1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
1108 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 29-09-2017
1029 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 29-08-2017
900 Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister 29-06-2017
889 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring og indberetningspligt i forbindelse med manipulationsbehandling af rygsøjlen 28-06-2017
876 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 27-06-2017
875 Bekendtgørelse om tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 27-06-2017
874 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. 27-06-2017
861 Bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed 13-06-2017
859 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere 13-06-2017
758 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 13-06-2017
750 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 13-06-2017
736 Bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler 08-06-2017
733 Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. 08-06-2017
615 Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 31-05-2017
562 Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske 30-05-2017
642 Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 19-05-2017
532 Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) 18-05-2017
467 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene 12-05-2017
465 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover 10-05-2017
396 Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 07-04-2017
395 Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 07-04-2017
293 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 27-03-2017
306 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 23-03-2017
279 Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation 20-03-2017
278 Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. 20-03-2017
266 Bekendtgørelse om håndtering af infektioner 15-03-2017
242 Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 08-03-2017
241 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 01-03-2017
207 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om embedslægeinstitutionernes opgaver i forhold til dag- og døgninstitutioner m.v. 22-02-2017
206 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om embedslægeinstitutionernes virksomhed 22-02-2017
167 Bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser 14-02-2017
170 Bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder 05-02-2017
143 Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren 23-01-2017
129 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis 23-01-2017
1782 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 27-12-2016
1781 Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet 27-12-2016
1780 Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau 27-12-2016
1679 Bekendtgørelse om lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon 16-12-2016
1678 Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling 16-12-2016
1649 Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 16-12-2016
1577 Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold 13-12-2016
1566 Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Lægemiddelovervågning 06-12-2016
1484 Bekendtgørelse om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling 02-12-2016
1464 Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 02-12-2016
1463 Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0 02-12-2016
1496 Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker 01-12-2016
1423 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg 23-11-2016
1422 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek 23-11-2016
1265 Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 28-10-2016
1264 Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet 28-10-2016 1|2|3|4|5|6|7|8 >