< 1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9528 Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner 11-10-2011
65 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver og cirkulære om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
01-09-2011
49 Cirkulære om mørkt tøj til kordegne 08-06-2011
9166 Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster
(Til stiftsøvrighederne)
06-05-2011
9739 Vejledning om kirkelig ligning til »selvstændige« kirkegårde 17-01-2011
9676 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
02-12-2010
9675 Cirkulæreskrivelse vedrørende cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
02-12-2010
9551 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
30-09-2010
9550 Cirkulære om medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceudvikling for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.v. 30-09-2010
9061 Cirkulæreskrivelse om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. 17-02-2010
9944 Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for overenskomstansatte kirkemusikere i folkekirken 01-12-2009
9940 Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kordegne i folkekirken 01-12-2009
9789 Vejledning om folkekirkens konsulenter 06-10-2009
9779 Cirkulære om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter 06-10-2009
9475 Cirkulære om folkekirkens katastrofeberedskab
(Til biskopperne)
18-09-2009
65 Cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne 03-08-2009
10160 Cirkulære om forberedelse af gejstlige læresager
(Til biskopperne)
02-03-2009
51 Vejledning om urnenedsættelse på privat ejendom m.v.
(Til stiftsøvrighederne)
28-08-2008
9025 Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om flytning af urner 18-02-2008
9 Vejledning om flytning af lig og urner
(Til biskopper og kirkegårdsbestyrelser)
18-02-2008
9117 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v. (Regelforenkling)
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
21-02-2007
11 Cirkulære om ansættelse af kirkeværger
(Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og menighedsråd)
19-02-2007
9894 Cirkulære om oprettelse, ændring og nedlæggelse af pastorater, fastsættelse af pastoratsnavne samt om oprettelse og nedlæggelse af præstestillinger
(Til biskopperne)
23-10-2006
9599 Cirkulærskrivelse om en tillidsmandsordning for præster.
(Til biskopperne)
07-08-2006
9598 Cirkulære om en tillidsmandsordning for præster.
(Til biskopperne)
07-08-2006
9594 Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulæreskrivelser.
(Regelforenkling)
03-07-2006
61 Vejledning om at sende attestation til vielsesmyndigheden
(Til ministerialbogsførerne i folkekirken)
01-07-2006
60 Vejledning om navneændring på bryllupsdagen
(Til ministerialbogsførerne i folkekirken)
01-07-2006
59 Vejledning om navneændring på bryllupsdagen
(Til ministerialbogsførerne i de anerkendte trossamfund)
01-07-2006
57 Cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og udskrifter m. v. 30-06-2006
43 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
02-06-2006
41 Vejledning om præstegårdsbrug m.v. 16-05-2006
9202 Vejledning om processen ved opførelse af kirker 01-04-2006
27 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om opførelse af kirker samt ophævelse af cirkulære om brug af skemaer i sager om opførelse og istandsættelse af kirker.
(Til stiftsøvrigheder og menighedsråd m.v.)
23-03-2006
9022 Cirkulærskrivelse om lønanciennitet mv. for tjenestemandsansatte præster i folkekirken.
(Til stiftsadministrationerne)
03-01-2006
9738 Cirkulære om afsked af tjenestemandslignende ansatte ved kirker og kirkegårde på grund af sygdom eller uegnethed som følge af sygefravær
(Til menighedsrådene)
11-11-2005
9507 Cirkulære om obligatorisk anvendelse af FLØS fraværsmodul til tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.v.
(Til menighedsrådene)
28-06-2005
9698 Cirkulærskrivelse om tildeling af studieorlov til præster i hele måneder
(Til biskopperne)
01-06-2005
9821 Cirkulærskrivelse om ændring af stillingsbetegnelsen for stillinger i folkekirken som hjælpepræst
(Til biskopperne)
20-05-2005
9823 Cirkulærskrivelse om visse ændringer af administrationen af præsters løn- og ansættelsesvilkår
(Til stiftsadministrationerne )
15-03-2005
9712 Cirkulærskrivelse om efterindtægt efter præster og provster
(Til stiftsøvrighederne)
21-02-2005
9592 Cirkulærskrivelse om forståelsen af § 5 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.
( Til biskopper og præster )
10-09-2004
9845 Cirkulære om indhentelse af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister ved førstegangsansættelse i præstestillinger
(Til biskopperne)
04-05-2004
9651 Cirkulære om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær
(til menighedsrådene)
01-12-2002
9655 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsrådene m.v.)
01-03-2002
13232 Cirkulære om en tillidsmandsordning for præster
(Til biskopperne)
10-07-2001
13230 Cirkulære om proteser o. lign., der ikke kan anbringes i askeurner
(Til krematoriebestyrelserne)
24-01-2001
11486 Vejledning om funktions- og kvalifikationstillæg til sognemedhjælpere 30-03-2000
10345 Vejledning om de forhandlingsregler, der gælder for tjenestemænd m.fl. ved folkekirkens kirker og kirkegårde 21-05-1999
10351 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v. 01-03-1999< 1|2|3|4 >