1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
1429 Bekendtgørelse om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 06-12-2017
1396 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1395 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet 04-12-2017
1394 Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1405 Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 01-12-2017
1371 Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1370 Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1356 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 29-11-2017
1345 Bekendtgørelse om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek 28-11-2017
1292 Bekendtgørelse om indhentning og videregivelse af oplysninger om indsatte implantater 27-11-2017
1275 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg 27-11-2017
1274 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek 27-11-2017
1222 Bekendtgørelse om apotekernes indsendelse af regnskabsoplysninger 22-11-2017
1191 Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler 06-11-2017
1108 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 29-09-2017
1029 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 29-08-2017
900 Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister 29-06-2017
889 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring og indberetningspligt i forbindelse med manipulationsbehandling af rygsøjlen 28-06-2017
876 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 27-06-2017
875 Bekendtgørelse om tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 27-06-2017
874 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. 27-06-2017
861 Bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed 13-06-2017
859 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere 13-06-2017
758 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 13-06-2017
750 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 13-06-2017
736 Bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler 08-06-2017
733 Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. 08-06-2017
562 Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske 30-05-2017
642 Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 19-05-2017
532 Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) 18-05-2017
467 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene 12-05-2017
465 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover 10-05-2017
396 Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 07-04-2017
395 Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 07-04-2017
293 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 27-03-2017
306 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 23-03-2017
279 Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation 20-03-2017
278 Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. 20-03-2017
266 Bekendtgørelse om håndtering af infektioner 15-03-2017
242 Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 08-03-2017
241 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 01-03-2017
207 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om embedslægeinstitutionernes opgaver i forhold til dag- og døgninstitutioner m.v. 22-02-2017
206 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om embedslægeinstitutionernes virksomhed 22-02-2017
167 Bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser 14-02-2017
170 Bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder 05-02-2017
143 Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren 23-01-2017
129 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis 23-01-2017
1782 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 27-12-2016
1781 Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet 27-12-2016
1780 Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau 27-12-2016 1|2|3|4|5|6|7|8 >