NrTitelUnderskriftdato
1334 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer 09-12-2019
1026 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 01-10-2019
936 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 02-09-2019
966 Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer 26-08-2019
965 Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v. 26-08-2019
964 Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år 26-08-2019
903 Bekendtgørelse af sundhedsloven 26-08-2019
902 Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. 23-08-2019
731 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 08-07-2019
493 Lov om fjernelse af tatovering med laser 01-05-2019
166 Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet 27-02-2019
126 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 27-01-2019
1252 Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler 31-10-2018
995 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 14-06-2018
801 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed 12-06-2018
695 Tatoveringslov 08-06-2018
552 Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre 29-05-2018
440 Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren 08-05-2018
99 Bekendtgørelse af lov om lægemidler 16-01-2018
23 Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) 15-01-2018
1668 Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis 26-12-2017
1083 Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 15-09-2017
620 Lov om kliniske forsøg med lægemidler 08-06-2016
426 Lov om elektroniske cigaretter m.v. 18-05-2016
139 Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr 15-02-2016
955 Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 21-08-2014
718 Lov om solarier 25-06-2014
717 Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft 25-06-2014
552 Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden 18-06-2012
151 Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation 28-02-2012
1021 Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v. 21-10-2008
474 Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 17-06-2008
1396 Lov om retspsykiatrisk behandling m.v. 21-12-2005
295 Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 27-04-2005
440 Lov om Det Etiske Råd 09-06-2004
351 Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere 19-05-2004
326 Lov om markedsføring af sundhedsydelser 06-05-2003
790 Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. 10-09-2002
397 Lov om erstatning til patienter opereret med Boneloc-cement før 1. juli 1992 02-06-1999
232 Lov om forbud mod visse dopingmidler 21-04-1999
219 Lov om virksomhedsansvarlige læger 14-04-1999
440 Lov om Blødererstatningsfonden 14-06-1995
217 Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. 28-04-1993
1084 Lov om apotekernes bruttoavance i 1993 23-12-1992
240 Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven 08-04-1992
224 Lov om ophævelse af lov om bekæmpelse af kønssygdomme 13-04-1988
543 Lov om fastsættelse af vilkår for speciallægehjælp m.v. efter lov om offentlig sygesikring 20-08-1987
296 Lov om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs § 191. 09-06-1971
170 Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven) 16-05-1962