1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
1338 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 18-11-2016
1242 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus 13-10-2016
1241 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Makkerlæsning 13-10-2016
1151 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter 05-09-2016
1150 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 05-09-2016
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2017 27-06-2016
828 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2017 24-06-2016
815 Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst 24-06-2016
823 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017 23-06-2016
822 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2017 23-06-2016
809 Bekendtgørelse om plejefamilier 23-06-2016
789 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2015, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2016 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2017 19-06-2016
740 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 13-06-2016
717 Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte 09-06-2016
524 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) og lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.) 31-05-2016
407 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer 04-05-2016
146 Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. 22-02-2016
13 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer 07-01-2016
7 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.) 07-01-2016
1865 Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd 23-12-2015
1864 Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet 23-12-2015
1863 Bekendtgørelse om adoption 23-12-2015
1862 Bekendtgørelse om navne 23-12-2015
1861 Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 23-12-2015
1860 Bekendtgørelse om separation og skilsmisse 23-12-2015
1859 Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel 23-12-2015
1858 Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag 23-12-2015
1855 Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag 23-12-2015
1854 Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 23-12-2015
1839 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen 22-12-2015
1838 Bekendtgørelse om anvendelse af underholdspligtforordningen 22-12-2015
1628 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om ændringer af forpligtende kommunale samarbejder 14-12-2015
1416 Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn 01-12-2015
1287 Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til Danmarks Statistik om bygningskarakteristika m.v. 17-11-2015
1063 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2014, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2015 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2016 01-09-2015
1061 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016 01-09-2015
1060 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2016 01-09-2015
1059 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2016 01-09-2015
975 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om social service 25-08-2015
572 Bekendtgørelse om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring 30-04-2015
482 Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om erstatning af bilag I-VII til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt 20-04-2015
185 Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 19-02-2015
160 Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg 18-02-2015
32 Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom 21-01-2015
78 Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik 20-01-2015
1573 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service 27-12-2014
1330 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 11-12-2014
1122 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved Europa-Parlamentsvalg 15-10-2014
1121 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg 15-10-2014
899 Bekendtgørelse om postlister i Slagelse Kommune og Region Syddanmark 30-06-2014 1|2|3|4|5 >