< 1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
9923 Afgørelse af klage - Der kunne ikke gives dispensation til salg af fejlmærket juice, selv om fejlen var uden fødevaresikkerhedsmæssig risiko 31-05-2010
9922 Afgørelse af klage - Et ufarligt parti fødevarer skulle ikke destrueres, men kunne returneres til afsendelseslandet 21-05-2010
9644 Afgørelse af klage - Forbud mod annoncering for kosttilskud 07-04-2010
9921 Afgørelse af klage - Fiskers videredistribution af fiskevarer håndteret på hans privatadresse var ikke en del af hans primærerhverv 31-03-2010
9920 Afgørelse af klage - Hjemmel til at opkræve gebyr for to tilsynsførende på ét tilsyn 31-03-2010
9891 Afgørelse af klage - Forbud mod markedsføring af en række kosttilskudsprodukter fastholdes 31-03-2010
9751 Afgørelse af klage - Betaling for kødkontrollen 30-03-2010
9658 Afgørelse af klage - Afgørelse om GDA-mærkning ændres 29-03-2010
9708 Afgørelse af klage - GDA-mærkning af 500 ml læskedrik ikke vildledende 26-03-2010
9522 Afgørelse af klage - "Mælk" er en beskyttet betegnelse, og produktet falder ikke ind under undtagelserne 23-02-2010
9897 Afgørelse af klage - Hele dagsproduktionen skulle tilbagetrækkes 16-02-2010
9660 Afgørelse af klage - Manglende hjemmel til at godkende eller afslå ansøgning 16-02-2010
9587 Afgørelse af klage - Påbud om returnering/destruktion af beslaglagte kyllingeprodukter fastholdes 09-02-2010
9154 Afgørelse af klage - Autorisation efter fødevareloven til at producere animalske biprodukter var ugyldig 15-01-2010
9275 Afgørelse af klage - Godkendelse som teknisk/farmaceutisk anlæg skulle ændres til godkendelse som teknisk anlæg efter biproduktforordningen 07-01-2010
10187 Afgørelse af klage - Lighedsprincippet 14-12-2009
10157 Afgørelse af klage - "Wellness" er en sundhedsanprisning 14-12-2009
10169 Afgørelse af klage - Af sekretariatets egen drift tillægges klage opsættende virkning med vilkår 04-12-2009
10182 Afgørelse af klage - Fødevare kunne betegnes som "røget", selv om den ikke var røget traditionelt 20-11-2009
10156 Afgørelse af klage - Ginseng tilladt i iste, der brygges som te 03-11-2009
10181 Afgørelse af klage - Storvildt behøver ikke at blive flået umiddelbart efter, at det er nedlagt 30-10-2009
10236 Afgørelse af klage - Afslag på godkendelse af stof beregnet på kontakt med fødevarer 12-10-2009
10132 Afgørelse af klage - valg af materiale til kontakt med fødevarer 28-07-2009
10241 Resumé af Plantedirektoratets afgørelse vedrørende tilbagekaldelse af personlig autorisation til økologisk jordbrugsproduktion efter økologiloven § 10, stk. 3 29-06-2009
10183 Afgørelse af klage - Ikke vildledende at markedsføre det samme produkt under to forskellige varebetegnelser 19-06-2009
10154 Afgørelse af klage - mærkning af fødevarer - ingrediensliste, varer der fremstilles, pakkes og udbydes til salg i samme detailforretning 15-06-2009
9314 Afgørelse af klage – ernæringsanprisninger og efterfølgende skriftlige indskærpelser i kontrolrapport 08-06-2009
10044 Afgørelse af klage - afslag på mineral- og vitaminberigelse af soyadrik som ansøgt 25-05-2009
10185 Afgørelse af klage - Servering i træningscenter krævede personaletoilet 20-05-2009
10131 Afgørelse af klage - transport af valle i mælketankbiler 30-04-2009
10042 Afgørelse af klage - frivilligt egenkontrolprogram for håndtering af slagteaffald fra opskæring af kød skal være korrekt 29-04-2009
10102 Afgørelse af klage - fødevarehygiejne - hindre skadelig nedbrydning og forurening samt sikre, at opbevaringstemperaturer overholdes 20-04-2009
9280 Afgørelse af klage – kød indfrosset uden autorisation 02-04-2009
10178 Afgørelse af klage - Te vurderet som lægemiddel på grund af anprisninger 25-03-2009
10159 Afgørelse af klage - Vand alene kan ikke betegnes som økologisk 05-03-2009
10176 Afgørelse af klage - Fiskeolie omfattet af krav om veterinær grænsekontrol 02-03-2009
10129 Afgørelse af klage - fødevarehygiejne - personaletoilet 24-02-2009
10128 Afgørelse af klage - Næringsstoffer, sportsprodukt samt pligt til at kende de ingredienser, ens produkt indeholder 16-02-2009
10173 Afgørelse af klage - Slagtekroppe kasseret efter fund af gnaver på et slagteri 12-02-2009
10105 Afgørelse af klage - videreformidling af markedsføring af kosttilskud 09-02-2009
10106 Afgørelse af klage - fødevarehygiejne og egenkontrol - rengøring 29-01-2009
9960 Afgørelse af klage - identilfikationsmærkning på animalsk fødevare 23-01-2009
10694 Afgørelse af klage - Slagterier kan ikke pålægges at påse rengøring af køretøjer efter aflæsning af dyr 01-12-2008
10695 Afgørelse af klage - Daggamle kyllinger må ikke omlæsses i forbindelse med udførsel 26-11-2008
10679 Afgørelse af klage - fødevarehygiejne - selvbetjent buffet til varme retter 26-11-2008
10693 Afgørelse af klage - Vildledende at markedsføre blæksprutte som fiskepinde 20-11-2008
10688 Afgørelse af klage - Svensk økologikontrol ikke tilstrækkelig i Danmark 17-11-2008
9924 Afgørelse af klage – offentliggørelse af kontrolrapport 17-11-2008
10677 Afgørelse af klage - kosttilskud, vildledende anprisninger 14-11-2008
10692 Afgørelse af klage - Anprisning af frugt- og grøntsagspuré var vildledende 27-10-2008< 1|2|3|4|5|6 >