1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
19229 Afgørelse 02-11-1999
19228 Afgørelse 02-11-1999
60589 Arealoverførsel/magelæg (* 1) 26-06-1991
5100 Forbud mod elopvarmning i ny bebyggelse efter varmeforsyningsloven 02-07-1990
5080 Tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. 28-05-1990
4010 Manglende inddragele af nabo ved fastlæggelse af skel og landinspektørs ansvar ved bistand ved skelsætningsforretning og retssag. 25-05-1990
5070 Elvarmeforbud - eksisterende bebyggelse - ny bebyggelse 09-05-1990
5060 Ønske om dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning på grund af egen brændeovn. 09-05-1990
5050 Elopvarmningsforbud - klageadgang - forsyningsselskab 09-05-1990
5040 Forbud mod elopvarmning i ny bebyggelse efter varmeforsyningsloven 09-05-1990
5030 Opvarmningsudgifter. 23-03-1990
5020 Forbud mod elopvarmning i ny bebyggelse efter varmeforsyningsloven 01-03-1990
5010 Forbud mod elopvarmning i ny bebyggelse efter varmeforsyningsloven 03-01-1990
5045 Klage over tilslutningspligt på grund af defekt ledningsnet. 22-12-1989
5040 Klage over tilslutningspligt, da denne kræver investeringer af lodsejeren, samt vil betyde tab i ejendomsværdien. 22-12-1989
5030 Tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. 06-12-1989
5020 Tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg effter varmeforsyningsloven. 06-12-1989
5013 Klage over tilslutningspligt begrundet med manglende selvbestemmelsesret. 22-09-1989
60445 Udskillelse af offentlig vej vejareal beliggende i en arkade i en bygning vejens optagelse på matrikelkortet. 11-09-1989
5012 Tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. 07-09-1989
5011 Tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. 31-08-1989
4040 Dokumentation for at privat vej over et matr.nr. også kan bruges som adgangsvej til et andet matr.nr., der sammenlægges med det første. 10-08-1989
5009 Ekspropriation til kollektive varmeforsyningsanlæg (rørledninger) efter varmeforsyningsloven 02-08-1989
5008 Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning - fritidshus - helårshus 18-07-1989
5007 Dispensationsansøgning fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. 14-07-1989
4032 Fejlagtig berigtigelse af matrikelkortet og overtrædelse af beføjelsen som landinspektør. 30-06-1989
5006 Overskudsvarme fra produktionsvirksomhed 29-06-1989
4030 Skelsætning uklare adkomstforhold. 16-06-1989
60439 Om afstande mellem samnoterede arealer. 02-05-1989
5014 Placering af naturgasledning - ekspropriation - linieføring 24-10-1988
4045 Utilstrækkelig inddragelse af nabo ved skelberigtigelse og inhabilitet ved skelsætningsforretning. (* 1) 11-10-1988
5013 Ekspropriation - ledningsføring 16-08-1988
5012 Dispensation fra elvarmeforbud, underkendelse af tilslutningspligt. 03-08-1988
51638 Om optagelse af interne boligveje på matrikelkortet. 14-07-1988
5010 Ekspropriation til kollektive varmeforsyningsanlæg (rørledninger) efter varmeforsyningsloven 27-05-1988
5009 Påbud til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven 24-05-1988
51636 En landinspektør forestår en udstykning uden tilstrækkelig sikkerhed for, at adgangsforholdene til parcellen var i orden. (* 1) 14-04-1988
5012 Påbud til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven 16-03-1987
4020 Om dispensation fra kravet om optagelse af adgangsvej på matrikelkortet. 12-03-1987
51486 Om genoptagelse af en skelsætningsforretning. 03-03-1987
5033 Forbud mod elopvarmning i ny bebyggelse efter varmeforsyningsloven 01-12-1986
4020 Slettelse af eneste adgangsvej på matrikelkortet. 23-04-1985
60388 Om kommunal tilbageholdelse af udstykningssag for landbrugsejendom som garanti for at restejendommens spildevandsanlæg bringes op til standard for nye anlæg. (* 1) 08-03-1985
5030 Tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. 06-08-1984
60297 Om erklæring fra ejeren af den ejendom, der ønskes udstykket, om, at der efter bedste overbevisning er vejret ad vej. 20-12-1983
4045 Vejret ifølge tinglyst deklaration. 14-09-1983
4040 Om lovliggørelse af bygnings placering over skel i mere end 10 år. (* 1) 19-08-1983
4035 Etablering af mindre vindmøller, herunder i form af vindmølleparker, på lejet grund. 04-07-1983
60295 Om skelsætningsforretning ved privat fællesvej, der fører over gadejord. (* 1) 22-06-1983
60291 Angående udstykningslovens § 1 i forbindelse med bygninger på lejet grund - opførelse af varige bygninger. (* 1) 01-03-1983 1|2 >