1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
11624 Afgørelse om tilladelse til tildækket skråningsbeskyttelse med kompensationsfodring på en kyststrækning i X-Kommune 15-12-2015
10455 Afgørelse af klage - Enkeltbetaling, lysåbne arealer, begrundelsesmangler 28-10-2014
10454 Afgørelse af klage - Slutudbetaling efter Miljøteknologiordningen 2011 29-09-2014
9884 Afgørelse af klage - Ikke force majeure trods sygdom 17-09-2014
10457 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte 23-06-2014
10456 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse 2013, forhold vedrørende samme dyregruppe og samme delkrav var én overtrædelse 13-06-2014
9913 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte 10-06-2014
9911 Afgørelse af klage - Mængden af affald på personaletoilet medførte en risiko for kontaminering 10-06-2014
9887 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte 02-06-2014
9753 Afgørelse af klage - Tilskud til Netværksordningen 2011 27-05-2014
9777 Afgørelse af klage - Ansøgning om tilskud kunne ikke ændres i forbindelse med klage 06-05-2014
9710 Afgørelse af klage - Enkeltbetaling, rekreative arealer, lighedsprincippet m.m. 26-02-2014
9712 Afgørelse af klage - Enkeltbetaling, lysåbne arealer, sagsoplysning, administrativ kontrol m.m. 19-02-2014
9310 Afgørelse af klage – Ikke tilbagevirkende kraft 28-01-2014
9978 Afgørelse af klage - Forbud mod dobbeltfinansiering fra EU's landbrugsfonde 12-11-2013
9979 Afgørelse af klage - Ikke-landbrugsanvendelse af et areal 20-08-2013
10019 Afgørelse af klage - Afslag på ansøgning om dispensation fra forbuddet mod at udstille og fremvise halekuperede hunde i Danmark 04-06-2013
9255 Afgørelse af klage - Indskærpelse for temperaturer og manglende anmeldelse af ejerskifte til Fødevarestyrelsen fastholdes 03-04-2013
9757 Afgørelse af klage - Fødevarestyrelsen oplyser ikke rettidigt om, at kontrolbesøg gennemføres efter retssikkerhedsloven 14-12-2012
10133 Afgørelse i sagerne om vedtagelse af de statslige vandplaner 06-12-2012
9558 Afgørelse af klage - Ændring af afgørelse om nedsættelse af landbrugsstøtten pga. overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 07-11-2012
9653 Afgørelse af klage - Nægtelse af autorisation til økologisk jordbrugsproduktion fastholdes 28-09-2012
9413 Afgørelse af klage - Lukning af besætning som følge af nægtet kontrol 20-06-2012
9305 Afgørelse af klage - Fastholdelse af påbud om tilbagetrækning og destruktion af 6 kosttilskudsprodukter med planteingrediensen Tribulus Terrestris L. 11-05-2012
9643 Afgørelse af klage - Ændring af afgørelse om nedsættelse af støtten pga. overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 27-03-2012
9797 Afgørelse af klage - Ophævelse af afgørelse om nedsættelse af støtten pga. overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 24-11-2011
9661 Afgørelse af klage – Offentlige myndigheders vejledningspligt ved udfyldelse af ansøgning om enkeltbetalingsstøtte 26-10-2011
9795 Afgørelse af klage - Valg af materiale til kontakt med fødevarer 13-09-2011
9641 Afgørelse af klage - Modregning i landbrugsstøtte er faktisk forvaltningsvirksomhed 12-08-2011
9634 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte 12-08-2011
9613 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte 12-08-2011
9020 Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 20-06-2011
9630 Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte 20-06-2011
9722 Afgørelse af klage - Ikke-forarbejdet fjerkrækød måtte ikke sælges delvist optøet 08-04-2011
9720 Afgørelse af klage - Dyrevelfærd, manglende partshøring 04-02-2011
9719 Afgørelse af klage - Opkrævning af betaling for opfølgende besøg ændres og hjemvises 04-02-2011
9033 Afgørelse af klage - Påbud om rodemateriale i svinestalde 27-01-2011
9728 Afgørelse af klage - Vildledende at markedsføre en burger som hjemmelavet 17-01-2011
9718 Afgørelse af klage - Underretning til fødevaremyndighederne, når virksomheder trækker fødevarer tilbage 05-01-2011
9707 Afgørelse af klage - Påbud om revidering af risikoanalyse fastholdes 04-01-2011
9936 Afgørelse af klage - Uspecifikke anprisninger stred mod anprisningsforordningen - forbud mod markedsføring 17-12-2010
9927 Afgørelse af klage - Indskærpelse om manglende egenkontrol fastholdes 07-12-2010
9929 Afgørelse af klage - Fødevarer må ikke sælges eller markedsføres under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne 30-11-2010
9933 Afgørelse af klage - Betegnelserne "Superfruits" og "Superjuice" var vildledende 26-11-2010
9895 Afgørelse af klage - Ændring af forbud mod markedsføring af færdigretten "XX (ordene skinke og kølle indgår)" 11-11-2010
9926 Afgørelse af klage - Fødevarer under intensiveret offentlig kontrol, som var søgt importeret i strid med reglerne, skulle afsendes igen eller destrueres 29-10-2010
9649 Afgørelse af klage - Skadedyrsikring af ubemandet grøntbod 28-10-2010
9896 Afgørelse af klage - Vildledende markedsføring i restaurant samt manglende meddelelse om ejerskifte 22-09-2010
9893 Afgørelse af klage - Dispensation afslået, da der ikke var hjemmel hertil 27-07-2010
9518 Afgørelse af klage - Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid for anmodning om aktindsigt 01-07-2010 1|2|3|4|5|6 >