NrTitelUnderskriftdato
480 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte 14-05-2018
311 Lov om Studievalg Danmark 25-04-2018
173 Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner 02-03-2018
172 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) 27-02-2018
164 Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser 27-02-2018
154 Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen 27-02-2018
153 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser 27-02-2018
152 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 27-02-2018
1038 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 30-08-2017
1037 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 30-08-2017
1036 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser 30-08-2017
1035 Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 30-08-2017
986 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 18-08-2017
384 Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond 26-04-2017
383 Lov om videnskabelig uredelighed m.v. 26-04-2017
409 Lov om aktiviteter i det ydre rum 11-05-2016
1871 Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 29-12-2015
748 Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser 16-05-2015
59 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 26-01-2015
582 Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 01-06-2014
581 Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner 01-06-2014
580 Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde 01-06-2014
579 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 01-06-2014
367 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond 10-04-2014
366 Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation 10-04-2014
306 Lov om Danmarks Innovationsfond 29-03-2014
532 Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. 28-05-2013
531 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje 28-05-2013
879 Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v. 08-08-2011
210 Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner 17-03-2009
1049 Lov om ophævelse af lov om skoleskibsafgift 11-12-1996
769 Bekendtgørelse af lov om uddannelsesopsparing 17-09-1993
681 Bekendtgørelse af lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v. 29-07-1992
194 Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse) 26-05-1965