1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
78 Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab 27-01-2019
77 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 25-01-2019
70 Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 21-01-2019
58 Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler 18-01-2019
45 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter og bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 11-01-2019
1784 Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. 27-12-2018
1786 Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 21-12-2018
1785 Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter 21-12-2018
1749 Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr 21-12-2018
1748 Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr 21-12-2018
1746 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 19-12-2018
1783 Bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte 18-12-2018
1782 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet 18-12-2018
1781 Bekendtgørelse om medicintilskud 18-12-2018
1745 Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud 18-12-2018
1694 Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 18-12-2018
1693 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 18-12-2018
1691 Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 18-12-2018
1689 Bekendtgørelse om uddannelse af behandlerfarmaceuter 18-12-2018
1655 Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. 18-12-2018
1654 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 18-12-2018
1653 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 18-12-2018
1652 Bekendtgørelse om opsplitning af storpakninger af lægemidler til veterinær brug 18-12-2018
1616 Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister 18-12-2018
1615 Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger 18-12-2018
1591 Bekendtgørelse om det Centrale Tilskudsregister for Cannabis 18-12-2018
1590 Bekendtgørelse om tilskud til cannabisprodukter uden for sygehusvæsenet købt i andre EU/EØS-lande 18-12-2018
1501 Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren 13-12-2018
1436 Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver 04-12-2018
1345 Bekendtgørelse om behandlingstestamenter 16-11-2018
1325 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 16-11-2018
1265 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 09-11-2018
1264 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. 09-11-2018
1219 Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten 22-10-2018
1199 Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje 28-09-2018
1192 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 26-09-2018
1091 Bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer 30-08-2018
1059 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 18-08-2018
1049 Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. 12-08-2018
990 Bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde 29-06-2018
981 Bekendtgørelse om autorisation af osteopater 28-06-2018
980 Bekendtgørelse om gebyrer for kommercielle kliniske forsøg med lægemidler 28-06-2018
979 Bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet 28-06-2018
976 Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 27-06-2018
966 Bekendtgørelse om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder 27-06-2018
1006 Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse 26-06-2018
907 Bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile 26-06-2018
881 Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser 26-06-2018
1005 Bekendtgørelse om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse 25-06-2018
965 Bekendtgørelse om yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 25-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >