1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10150 Ankestyrelsens principafgørelse 80-16 om aflastning - udlandsbekendtgørelsen - hjælp der kan medtages - ekstra omkostninger 17-11-2016
10149 Ankestyrelsens principafgørelse 79-16 om merudgifter - beregning - tilbagevirkende kraft - ansøgningstidspunkt - omberegning 17-11-2016
10148 Ankestyrelsens principafgørelse 78-16 om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade 17-11-2016
10147 Ankestyrelsens principafgørelse 77-16 om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab - sektoransvar 17-11-2016
10146 Ankestyrelsens principafgørelse 76-16 om anbringelse med samtykke - tidsbegrænset anbringelse - ophør af anbringelse - hjemgivelse og hjemgivelsesperiode 17-11-2016
10141 SVU - lønmodtager - trainee - offentligt tilskud 14-11-2016
10136 Ankestyrelsens principafgørelse 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold 10-11-2016
10135 Ankestyrelsens principafgørelse 74-16 Arbejdsskade - om varigt mén - blærekræft - fradrag - konkurrerende årsager 10-11-2016
10069 Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 03-11-2016
10067 Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed 03-11-2016
10066 Ankestyrelsens principafgørelse 71-16 om socialtilsyn – partsrepræsentation - fuldmagt - myndighedsinhabilitet 03-11-2016
10065 Ankestyrelsens principafgørelse 69-16 om tabt arbejdsfortjeneste - enkeltdage – kontrolbesøg - handicappet barn 01-11-2016
10061 Ankestyrelsens principafgørelse 70-16 om mellemkommunal refusion - opgørelse af refusionskrav - forældreevneundersøgelse - administration 01-11-2016
10017 Ankestyrelsens principafgørelse 68-16 om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom 14-10-2016
10016 Ankestyrelsens principafgørelse 67-16 om merudgifter - personkreds - medfødt misdannelse eller mangel - cøliaki - laktoseintolerans - fødevareallergi 14-10-2016
10015 Ankestyrelsens principafgørelse 66-16 om borgerstyret personlig assistance - sektoransvar - behandling på sygehus - udmåling 14-10-2016
10006 Ankestyrelsens principafgørelse 64-16 om samvær - midlertidig afgørelse - kontaktbevarende samvær - standardiseret minimumssamvær 10-10-2016
10005 Ankestyrelsens principafgørelse 63-16 om overvåget samvær - afbrudt samvær - overgreb - formodning om vold - Ankestyrelsens egen drift kompetence 10-10-2016
10004 Ankestyrelsens principafgørelse 62-16 om opholdskommune - mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - faktisk ophold - retlig interesse 10-10-2016
9960 Ankestyrelsens principafgørelse 61-16 om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland 23-09-2016
9959 Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter 23-09-2016
10131 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring 21-09-2016
10130 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold 21-09-2016
10126 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ej medhold - kompetence - sagsbehandling 21-09-2016
9931 Ankestyrelsens principafgørelse 59-16 om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav 16-09-2016
10123 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - medhold - stillingsopslag 12-09-2016
10119 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold 12-09-2016
10118 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ej medhold - sprog - stillingsopslag 12-09-2016
10117 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - parts- og vidneforklaringer 12-09-2016
10116 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold - uddannelse 12-09-2016
9890 Ankestyrelsens principafgørelse 58-16 om sygedagpenge - midlertidigt ophold - EU-land - ferie 08-09-2016
9889 Ankestyrelsens principafgørelse 57-16 om særlig støtte - personkreds - løntilskudsansættelse - social begivenhed - nettoindtægt 08-09-2016
9888 Ankestyrelsens principafgørelse 56-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig erhvervsdrivende - støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed - § 17a - indtjeningsevne på skadestidspunktet - underskudsgivende virksomhed - virksomhed med mindre overskud 08-09-2016
9883 Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed 08-09-2016
9881 Ankestyrelsens principafgørelse 54-16 om adoption - stedbarnsadoption - surrogatmoderskab - rugemor - rugemødre - vederlag 08-09-2016
9880 Ankestyrelsens principafgørelse 53-16 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - familieplejer - plejefamilie 08-09-2016
9879 Ankestyrelsens principafgørelse 52-16 om befordringsgodtgørelse - den daglige transport - korteste vej - kilometersats - udkantskommune 08-09-2016
9878 Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg 08-09-2016
10114 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - medhold - øvrige 07-09-2016
10113 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - fertilitetsbehandling - medhold 07-09-2016
10112 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - ej medhold - kompetence 07-09-2016
10111 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 07-09-2016
10110 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - ej medhold - uanset handicap - kommuner 07-09-2016
10109 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold 07-09-2016
10156 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd) 05-09-2016
10155 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd) 05-09-2016
10154 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd) 05-09-2016
10153 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd) 05-09-2016
9856 Ankestyrelsens principafgørelse 50-16 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed - skånehensyn - arbejdsgiver - lede og fordele arbejdet 31-08-2016
9853 Ankestyrelsens principafgørelse 49-16 om offentliggjort sagsbehandlingstid - frist - afgørelsesbegrebet - Ankestyrelsens kompetence 30-08-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>