1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
96 Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger 02-02-2018
95 Bekendtgørelse om speciallæger 02-02-2018
86 Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer 02-02-2018
85 Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 02-02-2018
84 Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 02-02-2018
89 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om brugen af røntgenanlæg m.v. 01-02-2018
88 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer 01-02-2018
87 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 01-02-2018
80 Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 29-01-2018
48 Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd 21-01-2018
77 Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge 12-01-2018
39 Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI) 12-01-2018
1735 Bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter 26-12-2017
1734 Bekendtgørelse om varenumre til cannabisslutprodukter og de anvendte cannabismellemprodukter 26-12-2017
1733 Bekendtgørelse om apotekers fremstilling af cannabisslutprodukter 26-12-2017
1732 Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger 26-12-2017
1731 Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. for cannabismellemprodukter og cannabisslutprodukter 26-12-2017
1720 Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 26-12-2017
1658 Bekendtgørelse om tandpleje 22-12-2017
1631 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 20-12-2017
1630 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 20-12-2017
1650 Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling 18-12-2017
1596 Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling 18-12-2017
1429 Bekendtgørelse om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 06-12-2017
1396 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1395 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet 04-12-2017
1394 Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1405 Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 01-12-2017
1371 Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1370 Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1356 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 29-11-2017
1345 Bekendtgørelse om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek 28-11-2017
1292 Bekendtgørelse om indhentning og videregivelse af oplysninger om indsatte implantater 27-11-2017
1275 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg 27-11-2017
1274 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek 27-11-2017
1222 Bekendtgørelse om apotekernes indsendelse af regnskabsoplysninger 22-11-2017
1191 Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler 06-11-2017
1108 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 29-09-2017
1029 Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper 29-08-2017
900 Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister 29-06-2017
889 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring og indberetningspligt i forbindelse med manipulationsbehandling af rygsøjlen 28-06-2017
876 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 27-06-2017
875 Bekendtgørelse om tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 27-06-2017
874 Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv. 27-06-2017
861 Bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed 13-06-2017
859 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere 13-06-2017
736 Bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler 08-06-2017
733 Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. 08-06-2017
562 Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske 30-05-2017
642 Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 19-05-2017 1|2|3|4|5|6|7|8 >