1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9142 Vejledning om pipelines til olieprodukter 17-03-2020
9141 Vejledning om ændring af vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt 16-03-2020
10226 Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper 19-12-2019
9965 Vejledning om kosttilskud 08-11-2019
9904 Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger 21-10-2019
9883 Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 19-07-2019
9682 Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer 11-07-2019
9665 Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 10-07-2019
9613 Vejledning om fødevarehygiejne ( hygiejnevejledningen) 05-07-2019
9807 Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding 01-07-2019
9498 Vejledning om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin 07-06-2019
9696 Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 28-05-2019
9392 Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen) 03-05-2019
9334 Vejledning om udøvelse af kødkontrol 09-04-2019
9252 Vejledning om mærkning af oksekød 26-03-2019
9245 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om returnering af animalske fødevarer 26-03-2019
9244 Vejledning om kontrol med animalske produkter, der genindføres fra andre samhandelslande henholdsvis returneres til andre samhandelslande 25-03-2019
9139 Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald 25-02-2019
9126 Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) 15-02-2019
9053 Vejledning om salmonella hos kvæg m.m. 11-01-2019
9015 Vejledning om indsatsplaner 08-01-2019
10056 Vejledning om vurderingskrav ved miljøgodkendelse af hurtigfærger i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 13-12-2018
9875 Cirkulære om Binævnet 15-10-2018
9785 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om udøvelse af kødkontrol 20-09-2018
9770 Vejledning til bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 13-09-2018
9609 Vejledning i prøvetagning for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp 24-07-2018
9696 Vejledning til landbrugsloven 29-06-2018
9531 Vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 29-06-2018
9436 Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen 15-06-2018
9430 Vejledning om mærkning af fødevarer 13-06-2018
9143 Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr 14-03-2018
9110 Vejledning om B-streptokok mastitis hos kvæg 07-03-2018
9072 Vejledning om fødevarekædeoplysninger 19-02-2018
10279 Vejledning om BVD hos kvæg 21-12-2017
10216 Cirkulære om kontrol af plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong 14-12-2017
10081 Vejledning om håndtering af specificeret risikomateriale 09-11-2017
10083 Vejledning om dybfrosne fødevarer 03-11-2017
9943 Cirkulære om veterinærkontrol ved import af animalske produkter m.v. fra tredjelande 28-09-2017
9853 Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen) 07-09-2017
9762 Vejledning til bekendtgørelse om betaling af praktiserende dyrlæger for veterinært arbejde 14-08-2017
9697 Vejledning til bekendtgørelse om salmonella hos svin 07-08-2017
9676 Vejledning om kontrolpunkter ved kontrol af animalske produkter fra andre lande og sagsopfølgning ved ulovligt kommercielt indførte animalske produkter 11-07-2017
9654 Vejledning til bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere 10-07-2017
9687 Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser 07-07-2017
9346 Vejledning om tilsætningsstoffer 07-04-2017
9320 Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 31-03-2017
9048 Cirkulæreskrivelse om sammenlægning af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen 31-01-2017
9024 Vejledning om virksomheders mulighed for reduktion i prøveudtagningen i case-by-case kontrollen 12-01-2017
9023 Vejledning om afgrænsning af partier af fersk hønse- og kyllingekød med salmonella 12-01-2017
9019 Vejledning om B-værdier 11-01-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>