< 1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
10187 Klage over ansøgning om dispensation fra bopælspligten 26-04-2006
10309 Klage over vilkår om, at jorderne til ejendom skal noteres som bygningløs ejendom med deklaration om samhørighed 25-04-2006
10188 Klage over afslag på ansøgning om at genoprette landbrugsejendom 25-04-2006
10183 Klage over afslag på ansøgning om tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten 25-04-2006
10111 Klage over afslag på ansøgning om udstykning af bygningsparcel på under 1,5 ha. 03-03-2006
9314 Afgørelse af klage investering i udvidet produktionskapacitet FGK-tilladelser 21-02-2006
10112 Klage over afslag på ansøgning om erhvervelse med dispensation fra uddannelseskravet. 17-02-2006
10113 Klage over afslag på en ansøgning om dispensation fra kravet om, at bestyreren skal tage bopæl på en af de ejendomme, som han er bestyrer af. 02-02-2006
10093 Tilbagekaldelse af erhvervelsestilladelse pga. sagsbehandlingsfejl. 20-12-2005
10095 Overgangsregler i bekendtgørelse om husdyr og arealkrav ved midlertidig afbrydelse af dyreholdet. 25-11-2005
10096 Klage over afslag om at få påtegnet uddannelsesattest 18-11-2005
9100 Klagesag om økologisk jordbrugsproduktion 01-01-2003
9004 Foderstofkontrol på landbrugsbedrift 01-01-2003
9003 Foderstofkontrol på landbrugsbedrift 01-01-2003
12542 Samtidig drift af både konventionel og økologisk bedrift 07-11-2001
10651 Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse vedrørende håndtering af brand- og røgskadede svin og drøvtyggere i forbindelse med større staldbrande 15-10-1999
7015 Kassation af rejer 01-11-1994
7010 Kassation af varer af røget laks 17-08-1994
17258 Ekspropriation i forbindelse med etablering af dige ved Dragør Nordstrand i henhold til kystbeskyttelseslovens § 6 13-04-1994
7005 Kassation af et parti rejer 11-04-1994
7025 Kassation af et parti saltfisk 16-09-1993
7020 Kassation af stenbiderrogn 15-06-1993
7015 Ompakning af frosne rejer 15-06-1993
7010 Kassation af et parti frosne pighvarfilet 01-04-1993
7005 Et parti røgede laks er erklæret for uegnet til menneskeføde og henvist til tilvirkning på destruktionsanstalt 02-03-1993
7025 Venusmuslinger/DSP 08-12-1992
7020 Venusmuslinger/DSP 08-12-1992
7015 Egnethed til menneskeføde - Alaska pollack 27-08-1992
7010 Kassation 27-08-1992
7005 Kassation af et parti pink laks 30-04-1992
7010 Omgørelse af Fiskeriministeriets afgørelse om kassation af et parti frosne rejer 18-04-1991
7005 Opretholdelse af Fiskeriministeriets afgørelse om kassation af et parti frosne røgede laks 18-04-1991
13150 Behandling af interventionskorn mod skadedyr. 09-01-1991
13871 Indgåelse - forpagtningskontrakt - dokumentation. 01-11-1990
13835 Overdragelse - basisandel - areal. 18-10-1990
13810 Overdragelse - ikrafttrædelsesdato - reduktion - basisandel - ejendomsoverdragelse. 08-10-1990
13791 Forpagtningsaftale- indgåelse- dokumentation 01-10-1990
13771 Støtte til mindre kornproducenter. 26-09-1990
13770 Støtte til mindre kornproducenter. 26-09-1990
14008 Kemiske stoffer og produkter Bekæmpelsesmiddel Vækstregulering Forbud imod salg uden opsættende virkning af anke Stråforkortning 17-09-1990
13740 Ophør- mælkeproduktion- bortfald af basisandel 13-09-1990
13720 Behandling af interventionskorn mod skadedyr. 01-09-1990
13691 Overdragelse- ophævelse- kontrakt. 24-08-1990
13690 Overdragelse- mundtlig aftale- vitterlighedserklæring. 24-08-1990
13687 Opretholdelse af påbud om at tage IBR-smittede kreaturer på stald. 23-08-1990
13680 Tilsætningsstoffer til foderstoffer. 20-08-1990
14007 Bekæmpelsesmidler - godkendelse 27-07-1990
13610 Overdragelse- tidsubegrænsede aftaler- reduktion. 26-07-1990
13604 Import af fersk oksekød fra argentina, Uruguay, Paraguay og Brasilien. 16-07-1990
13560 Klage over dyrlægers behandling af en hund. 25-06-1990< 1|2|3|4|5|6 >