< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9324 Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område 27-07-2012
9272 Cirkulære om ophævelse af skrivelse om beta-caroten i kosttilskudsprodukter 29-06-2012
9236 Cirkulære om ophævelse af vejledning om bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza 06-06-2012
9214 Vejledning om vindmøller 16-05-2012
9621 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om varmebehandling af kødhelkonserves til USA 19-12-2011
9605 Cirkulære om ophævelse af vejledning om offentlig mikrobiologisk kontrol af fødevarer 13-12-2011
9539 Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan 01-11-2011
9461 Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark 30-09-2011
9453 Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om Venezuela - radioaktivitet 22-09-2011
9383 Cirkulære om forretningsorden for bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), herunder vedrørende sekretariatsbetjening af bestyrelsen 25-08-2011
9381 Vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud 22-08-2011
9324 Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg 21-07-2011
9196 Vejledning om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 06-06-2011
9073 Vejledning til bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr 24-03-2011
9048 Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende tilbageholdelsestider efter intramammær behandling med visse antibiotika 03-03-2011
9036 Cirkulære om ophævelse af Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer september 2006 11-02-2011
9628 Vejledning om udarbejdelse af badevandsprofiler 12-11-2010
9696 Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata 01-11-2010
9560 Cirkulære om indførsel af fødevarer i Københavns Frihavn 13-10-2010
9473 Vejledning fra Miljøstyrelsen
Anvendelse af affald til jordbrugsformål
25-08-2010
9398 Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om ansættelse af veterinær-studerende ved kød- og fjerkrækontrol 03-08-2010
9271 Vejledning om indsamling, transport og bortskaffelse af køkken- og madaffald fra skibe og fly i international fart i havne og lufthavne samt andet kategori 1-affald fra grænsekontrolsteder og toldkontrollen m.v. 07-06-2010
9174 Cirkulære om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen mv. 19-04-2010
9084 Cirkulære om ophævelse af Vejledning til fødevareregionerne om økologikontrol 08-03-2010
10101 Vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke 18-12-2009
9556 Cirkulære om ophævelse af vejledning om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer 28-07-2009
9346 Cirkulære om ophævelse af vejledning om økologiske fødevarer m.v. og vejledning om økologisk storkøkkendrift 30-06-2009
9279 Cirkulære om ophævelse af Vejledning om mærkning af fødevarer, Vejledning om forbudet mod vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer og Vejledning om mærkning med mængdeangivelse af ingredienser i fødevarer 29-05-2009
9014 Cirkulære om ophævelse af skrivelser og vejledninger for eksport 28-05-2009
9241 Cirkulære om ophævelse af vejledning om vurdering af det aerobe kimtal i fødevarer, som er fremstillet eller håndteret i detailledet 13-05-2009
9191 Vejledning om metode til sammensat flowproportionel prøvetagning af drikkevand ved forbrugerens taphane 24-04-2009
9180 Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns 18-03-2009
9339 Vejledning om VVM i planloven 12-03-2009
9095 Cirkurlære om ophævelse af vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. 02-03-2009
9024 Cirkulæreskrivelse om forbud mod markedsføring mv. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte
(Til politi og anklagemyndighed)
30-01-2009
10158 Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner 15-01-2009
9702 Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning 20-10-2008
9694 Cirkulære om ophævelse af vejledning til EU-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum 17-10-2008
9600 Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om kalvekød – Italien og vejledning om bekendtgørelse om kvalitetsmæssige krav m.m. til kødprodukter, vejledning om kontrol med kvalitetsmæssige krav m.m. til kødprodukter 26-08-2008
9439 Miljøskadelovens Skadebegreb 02-07-2008
9756 Vejledning om kommuneplanlægning 15-05-2008
9107 Vejledning om kakao-, chokolade- og vekaovarer
(- beregning af mindsteindhold, anvendelse af sødestoffer og supplerende mærkning)
11-04-2008
9105 Vejledning om mærkning af naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand 10-04-2008
9076 Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug 26-03-2008
9075 Vejledning om strandrensning 11-03-2008
9044 Vejledning om godkendelse af rådgivere og alternative udbydere af hygiejneuddannelsen på certifikatniveau – gældende for sager om påbudt rådgivning og uddannelse 29-02-2008
9043 Vejledning om påbud om rådgivning og uddannelse 29-02-2008
9838 Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om udstedelse af sundhedscertifikater og vejledning om eksportcertifikater og radioaktivitetscertifikater for fødevarer 27-08-2007
9400 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indenrigstransporter af kød bestemt for eksport 23-05-2007
28 Cirkulære om ophævelse af cirkulærer om destruktionsanstalter 22-05-2007< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>