<<    < ..|11 

NrTitelUnderskriftdato
13033 Vedtægt for Dansk Landbrugsmuseum 26-05-1971
13025 Cirkulære om anbringelse af oblat på lurmærket smør i bulkpakning 05-05-1971
13020 Kontorcirkulære vedrørende 'landsbysager' 29-03-1971
13015 Cirkulæreskrivelse til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse (USA, rengøring af konservesdåser) 23-02-1971
13010 Cirkulære om mærkning af dansk ost, der udføres til U.S.A. og Canada 19-01-1971
13020 Cirkulæreskrivelse om veterinærcertifikat for kød, slagteaffald og kødvarer - Libanon 22-05-1969
13020 Cirkulære om kødkonserves - Spanien 27-03-1968
187 Cirkulære om bekæmpelse af muldvarpe (Til samtlige kommunalbestyrelser) 15-09-1967
85 Cirkulære om behandlingen af ansøgninger om afløsning af jordrente (Til samtlige kommunalråd) 24-05-1967
13025 Cirkulære vedrørende cirkulære af 22. februar 197 om Mautitius 10-05-1967
13010 Cirkulæreskrivelse om salamipølser - Trinidad 11-01-1967
148 Cirkulære om hundelovens administration m.v. (Til politiet og sognefogederne) 02-08-1963
130 Cirkulære til samtlige Kommunalbestyrelser udenfor staden København om hegnsloven. 15-06-1950
13015 Vedtægter for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm 10-09-1946
14000 Cirkulære vedrørende Understøttelse, Sygehjælp og Ulykkesforsikring for de i Statsskovene beskæftigede Skovløbere og Skovarbejdere. 12-07-1940<<    < ..|11