1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
1043 Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. 11-10-2019
1040 Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. 10-10-2019
1036 Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 10-10-2019
1034 Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 09-10-2019
1033 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 09-10-2019
1027 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 09-10-2019
989 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 25-09-2019
988 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 25-09-2019
967 Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver 30-08-2019
910 Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. 30-08-2019
889 Bekendtgørelse om finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn 28-08-2019
863 Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab 23-08-2019
854 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 19-08-2019
848 Bekendtgørelse om forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling 19-08-2019
847 Bekendtgørelse om høreapparatbehandling 19-08-2019
716 Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a 07-07-2019
695 Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 03-07-2019
694 Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 03-07-2019
693 Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr 03-07-2019
672 Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel 01-07-2019
671 Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer 01-07-2019
670 Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 01-07-2019
669 Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 01-07-2019
657 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 28-06-2019
583 Bekendtgørelse for Færøerne om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 i sundhedsloven 02-05-2019
581 Bekendtgørelse for Færøerne om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut 02-05-2019
458 Bekendtgørelse om speciallæger 25-04-2019
427 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 09-04-2019
361 Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret 04-04-2019
360 Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger 04-04-2019
359 Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 04-04-2019
316 Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion 27-03-2019
260 Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde 07-03-2019
185 Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet 27-02-2019
77 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 25-01-2019
70 Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 21-01-2019
58 Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler 18-01-2019
45 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter og bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 11-01-2019
1784 Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. 27-12-2018
1749 Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr 21-12-2018
1748 Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr 21-12-2018
1746 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 19-12-2018
1783 Bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte 18-12-2018
1782 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet 18-12-2018
1781 Bekendtgørelse om medicintilskud 18-12-2018
1745 Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud 18-12-2018
1694 Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 18-12-2018
1693 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 18-12-2018
1691 Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 18-12-2018
1689 Bekendtgørelse om uddannelse af behandlerfarmaceuter 18-12-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >