< 1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
13550 Genoprettelse af landbrugsejendom. 22-06-1990
13510 Sammenlægning - hensigtsmæssig beliggenhed 13-06-1990
13401 Forbud mod flytning af IBR-smittede køer 29-05-1990
13386 Omkostninger ved blodprøvning ved mistanke om Salmonella pullorum. 23-05-1990
7020 Destruktion af dybfrosne hummerhaler, der var anset for at være utjenlige til menneskeføde 27-04-1990
7015 Et parti røget laks erklæret for uegnet til menneskeføde 27-04-1990
7010 Et parti detailpakkede, skiveskårne laks erklæret for uegnede til menneskeføde 27-04-1990
7005 Organoleptisk Bedømmelse af Dybfrosne, røgede laks 22-02-1990
13170 Dispensationsansøgning vedr. forbedringsstøtte Forhåndsvurdering 16-02-1990
13085 Klage over dyrlæges efterleven af fagetiske regler. 31-01-1990
13064 Klage over Statsfrøkontrollens analyse af et parti ærter. 24-01-1990
17986 Kystsikring samt fordeling af udgifterne hertil. 29-12-1989
17985 Kystsikring af fredede naturområder 29-12-1989
13950 Ansøgning om forbedringsstøtte - uddannelseskrav 22-12-1989
7030 Organoleptisk bedømmelse af frosne, røgede lakseskiver 08-12-1989
13903 Spørgsmålet hvorvidt produkter henhørende under Sundhedsministeriet ikke samtidigt kan være omfattet af Landbrugsministeriets bestemmelser. 09-11-1989
7025 Prøveudtagning af dåser makrelfilet i tomat 08-11-1989
13625 Dispensation fra blodprøvning ved Aujeszky-sygdom 17-07-1989
13572 Anprisninger af produkter i strid med lov. nr. 189 af 9. maj 1984 om margarine m.v.§ 4. 29-06-1989
14006 Klapning af havbundsmateriale 16-06-1989
7004 Dybfrosne rejer anset for utjenelige til menneskeføde 06-06-1989
7003 Dybfrosne, røgede laks anses for utjenelige til menneskeføde 06-06-1989
13302 Dispensation fra blodprøvning ved Aujeszky-sygdom 12-04-1989
13285 Ansøgning om ændring af godkendt forbedringsplan 04-04-1989
13225 Fratagelse af autorisation til at udøve dyrlægegerning samt undladelse af efter pålæg at indsende beretning om en foretaget behandling på baggrund af hvilken sagen blev rejst. 07-03-1989
13200 Etablering- tildeling- standardleverance. 28-02-1989
13181 Staldkapacitet- båsebredde- tidligere godkendelse. 20-02-1989
13110 Ansøgning om forbedringsstøtte - svinesektoren kapacitet, svinepladser 31-01-1989
7002 Frosne, imiterede krabbeprodukter 13-01-1989
7001 Klassificering af makrelfilet 13-01-1989
13025 Behandling af klage over en på en dyreklinik foretaget behandling af en hund. 10-01-1989
13810 Import af kød: bekendtgørelse nr. 869 af 12. december 1986 om udenlandsk kød. 18-10-1988
13750 Gældssanering- produktionsmål. 22-09-1988
4040 Inhabilitet skelsætningsforretning. 14-09-1988
4035 Om dispensation fra kravet om optagelse af adgangsvej på matrikelkortet. 06-09-1988
13730 Erstatning til dækning af tab i forbindelse med en af Veterinærdirektoratet tilbagekaldt importautorisation. 02-09-1988
13700 Alternativ produktion i lokaler, hvori der fremstilles mælkeprodukter: bekendtgørelse nr. 787 af 5. november 1987 om mejerier § 7, stk. 2. 17-08-1988
13617 Forbud mod indførsel af heste fra Ægypten: Bekendtgørelse. nr. 32 af 12. februar 1948 om tillæg til bekendtgørelse nr. 151 af 12. april 1924 angaaende indførsel af husdyr og raa produkter af disse § 2. 26-07-1988
13607 Klage over udbindingstilladelse til køer, der er IBR-reagenter. 18-07-1988
13570 Anvendelse af slagteripersonale på fjerkræslagterier til at udføre veterinærkontrol. 27-06-1988
13510 Ansøgning om godkendelse af efteruddannelseskurser - kursiststøtte 09-06-1988
13509 Forbedringsplan- ansøgningsfrist- supplerende basisandel-forlæggelse af ansøgning. 09-06-1988
13470 Takster for laboratorieundersøgelser i forbindelse med kontrol af slagtedyr. 31-05-1988
13390 Afgørelse om opretholdelse af Veterinærdirektoratets afgørelse om ikke udlevering af oplysninger fået i forbindelse med veterinær sygdomsbekæmpelse. 13-05-1988
13310 Supplerende basisandel- forbedringsplan-miljøinvesteringer-staldkapacitet. 22-04-1988
4015 Om fritagelse for udstykningsafgift. 25-03-1988
13253 Ansøgning om godkendelse af efteruddannelseskurser - kursiststøtte 17-03-1988
13235 Tilbagesendelse af et parti oksekød af tjekkoslovakisk oprindelse: bekendtgørelse nr. 869 af 12. december 1986 om udenlandsk kød m.m § 7. 01-03-1988
13100 Ansøgning om godkendelse af efteruddannelseskurser - kursiststøtte 25-01-1988
4050 Ideelle anparter i grundstykke udstykningslovens § 1. 04-12-1987< 1|2|3|4|5|6 >