< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9016 Cirkulære om undersøgelse ved import af animalsk foder med særlige restriktioner (Til grænsekontrollen) 10-01-2017
9015 Cirkulære om undersøgelse ved import af animalske fødevarer med særlige restriktioner (Til grænsekontrollen) 10-01-2017
9004 Vejledning om ophævelse af vejledning om indførsel ved samhandel af animalske produkter hidrørende fra klovbærende dyr fra Bulgarien 04-01-2017
10293 Vejledning om næringsdeklaration 16-12-2016
10274 Vejledning om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver af fødevarer 14-12-2016
10180 Vejledning om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme 21-11-2016
10139 Erhvervsudviklingsordningen 
Vejledning om tilskud til udviklingsprojekter 2016 11-11-2016
10138 Erhvervsudviklingsordningen 
Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 11-11-2016
10075 Økologisk Investeringsstøtte    
Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter  
2016,     version 2.0 07-11-2016
9956 Vejledning om hundelovens forbudsordning, regler om skambid mv. 23-09-2016
9735 Vejledning om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen 14-07-2016
9768 Cirkulære om forretningsorden for Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion 07-07-2016
9767 Cirkulære om forretningsorden for Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) 07-07-2016
9843 Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR) Miljø- og Fødevareministeriet den 4. marts 2016 (Opdateret den 1. juli 2016) 01-07-2016
9686 Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder 30-06-2016
9664 Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen 27-06-2016
9163 Vandløbsrestaurering. Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – 1. ansøgningsrunde 2016 09-03-2016
9096 Vejledning om frugtsaft mv. 19-02-2016
9400 Vejledning om ekstern støj ved midlertidige opholdssteder til flygtninge - Regulering af støj fra virksomheder m.v. og støjafskærmning i forbindelse med etablering af midlertidige opholdssteder 03-02-2016
11143 Vejledning om zoologiske haver m.v. 04-12-2015
11234 Vejledning om hygiejneregler for ferske fiskevarer til og med første omsætningsled (forordning 852/2004, 853/2004 og 854/2004) 01-12-2015
10982 Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016 04-11-2015
10577 Vejledning om anvendelse af rå mælk og rå fløde i detailvirksomheder 23-09-2015
9903 Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande 09-07-2015
9294 Trikinvejledningen Vejledning til bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød. 06-05-2015
10842 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg 01-05-2015
9320 Vejledning om indsatsplaner 21-04-2015
9130 Vejledning om hygiejne- og desinfektionsprocedurer i klinisk praksis m.v. 06-03-2015
9122 Vejledning om smittebeskyttelsesforanstaltninger for personer, der i udlandet har haft kontakt med klovbærende dyr 05-03-2015
9858 Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 03-11-2014
9438 Cirkulære for Grønland om undersøgelse ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. med særlige restriktioner 26-06-2014
9435 Cirkulære for Grønland om returnering af animalske produkter 26-06-2014
9434 Cirkulære for Grønland om forsegling af animalske produkter på grænsekontrolsteder, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder 26-06-2014
9431 Cirkulære for Grønland om veterinærkontrol af visse animalske produkter fra tredjelande 26-06-2014
9467 Vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vare-indkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder 25-06-2014
9466 Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder
(Til samtlige ministerier med tilhørende institutioner)
25-06-2014
9418 Cirkulære om regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding (administrationscirkulæret)
(Til samtlige regionsråd)
23-06-2014
9350 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om trikinundersøgelse ved slagtemæssig behandling 28-05-2014
9300 Vejledning om Økologifremmeordningen 20-05-2014
9253 Vejledning om godkendelse af akvakulturbrugs vandtilførsel i forbindelse med IPN og BKD sundhedsstatus som kategori I eller II 01-05-2014
9842 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale 19-12-2013
9548 Vejledning vedrørende overtrædelser af Transportforordningens bestemmelser om transport af hornede/ikke-hornede dyr 10-10-2013
9291 Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område 25-06-2013
9941 Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19 b, § 19 d og § 19 e 17-06-2013
9257 Cirkulære om ophævelse af vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen 11-06-2013
9158 Vejledning om kontrol med svømmebade 08-04-2013
9095 Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre 18-03-2013
9066 Vejledning om holdbarhedsvurdering af fødevarer for Listeria monocytogenes 21-02-2013
9521 Vejledning om mærkning af fødevarer fra Israel, henholdsvis de besatte palæstinensiske områder 29-10-2012
10149 Vejledning om administration af råstofloven
En vejledning til regioner og kommuner
03-09-2012< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>