NrTitelUnderskriftdato
9931 Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven (Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser) 12-11-2018
1265 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 09-11-2018
1264 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. 09-11-2018
9934 Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven 08-11-2018
9937 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 08-11-2018
9935 Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2019 efter serviceloven 08-11-2018
9938 Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.) 08-11-2018
9936 Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger (Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.) 08-11-2018
1252 Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler 31-10-2018
27 Forslag til folketingsbeslutning om alkoholbehandlingspakke som led i sundhedsreformen.
28 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af retten til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose.