< 1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9825 Vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mål 18-08-2016
9824 Vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr om markedsovervågning 18-08-2016
9823 Vejledning om mærkning og brugsanvisning for medicinsk udstyr 18-08-2016
9822 Vejledning til fabrikanter om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr 18-08-2016
9798 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner (Til psykiatriske afdelinger) 16-08-2016
9778 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 02-08-2016
9733 Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) 05-07-2016
11237 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl. 23-11-2015
10527 Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse 01-09-2015
10338 Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens 24-08-2015
9356 Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler 26-05-2015
9351 Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion 26-05-2015
9341 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven 08-05-2015
9259 Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme 28-04-2015
9079 Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler 12-02-2015
9038 Vejledning om blodtransfusion 15-01-2015
10357 Vejledning om reklame mv. for medicinsk udstyr 29-12-2014
10356 Vejledning om reklame mv. for lægemidler 29-12-2014
10243 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2015 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter mv. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten
(Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.)
27-11-2014
9899 Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 11-11-2014
9667 Vejledning om sterilisation 28-08-2014
9453 Vejledning om kosmetisk behandling 27-06-2014
9276 Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser 06-05-2014
9199 Vejledning om omskæring af drenge 02-04-2014
9164 Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen 02-04-2014
9160 Vejledning om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse 31-03-2014
9040 Cirkulære om ophævelse af vejledning om uddannelse til klinisk ingeniør i sygehusvæsenet 28-01-2014
9053 Vejledning om udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning 27-01-2014
9808 Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 13-12-2013
9798 Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater 12-12-2013
9800 Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger 19-11-2013
9507 Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 17-09-2013
9331 Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet 01-07-2013
9319 Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser 26-06-2013
9310 Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling 26-06-2013
9267 Vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion
Til landets retsmedicinske institutter
13-06-2013
9245 Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti 29-05-2013
9091 Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer 13-03-2013
9079 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet 22-02-2013
9057 Vejledning om overgangsordning for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med 1996-uddannelsesordningens ophør pr. 31. december 2012 19-02-2013
9019 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 15-01-2013
10126 Vejledning om ordination af antibiotika
Til landets læger mv.
15-11-2012
77 Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger 31-10-2012
9399 Vejledning om uddannelse til ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence
(Til uddannelsessøgende og uddannelsesinstitutioner)
16-08-2012
9320 Vejledning om de specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse 17-07-2012
9319 Vejledning om kompetencevurdering i den tandlægelige videreuddannelse
(Til uddannelsessøgende tandlæger og uddannelsesafdelinger)
17-07-2012
9318 Vejledning om uddannelsesprogrammer i den tandlægelige videreuddannelse
(Til uddannelsessøgende tandlæger og uddannelsesafdelinger)
17-07-2012
9317 Vejledning om deltidsansættelser i den tandlægelige videreuddannelse
(Til uddannelsessøgende tandlæger og uddannelsesafdelinger)
17-07-2012
9235 Vejledning om praktiserende lægers og vagtlægers behandling af meningokoksygdom 23-05-2012
9005 Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen 01-01-2012< 1|2|3|4|5|6|7 >