1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1378 Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 22-11-2016
1359 Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet 22-11-2016
10193 Bestemmelser, der vedrører EU-forordning nr. 376/2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart (BL 8-15) 18-11-2016
10192 Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10) Udgave 4, 18. november 2016 18-11-2016
10079 BL 7-21 A Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, BL 7-21, 5. udgave af 16. november 2005 Udgave 1, 27. oktober 2016 27-10-2016
10078 BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 27-10-2016
10035 Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL BL 6-1 07-10-2016
1234 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven 07-10-2016
1181 Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen 22-09-2016
1194 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning 21-09-2016
1193 Bekendtgørelse om vejafmærkning 21-09-2016
1179 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 21-09-2016
1119 Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område 22-08-2016
1115 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 13, 15 og 16, i lov om ændring af lov om luftfart (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer) 17-08-2016
1028 Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 30-06-2016
1027 Bekendtgørelse om forsøg med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport 30-06-2016
1007 Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand 29-06-2016
976 Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 28-06-2016
889 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.) 28-06-2016
883 Bekendtgørelse om afregning mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og Vejdirektoratet 28-06-2016
751 Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken 19-06-2016
551 Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor 30-05-2016
494 Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. 27-05-2016
594 Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område 26-05-2016
516 Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning 25-05-2016
485 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 25-05-2016
458 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 12-05-2016
443 Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område 10-05-2016
344 Bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck) 08-04-2016
203 Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve 04-03-2016
121 Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser 08-02-2016
71 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 22-01-2016
60 Bekendtgørelse om vej- og stiregister 15-01-2016
1650 Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder 16-12-2015
1649 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven 15-12-2015
1631 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i 14-12-2015
1630 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 14-12-2015
1629 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a 14-12-2015
11244 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Udgave 5, 9. december 2015 09-12-2015
1475 Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal 03-12-2015
1432 Bekendtgørelse om fremkommelighedsudvalg 03-12-2015
1380 Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer 01-12-2015
1379 Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v. 01-12-2015
1413 Bekendtgørelse om taksationskommissioner og overtaksationskommissioner 27-11-2015
1412 Bekendtgørelse om udgiftsfordeling i kryds, vejbidrag, adgangsforhold til tankanlæg langs offentlige veje og konkurrenceudsættelse 27-11-2015
1411 Bekendtgørelse om tilstandsrapporters udformning og indhold m.v. 27-11-2015
1373 Bekendtgørelse om godskørsel 26-11-2015
1372 Bekendtgørelse om buskørsel 26-11-2015
1354 Bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer som anvendes på bybaner (letbaner, metro og S-banen) 26-11-2015
1340 Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen 26-11-2015 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>