< 1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9226 Vejledning om dentalt medicinsk udstyr efter mål 13-04-2018
9199 Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. 26-03-2018
9154 Vejledning om periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus 09-03-2018
9153 Vejledning om udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler 09-03-2018
9111 Vejledning om ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) 28-02-2018
9107 Vejledning om parallelimport af lægemidler 27-02-2018
9144 Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. (Til alle regionsråd) 14-02-2018
9023 Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske 10-01-2018
10332 Vejledning til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter 26-12-2017
9000 Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen 21-12-2017
10329 Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører 21-12-2017
10202 Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. 01-12-2017
10199 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
10198 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2018 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 24-11-2017
10197 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10196 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2018 efter serviceloven 24-11-2017
10195 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 24-11-2017
9975 Cirkulæreskrivelse om regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojeker til 2018-niveau 09-10-2017
9946 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om sikring af røgfri miljøer i statslige lokaler, transportmidler ‍o. lign. 28-09-2017
9693 Vejledning om helbredskrav til kørekort 31-07-2017
9689 Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse 20-07-2017
9688 Vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler 06-07-2017
9674 Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven 30-06-2017
9481 Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen 31-05-2017
9321 Planlægning af sundhedsberedskab Vejledning til regioner og kommuner 01-04-2017
9329 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 28-03-2017
9328 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om profylaktiske foranstaltninger ved meningokoksygdom 28-03-2017
10377 Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer 28-12-2016
10375 Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (Lovkrav og anbefalinger) 28-12-2016
10329 Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz 12-12-2016
10254 Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål 12-12-2016
10211 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2017 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 23-11-2016
10210 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2017 efter serviceloven 23-11-2016
10209 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2017 efter serviceloven 23-11-2016
10208 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2017 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 23-11-2016
10207 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2017 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 23-11-2016
10218 Vejledning om kriterier for Lægemiddelstyrelsens vurdering af bioækvivalens med henblik på generisk substitution 18-11-2016
10052 Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 24-10-2016
10033 Vejledning om personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling 18-10-2016
9993 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE 2016 27-09-2016
9988 Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter 22-09-2016
9893 Vejledning om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse 08-09-2016
9992 Vejledning vedr. behandling af ansøgning om klausuleret tilskud til vacciner 02-09-2016
9869 Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr 02-09-2016
9868 Vejledning til ansøgning om eksportcertifikater for medicinsk udstyr 02-09-2016
9867 Vejledning om paralleldistribution af medicinsk udstyr 02-09-2016
9866 Vejledning om klinisk evaluering af medicinsk udstyr 02-09-2016
9865 Vejledning til fabrikanter om apps og software som medicinsk udstyr 02-09-2016
9827 Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr 18-08-2016
9826 Vejledning til nystartede fabrikanter af medicinsk udstyr 18-08-2016< 1|2|3|4|5|6|7 >