NrTitelUnderskriftdato
9368 Vejledning til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler 25-05-2018
530 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 24-05-2018
527 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister 24-05-2018
9364 Vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister 24-05-2018
526 Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven 23-05-2018
496 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 18-05-2018
9335 Vejledning til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler 14-05-2018
511 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 13-05-2018
509 Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 13-05-2018
498 Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 13-05-2018
490 Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken 13-05-2018
510 Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret 13-05-2018
508 Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren 09-05-2018
493 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. 04-05-2018
489 Bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger 03-05-2018
488 Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse 03-05-2018
494 Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet 03-05-2018