NrTitelUnderskriftdato
761 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 22-06-2016
750 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 21-06-2016
749 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 21-06-2016
748 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 20-06-2016
738 Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 20-06-2016
725 Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig 15-06-2016
787 Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne 15-06-2015
783 Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15-06-2015
779 Bekendtgørelse af lov om kombineret ungdomsuddannelse 15-06-2015
771 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 10-06-2015
632 Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud 16-06-2014
630 Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser 16-06-2014
226 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 04-03-2014
1678 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 19-12-2013
312 Lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed 28-04-2009
247 Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet 06-04-2001
1321 Lov om ophævelse af lov om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne 20-12-2000
332 Lov om dansk retskrivning 14-05-1997