1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
1262 Bekendtgørelse om uddannelsen i konferencetolkning 27-11-2017
1150 Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Innovationsfond 25-10-2017
1154 Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond 16-10-2017
1056 Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 11-09-2017
1055 Bekendtgørelse om erhvervsøkonomuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 11-09-2017
955 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fotojournalistik 06-07-2017
954 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse 06-07-2017
877 Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd 27-06-2017
847 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 23-06-2017
846 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 23-06-2017
801 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 20-06-2017
354 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 07-04-2017
111 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 30-01-2017
110 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 30-01-2017
107 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 27-01-2017
106 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 27-01-2017
105 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 27-01-2017
98 Bekendtgørelse om Lektoratsordningen 27-01-2017
1648 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne 15-12-2016
1622 Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok 15-12-2016
1621 Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad 15-12-2016
1598 Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe 15-12-2016
1597 Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser 15-12-2016
1596 Bekendtgørelse om ophold og betaling for ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner, betaling for beklædning, udlån af uniform og undervisningsmaterialer, deltagerbetaling for godkendt radiokursus samt forskellige former for understøttelse til deltagere ved visse maritime grund- og efteruddannelser 15-12-2016
1642 Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsfører 13-12-2016
1614 Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper 13-12-2016
1613 Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist 13-12-2016
1612 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsofficer 13-12-2016
1611 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører 13-12-2016
1610 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester 13-12-2016
1609 Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse 13-12-2016
1587 Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad 13-12-2016
1586 Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse 13-12-2016
1585 Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 13-12-2016
1500 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 02-12-2016
1328 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) 15-11-2016
1182 Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte 26-09-2016
1160 Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør 07-09-2016
1066 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner 04-07-2016
1065 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 04-07-2016
1062 Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 30-06-2016
1047 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 30-06-2016
1009 Bekendtgørelse om akademiuddannelser 29-06-2016
1008 Bekendtgørelse om diplomuddannelser 29-06-2016
804 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 17-06-2016
733 Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte 16-06-2016
700 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 08-06-2016
552 Bekendtgørelse om krav ved godkendelse af aktiviteter i det ydre rum m.v. 31-05-2016
507 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi 30-05-2016
506 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik 30-05-2016 1|2|3|4|5 >