< 1|2|3|4 

NrTitelUnderskriftdato
12005 Cirkulærskrivelse angående ydelse af rådighedstillæg til præster 14-10-1971
260 Cirkulære om kirkelig vielse uden for folkekirken (Til amtmændene og Københavns magistrat.) 16-12-1969
258 Cirkulære om vielse inden for folkekirken. (til biskopperne) 15-12-1969
238 Cirkulæreskrivelse om adgang for ikke-anerkendte præster inden for anerkendte trossamfund til i enkeltstående tilfælde at foretage vielse med borgerlig gyldighed. 05-11-1969
141 Cirkulære om fredning m.v. af frihedskæmperes grave. (Til stiftsøvrighederne, Københavns magistrat samt overtilsynene for Vor Frelsers, Holmens og Garnisons kirker i København) 18-06-1968
78 Cirkulære om vedligeholdelse og opsætning af stengærder. (Til stiftsøvrighederne). 09-04-1965
249 Cirkulære angående overenskomst med Forbundsrepublikken Tysklands regering om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig. 27-10-1962
12000 Cirkulære om adgang for medlemmer af den skotske og den engelske kirke til at deltage i altergangen i folkekirkens kirker. (Til biskopperne) 17-04-1956
61 Cirkulære om en overenskomst med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave (Til stiftsøvrighederne) 10-04-1954
230 Cirkulære til sognepræsterne i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner angående visse til militæret knyttede personers henhøren til Holmens og Garnisons sognes menigheder i København. 02-09-1949
81 Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde 15-05-1914
165 Cirkulære om afholdelse hvert års nytårsdag af en kollekt i alle landets kirker til fordel for Det Danske Bibelselskab 11-12-1886< 1|2|3|4