1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
1178 Bekendtgørelse af byggeloven 23-09-2016
1234 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje 04-11-2015
737 Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro 01-06-2015
686 Jernbanelov 27-05-2015
575 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 04-05-2015
526 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 29-04-2015
323 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber 20-03-2015
151 Lov om Odense Letbane 18-02-2015
1520 Lov om offentlige veje m.v. 27-12-2014
1519 Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund 27-12-2014
719 Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne 25-06-2014
165 Lov om letbane på Ring 3 26-02-2014
1608 Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 26-12-2013
1607 Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 26-12-2013
1036 Bekendtgørelse af lov om luftfart 28-08-2013
1035 Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer 28-08-2013
609 Lov om elektrificering af jernbanen 12-06-2013
498 Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 22-05-2013
107 Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. 30-01-2013
1051 Bekendtgørelse af lov om godskørsel 12-11-2012
1050 Bekendtgørelse af lov om buskørsel 12-11-2012
959 Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer 24-09-2012
457 Bekendtgørelse af lov om havne 23-05-2012
432 Lov om Aarhus Letbane 16-05-2012
844 Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S 06-07-2011
459 Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 18-05-2011
458 Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 18-05-2011
1535 Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen 21-12-2010
1534 Lov om anlæg af anden etape af Slagelse Omfartsvej 21-12-2010
1533 Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 21-12-2010
1712 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed m.v. 16-12-2010
1711 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri 16-12-2010
1710 Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. 16-12-2010
1184 Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S 12-10-2010
529 Lov om Naviair 26-05-2010
528 Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 26-05-2010
527 Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge 26-05-2010
526 Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sønder Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) 26-05-2010
525 Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 26-05-2010
524 Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 26-05-2010
523 Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 26-05-2010
232 Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød 17-03-2010
1506 Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund 27-12-2009
344 Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15) 06-05-2009
285 Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 15-04-2009
275 Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger 07-04-2009
1161 Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom 20-11-2008
915 Bekendtgørelse af lov om færgefart 27-08-2008
310 Lov om omklassificering af visse veje 30-04-2008
552 Lov om en Cityring 06-06-2007 1|2|3|4 >