NrTitelUnderskriftdato
10132 Vejledning om ophævelse af vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen (til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger) 11-12-2019
1334 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer 09-12-2019
1348 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene 09-12-2019
10099 Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning (Til landets sygehuse) 05-12-2019
10095 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2020 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 03-12-2019
10101 Vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger 03-12-2019
1269 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge (Halvårlig regulering af honorarer og andele i Bilag 1 pr. 4. december 2019) 02-12-2019
10089 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.) 02-12-2019
1299 Bekendtgørelse om delegation til Styrelsen for Patientsikkerhed af sundheds- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler om blodforsyning 01-12-2019
1298 Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 28-11-2019
1297 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 28-11-2019
53 Forslag til folketingsbeslutning om habile alderssvækkede ældres ret til fravalg af genoplivningsforsøg.