NrTitelUnderskriftdato
335 Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 31-03-2020
164 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer) 31-03-2020
L 164 Skriftlig fremsættelse (31. marts 2020) - L 164 31-03-2020
291 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 27-03-2020
297 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. (Undtagelser fra visse kriterier for støtteberettigelse for ansøgningsåret 2020) 27-03-2020
312 Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v. 26-03-2020
146 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn) 26-03-2020
147 Forslag til Lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. (Opgaver i forbindelse med sortslistegodkendelse og certificering, herunder delegation til private aktører samt gebyrfinansiering af visse af opgaverne) 26-03-2020
L 146 Skriftlig fremsættelse (26. marts 2020) - L 146 26-03-2020
L 147 Skriftlig fremsættelse (26. marts 2020) - L 147 26-03-2020
280 Bekendtgørelse om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet 25-03-2020
290 Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres 25-03-2020
272 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 25-03-2020
257 Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af gennemførelsesforordning om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare 23-03-2020
269 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet 06-03-2020
11624 Afgørelse om tilladelse til tildækket skråningsbeskyttelse med kompensationsfodring på en kyststrækning i X-Kommune 15-12-2015
146 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Digital post til begge forældre om fælles barn).
164 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer).
147 Forslag til lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. (Opgaver i forbindelse med sortslistegodkendelse og certificering, herunder delegation til private aktører samt gebyrfinansiering af visse af opgaverne).