1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10056 Vejledning om vurderingskrav ved miljøgodkendelse af hurtigfærger i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 13-12-2018
9875 Cirkulære om Binævnet 15-10-2018
9785 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om udøvelse af kødkontrol 20-09-2018
9770 Vejledning til bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 13-09-2018
9767 Vejledning om udøvelse af kødkontrol 12-09-2018
9609 Vejledning i prøvetagning for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp 24-07-2018
9696 Vejledning til landbrugsloven 29-06-2018
9531 Vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 29-06-2018
9436 Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen 15-06-2018
9430 Vejledning om mærkning af fødevarer 13-06-2018
9372 Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger 28-05-2018
9143 Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr 14-03-2018
9110 Vejledning om B-streptokok mastitis hos kvæg 07-03-2018
9072 Vejledning om fødevarekædeoplysninger 19-02-2018
10279 Vejledning om BVD hos kvæg 21-12-2017
10216 Cirkulære om kontrol af plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong 14-12-2017
10213 Vejledning om kosttilskud 13-12-2017
10212 Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer 13-12-2017
10081 Vejledning om håndtering af specificeret risikomateriale 09-11-2017
10083 Vejledning om dybfrosne fødevarer 03-11-2017
9943 Cirkulære om veterinærkontrol ved import af animalske produkter m.v. fra tredjelande 28-09-2017
9853 Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen) 07-09-2017
9762 Vejledning til bekendtgørelse om betaling af praktiserende dyrlæger for veterinært arbejde 14-08-2017
9697 Vejledning til bekendtgørelse om salmonella hos svin 07-08-2017
9676 Vejledning om kontrolpunkter ved kontrol af animalske produkter fra andre lande og sagsopfølgning ved ulovligt kommercielt indførte animalske produkter 11-07-2017
9654 Vejledning til bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere 10-07-2017
9687 Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser 07-07-2017
9627 Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 06-07-2017
9577 Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 27-06-2017
9346 Vejledning om tilsætningsstoffer 07-04-2017
9320 Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 31-03-2017
9217 Vejledning til bekendtgørelse nr. 537 af 1. juni 2016 om salmonella hos kvæg m.m. 08-03-2017
9048 Cirkulæreskrivelse om sammenlægning af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen 31-01-2017
9024 Vejledning om virksomheders mulighed for reduktion i prøveudtagningen i case-by-case kontrollen 12-01-2017
9023 Vejledning om afgrænsning af partier af fersk hønse- og kyllingekød med salmonella 12-01-2017
9019 Vejledning om B-værdier 11-01-2017
9018 Cirkulære om kontrol ved import af ikke-animalsk foder med særlige restriktioner og om godkendelse af midlertidige kontrolsteder (Til fødevarekontrolenhederne) 10-01-2017
9017 Cirkulære om kontrol ved import af ikke-animalske fødevarer med særlige restriktioner (Til fødevarekontrolenhederne) 10-01-2017
9016 Cirkulære om undersøgelse ved import af animalsk foder med særlige restriktioner (Til grænsekontrollen) 10-01-2017
9015 Cirkulære om undersøgelse ved import af animalske fødevarer med særlige restriktioner (Til grænsekontrollen) 10-01-2017
9004 Vejledning om ophævelse af vejledning om indførsel ved samhandel af animalske produkter hidrørende fra klovbærende dyr fra Bulgarien 04-01-2017
10293 Vejledning om næringsdeklaration 16-12-2016
10274 Vejledning om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver af fødevarer 14-12-2016
10180 Vejledning om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme 21-11-2016
10139 Erhvervsudviklingsordningen 
Vejledning om tilskud til udviklingsprojekter 2016 11-11-2016
10138 Erhvervsudviklingsordningen 
Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 11-11-2016
10075 Økologisk Investeringsstøtte    
Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter  
2016,     version 2.0 07-11-2016
9956 Vejledning om hundelovens forbudsordning, regler om skambid mv. 23-09-2016
9735 Vejledning om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen 14-07-2016
9768 Cirkulære om forretningsorden for Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion 07-07-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>