< 1|2|3|4|5|6 

NrTitelUnderskriftdato
14004 Bekæmpelsesmidler - godkendelse 14-11-1986
51372 Klapning 17-09-1986
51417 Retssag har ikke opsættende virkning for udstykningssagers gennemførelse. 26-06-1986
51371 Klapning af havbundsmateriale 20-02-1986
4025 Om fritagelse for udstykningsafgift. 13-06-1983
60292 Inhabilitet ved afholdelse af skelsætningsforretning. 09-03-1983
9061 Om hvorvidt andre end praktiserende landinspektører og Kort- og Matrikelstyrelsen kan udføre arbejder vedrørende opmålingsnettet. (* 1) 18-01-1981
4032 Inhabilitet. (* 1) 15-08-1980
4030 Boligministeren kan pålægge en praktiserende landinspektør at udføre et matrikulært arbejde. 24-05-1978
4028 Skelafmærkning - afmærkning af offentlig vej over et græsbevokset fællesareal. 04-05-1977
4020 Habilitet - væsentlig interesse i interessentskab. (* 1) 28-04-1977
9049 Habilitet udlæg af vej over egen grund. 18-01-1977
4040 Praktiserende landinspektørers opmålingsmuligheder i Sønderjylland. (* 1) 23-10-1975
4015 Om alene en landinspektør med beskikkelse kan underskrive dokumenter i matrikulære sager. (* 1) 23-04-1975
4015 Inhabilitet ved udførelse af matrikulære arbejder. (* 1) 09-05-1974
4020 Habilitet aktionær i udstykningsselskab. (* 1) 28-08-1965
4006 Habilitet om en landinspektør som medlem af byrådet fortsat kan udføre matrikulære arbejder for kommunen. 09-04-1963< 1|2|3|4|5|6