1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
490 Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken 13-05-2018
459 Bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen 09-05-2018
458 Bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester 09-05-2018
494 Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet 03-05-2018
489 Bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger 03-05-2018
488 Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse 03-05-2018
379 Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret 30-04-2018
378 Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI) 28-04-2018
329 Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler 24-04-2018
290 Bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen 16-04-2018
283 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 12-04-2018
277 Bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek 12-04-2018
276 Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. 12-04-2018
264 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 25-03-2018
245 Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. 23-03-2018
204 Bekendtgørelse om apotekere og lægers tilknytning til virksomheder, der er en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis 12-03-2018
174 Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 05-03-2018
133 Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd 26-02-2018
227 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 14-02-2018
96 Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger 02-02-2018
95 Bekendtgørelse om speciallæger 02-02-2018
86 Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer 02-02-2018
85 Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 02-02-2018
84 Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 02-02-2018
89 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om brugen af røntgenanlæg m.v. 01-02-2018
88 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer 01-02-2018
87 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 01-02-2018
80 Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 29-01-2018
77 Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge 12-01-2018
39 Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI) 12-01-2018
1735 Bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter 26-12-2017
1734 Bekendtgørelse om varenumre til cannabisslutprodukter og de anvendte cannabismellemprodukter 26-12-2017
1733 Bekendtgørelse om apotekers fremstilling af cannabisslutprodukter 26-12-2017
1732 Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger 26-12-2017
1731 Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. for cannabismellemprodukter og cannabisslutprodukter 26-12-2017
1720 Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 26-12-2017
1658 Bekendtgørelse om tandpleje 22-12-2017
1650 Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling 18-12-2017
1596 Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling 18-12-2017
1429 Bekendtgørelse om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 06-12-2017
1396 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1395 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet 04-12-2017
1394 Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 04-12-2017
1405 Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 01-12-2017
1371 Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1370 Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 01-12-2017
1356 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 29-11-2017
1345 Bekendtgørelse om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek 28-11-2017
1292 Bekendtgørelse om indhentning og videregivelse af oplysninger om indsatte implantater 27-11-2017
1275 Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg 27-11-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >