løn og sygdomsfravær i FLØS
(Til menighedsrådene)
12-01-2012
9593 Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i folkekirken 26-10-2011 1|2|3|4 >