1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
1489 Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 11-12-2018
1454 Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område 06-12-2018
1350 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsofficer 23-11-2018
1349 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører 23-11-2018
1348 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester 23-11-2018
1347 Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist 23-11-2018
1269 Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd 13-11-2018
1274 Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner 12-11-2018
1273 Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 12-11-2018
1272 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne 12-11-2018
1227 Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner 23-10-2018
1014 Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 02-07-2018
1013 Bekendtgørelse om masteruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 02-07-2018
1012 Bekendtgørelse om diplomuddannelser 02-07-2018
985 Bekendtgørelse om akademiuddannelser 28-06-2018
841 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 24-06-2018
827 Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse 22-06-2018
798 Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper 18-06-2018
797 Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsfører 18-06-2018
794 Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe 18-06-2018
774 Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) 12-06-2018
771 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling 06-06-2018
470 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i animation 09-05-2018
205 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser 13-03-2018
207 Bekendtgørelse om sektorforskningsinstitutioner 12-03-2018
198 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i skat 08-03-2018
107 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 12-02-2018
106 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 12-02-2018
1605 Bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Erhvervskandidatbekendtgørelsen) 19-12-2017
1575 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 15-12-2017
1574 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 15-12-2017
1515 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 13-12-2017
1495 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 11-12-2017
1262 Bekendtgørelse om uddannelsen i konferencetolkning 27-11-2017
1150 Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Innovationsfond 25-10-2017
1154 Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond 16-10-2017
1055 Bekendtgørelse om erhvervsøkonomuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 11-09-2017
955 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fotojournalistik 06-07-2017
954 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse 06-07-2017
354 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 07-04-2017
98 Bekendtgørelse om Lektoratsordningen 27-01-2017
1622 Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok 15-12-2016
1621 Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad 15-12-2016
1596 Bekendtgørelse om ophold og betaling for ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner, betaling for beklædning, udlån af uniform og undervisningsmaterialer, deltagerbetaling for godkendt radiokursus samt forskellige former for understøttelse til deltagere ved visse maritime grund- og efteruddannelser 15-12-2016
1609 Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse 13-12-2016
1587 Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad 13-12-2016
1586 Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse 13-12-2016
1585 Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 13-12-2016
1500 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 02-12-2016
1328 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) 15-11-2016 1|2|3|4|5 >