1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10369 SU - uddannelse i udlandet - nær kontakt til familiemedlemmer - skolegang - efterskole - arbejde 23-12-2016
10368 SU - fem ungdomsuddannelser - påbegyndt - modtaget SU 23-12-2016
10359 Ankestyrelsens principafgørelse 104-16 om kontanthjælp - mobilepay - udlæg - lån - tilbagebetaling - formue - systematisk låneoptagelse - sagens oplysning - borgers medvirken 22-12-2016
10358 SU - forsørgertillæg - enlig - samlevende 22-12-2016
10340 Ankestyrelsens principafgørelse 103-16 om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning 20-12-2016
10338 Ankestyrelsens principafgørelse 102-16 om kontanthjælp - sanktioner - rimelig grund - officialprincippet - kommunens oplysning af sagen 20-12-2016
10337 Ankestyrelsens principafgørelse 101-16 om kontanthjælp - sanktioner - skærpet sanktion 20-12-2016
10335 Ankestyrelsens principafgørelse 99-16 om magtanvendelse - klageadgang - indstilling til flytning 20-12-2016
10334 Ankestyrelsens principafgørelse 98-16 om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn 20-12-2016
10332 Ankestyrelsens principafgørelse 97-16 om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet 20-12-2016
10331 Ankestyrelsens principafgørelse 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer 20-12-2016
10328 Ankestyrelsens principafgørelse 95-16 om ledsageordning - personkreds - lokalområde - selvvalgte aktiviteter - omfang - helhedsvurdering 20-12-2016
10327 Ankestyrelsens principafgørelse 94-16 om kontant tilskud - rådighedstimer - praktisk hjælp og personlig pleje 20-12-2016
10324 Ankestyrelsens principafgørelse 93-16 om betaling for dagtilbud - børne- og ungeydelse - modregning 20-12-2016
10275 Ankestyrelsens principafgørelse 92-16 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe - fleksjob - dom - Østre Landsret 14-12-2016
10270 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ansættelse - ej medhold 13-12-2016
10269 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - forskelsbehandling "by association" - parts- og vidneforklaringer 13-12-2016
10268 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - parts- og vidneforklaringer 13-12-2016
10267 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold 13-12-2016
10266 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - parts- og vidneforklaringer 13-12-2016
10265 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - ej medhold - kommuner 13-12-2016
10264 Ligebehandlingsnævets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - ej medhold 13-12-2016
10262 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold 13-12-2016
10261 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold 13-12-2016
10260 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - arbejdsvilkår - kompetence - pligtig afgangsalder - ej medhold 13-12-2016
10259 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - kommuner - ej medhold 13-12-2016
10258 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 13-12-2016
10257 Ligebehandlingsnævnets afgørelser om køn - sagsbehandling - ej medhold 13-12-2016
10256 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - erhvervsevnetab - arbejdsskade - myndighedsinhabilitet 13-12-2016
10247 Ankestyrelsens principafgørelse 91-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - diskusprolaps i nakken 08-12-2016
10246 Ankestyrelsens principafgørelse 90-16 om arbejdsskade - personkreds - håndsrækning 08-12-2016
10245 Ankestyrelsens principafgørelse 89-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - seneknude 08-12-2016
10242 Ankestyrelsens principafgørelse 87-16 om efterværn - mellemkommunal refusion 08-12-2016
10241 Ankestyrelsens principafgørelse 86-16 om merudgifter - personkreds - lægefaglig ordination - godkendt ernæringspræparat - analogi med medicinsk behandling - akut livstruet - umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsættelse af funktionsevnen 08-12-2016
10240 Ankestyrelsens principafgørelse 85-16 om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd 08-12-2016
10239 Ankestyrelsens principafgørelse 84-16 om sygedagpenge - genoptagelse - Højesterets dom af 10. september 2015 - forældelse 08-12-2016
10197 Ankestyrelsens principafgørelse 83-16 om særlig støtte - personkreds - brøkpension - udmåling 29-11-2016
10196 Ankestyrelsens principafgørelse 82-16 om ressourceforløb - varighed - slutdato - borger over 40 år 29-11-2016
10194 Ankestyrelsens principafgørelse 81-16 om jobafklaringsforløb - ressourceforløb - ressourceforløbsydelse - gentagne udeblivelser - sanktion - ophør - vejledning 29-11-2016
10150 Ankestyrelsens principafgørelse 80-16 om aflastning - udlandsbekendtgørelsen - hjælp der kan medtages - ekstra omkostninger 17-11-2016
10149 Ankestyrelsens principafgørelse 79-16 om merudgifter - beregning - tilbagevirkende kraft - ansøgningstidspunkt - omberegning 17-11-2016
10148 Ankestyrelsens principafgørelse 78-16 om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade 17-11-2016
10147 Ankestyrelsens principafgørelse 77-16 om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab - sektoransvar 17-11-2016
10146 Ankestyrelsens principafgørelse 76-16 om anbringelse med samtykke - tidsbegrænset anbringelse - ophør af anbringelse - hjemgivelse og hjemgivelsesperiode 17-11-2016
10141 SVU - lønmodtager - trainee - offentligt tilskud 14-11-2016
10136 Ankestyrelsens principafgørelse 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold 10-11-2016
10135 Ankestyrelsens principafgørelse 74-16 Arbejdsskade - om varigt mén - blærekræft - fradrag - konkurrerende årsager 10-11-2016
10069 Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 03-11-2016
10067 Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed 03-11-2016
10066 Ankestyrelsens principafgørelse 71-16 om socialtilsyn – partsrepræsentation - fuldmagt - myndighedsinhabilitet 03-11-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>