< 1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
21 Cirkulære om opsigelse af forsikringer m.v. 03-02-1998
146 Cirkulære om godkendte fornavne 01-11-1997
12020 Cirkulære om merarbejdsvederlag til provster, der fungerer i anden provstestilling 07-02-1997
12105 Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for rektorer og lærere ved folkekirkens kirkemusikskoler (* 1) 20-12-1996
12097 Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v. 29-11-1996
12060 Cirkulære om forbud mod beskæftigelse som bedemand samtidig med ansættelse som kirke- eller kirkegårdsfunktionær. 10-07-1996
12051 Cirkulærskrivelse om lønanciennitet m.v. for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer. (* 1) 19-06-1996
12050 Cirkulære om lønanciennitet m.v. for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte kirke- og krikegårdsfunktionærer. (* 1) 19-06-1996
77 Cirkulære om sekretærhjælp for præster 01-04-1996
12075 Cirkulærskrivelse om afvikling af administration og revision m.m. af private fondes og legaters midler blandt stiftsmidlerne.(* 1) 15-11-1995
171 Cirkulære om skrivemåden aa eller å i et navn. 12-10-1993
12050 Cirkulæreskrivelse om vejledning vedrørende udførelse og brug af kirkevarmeanlæg m.v. 10-08-1993
12025 Vejledning om brug af kemiske bekæmpelsesmidler på folkekirkens kirkegårde. 26-03-1993
12075 Vejledning om indgåelse af aftaler med COPY-DAN om brug af fotokopier og båndkopier i konfirmandundervisningen m.v. 03-12-1992
177 Cirkulære om stillinger ved stiftsadministrationerne (Til biskopperne og stiftsøvrighederne) 23-10-1991
156 Cirkulæreskrivelse fravigelse af de gældende regler om ringning og kimning med kirkeklokker. 18-09-1991
104 Cirkulærskrivelse om ophævelse af visse cirkulærer m.v. 26-06-1991
178 Vejledning om Nationalmuseets konsulentbistand i kirkesager (Til stiftsøvrighederne) 27-09-1990
12005 Cirkulærskrivelse om ændret procedure vedrørende fordeling af præstestillinger (til stiftsøvrighederne) 07-02-1990
12002 Cirkulærskrivelse om mægling i sager om separation og skilsmisse (Til biskopperne) 25-01-1990
12000 Cirkulærskrivelse om mægling i sager om separation og skilsmisse (Til biskopperne) 25-01-1990
10 Vejledning om konfirmation (Til præster og menighedsråd) 23-01-1990
12048 Cirkulærskrivelse om mægling i sagen om separation og skilsmisse. Til biskopperne 29-09-1989
5 Cirkulæreskrivelse om registrering af valgmenighedsmedlemmer (Til valgmenighedsbestyrelserne) 06-01-1988
219 Cirkulæreskrivelse om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger 14-12-1987
123 Cirkulære om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger 14-08-1987
12008 Cirkulære om præsters fridage. 20-07-1987
63 Cirkulærskrivelse om den administrative behandling af faderskabssager (* 1) 31-03-1987
58 Cirkulære om medbringelse af faner ved folkekirkelige begravelseshandlinger (Til præsterne i folkekirken). 23-03-1987
57 Cirkulære om klassificering af kirkegårdslederstillinger og kirkegårdsassistentstillinger ved folkekirkens kirkegårde 23-03-1987
12013 Vejledning om ansættelse på prøve i tjenestemandsstillinger m.v. som kirke- og kirkegårdsfunktionær. 24-11-1983
101 Cirkulæreskrivelse om bortfald af pligten til at afgive indberetning til rigsregistraturen om navneændringer for personer over 15 år. (Til personregisterførerne i Sønderjylland) 13-07-1983
12007 Cirkulære om fremgangsmåden ved ansættelse i stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær med tjenestemandsvilkår eller tjenestemandslignende vilkår. (Til stiftsøvrighederne) 30-06-1983
12007 Cirkulære om aflevering og kassation af kirkebogsarkivalier (Til ministerialbogsførerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund) (* 1) 25-06-1982
36 Cirkulære om udfyldelse af forældrerubrikken i fødsels-, dåbs- og navneattester efter ministerialbøgerne (Til ministerialbogsførerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund) 15-03-1982
29 Cirkulære om førelse af personregistrene i de sønderjyske landsdele 01-03-1982
12011 Cirkulære om højeste arbejdstid for kirkegårdsassistenter 14-11-1980
79 Cirkulære om stiftsfonde (Til stiftsfondsbestyrelserne) 01-05-1980
12001 Cirkulære om nyt ansættelsesområde for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde. (Til stiftsøvrighederne) 24-03-1980
12010 Cirkulære om opsigelsesvarsler m.m. for kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår. 28-12-1979
12 Cirkulære om afgift for fremførelse af beskyttet musik i kirker (Til stiftsøvrighederne) 22-01-1979
11063 Cirkulærskrivelse om anmeldelse af fødsler og dødsfald. 09-01-1978
168 Cirkulære om brugsret til gravsteder 05-08-1977
12003 Cirkulæreskrivelse om ændring af fødselstilførsler som følge af kønsskifte. 10-11-1976
227 Cirkulære om aflevering og kassation af kirkebogsarkivalier (Til biskopperne, amtmændene og Københavns magistrat) (* 1) 05-12-1975
221 Cirkulære om udførelse af ligbrænding. (Til krematoriebestyrelserne). 01-12-1975
220 Cirkulære om begravelse og ligbrænding. (Til biskopperne, amtmændene og Københavns magistrat). 01-12-1975
193 Cirkulære om affattelse af tilbud vedrørende levering og istandsættelse af kirkeorgler m.v.(Til stiftøvrighederne) 15-10-1975
89 Cirkulære om efterindtægt til enker efter kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der var ansat i folkekirken med tjenestemandslignende løn (Til stiftsøvrighederne). 26-04-1973
171 Cirkulære om regnskabsføring og revision m.m. vedrørende kirkerestaureringer. (Til menighedsrådene). 01-08-1972< 1|2|3|4 >