1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
425 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 01-05-2018
424 Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren 25-04-2018
331 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse til at afholde prøver samt udstede og tilbagekalde certifikater og kaldesignaler 25-04-2018
322 Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre 25-04-2018
294 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 23-04-2018
271 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 13-04-2018
263 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 10-04-2018
261 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven 10-04-2018
249 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme 26-03-2018
167 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
166 Bekendtgørelse om ophævelse af tilskudsordningen til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker 05-03-2018
165 Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) 02-03-2018
78 Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat 26-01-2018
1730 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller 26-12-2017
1729 Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. 26-12-2017
1715 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning 26-12-2017
1714 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning 26-12-2017
1624 Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m 18-12-2017
1623 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om visse vindmøller, der nettilsluttes fra den 1. september 2010 18-12-2017
1622 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 18-12-2017
1595 Bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag 18-12-2017
1594 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 18-12-2017
1620 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning 15-12-2017
1619 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi 15-12-2017
1520 Bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen 15-12-2017
1513 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 15-12-2017
1512 Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser 15-12-2017
1501 Bekendtgørelse om betaling for Ankenævnet på Energiområdet 15-12-2017
1454 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg) 13-12-2017
1456 Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 11-12-2017
1449 Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang) 08-12-2017
1330 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 30-11-2017
1329 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 30-11-2017
1323 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd 29-11-2017
1322 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 030 for radioanlæg til Transport and Traffic Telematics (TTT) 29-11-2017
1321 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) 29-11-2017
1320 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 023 for aktive medicinske implantater med lav og ultra lav sendeeffekt 29-11-2017
1319 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg 29-11-2017
1318 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 008 for laveffekts radioanlæg med spoleformede antenner 29-11-2017
1317 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 074 for radioanlæg for brug i rotorluftfartøjer til detektering af forhindringer i frekvensbåndet 76-77 GHz 29-11-2017
1316 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 070 for LPR (Level Probing Radar) udstyr i frekvensbåndene 4,5-7,0 GHz, 6,0-8,5 GHz, 8,5-10,6 GHz, 24,05-26,5 GHz, 24,05-27,0 GHz, 57-64 GHz og 75-85 GHz 29-11-2017
1315 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 058 for terminaler i den faste satellittjeneste, herunder VSAT og SNG samt ESOMPs og NGSO FSS jordstationer 29-11-2017
1314 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 056 for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) 29-11-2017
1313 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 051 for radioanlæg til identifikation (RFID) 29-11-2017
1312 Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 038 for maritime UHF radioanlæg 29-11-2017
1311 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 29-11-2017
1234 Bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber 24-11-2017
1123 Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger 06-10-2017
1044 Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 07-09-2017
1027 Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 29-08-2017 1|2|3|4|5|6|7|8 >