NrTitelUnderskriftdato
159 Forslag til Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. 26-03-2020
158 Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med COVID-19 m.v.) 26-03-2020
160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere) 26-03-2020
L 158 Skriftlig fremsættelse (26. marts 2020) - L 158 26-03-2020
L 159 Skriftlig fremsættelse (26. marts 2020) - L 159 26-03-2020
L 160 Skriftlig fremsættelse (26. marts 2020) - L 160 26-03-2020
277 Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 25-03-2020
252 Bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 22-03-2020
253 Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 22-03-2020
251 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 22-03-2020
159 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.
158 Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.).
160 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere).