1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
1209 Bekendtgørelse om inddragelse af andre aktører efter integrationsloven 27-09-2016
1208 Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven 27-09-2016
1197 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet 26-09-2016
1102 Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet 10-08-2016
980 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge 28-06-2016
979 Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 28-06-2016
978 Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge 28-06-2016
977 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven 28-06-2016
813 Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 23-06-2016
812 Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 23-06-2016
811 Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 23-06-2016
810 Bekendtgørelse om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist 23-06-2016
721 Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution 13-06-2016
720 Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution 13-06-2016
719 Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation) 13-06-2016
718 Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger 13-06-2016
403 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge 21-04-2016
314 Bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. 30-03-2016
301 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.) 16-03-2016
283 Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven 14-03-2016
282 Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015 14-03-2016
163 Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr 26-02-2016
107 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. 03-02-2016
28 Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme 08-01-2016
1791 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016 17-12-2015
1165 Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 08-10-2015
1171 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. 30-09-2015
1095 Bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere 14-09-2015
1066 Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger 31-08-2015
1065 Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger 31-08-2015
790 Bekendtgørelse om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler 15-06-2015
695 Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold 20-05-2015
721 Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold 13-05-2015
451 Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. 13-04-2015
376 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum 20-03-2015
276 Bekendtgørelse om obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen 20-03-2015
1550 Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende 23-12-2014
1549 Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem 23-12-2014
1512 Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører 23-12-2014
1446 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven 12-12-2014
1111 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015 09-10-2014
874 Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret 04-07-2014
873 Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret 04-07-2014
866 Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger 03-07-2014
426 Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter 29-04-2014
425 Bekendtgørelse om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter 29-04-2014
424 Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 29-04-2014
1547 Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven 16-12-2013
1540 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 16-12-2013
180 Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge 26-02-2013 1|2|3|4 >