1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
61 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) 30-01-2018
41 Lov om forsikringsformidling 22-01-2018
50 Bekendtgørelse af lov om planlægning 19-01-2018
31 Bekendtgørelse af konkurrenceloven 16-01-2018
12 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 08-01-2018
1140 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 26-09-2017
1050 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber 08-09-2017
1023 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber 30-08-2017
652 Lov om betalinger 08-06-2017
651 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 08-06-2017
426 Lov om markedsføring 03-05-2017
223 Bekendtgørelse af varemærkeloven 26-02-2017
222 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 26-02-2017
221 Bekendtgørelse af patentloven 26-02-2017
220 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 26-02-2017
219 Bekendtgørelse af designloven 26-02-2017
1715 Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 27-12-2016
1658 Lov om Planklagenævnet 20-12-2016
1541 Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 13-12-2016
1167 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 09-09-2016
1074 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 06-07-2016
1079 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere 05-07-2016
820 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 28-06-2016
615 Lov om maritim fysisk planlægning 08-06-2016
593 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 02-06-2016
375 Lov om betalingskonti 27-04-2016
347 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 14-04-2016
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 14-04-2016
352 Bekendtgørelse af lodslov 12-04-2016
104 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit 03-02-2016
1564 Udbudsloven 15-12-2015
1580 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 10-12-2015
1500 Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild 08-12-2015
1089 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 14-09-2015
1101 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 03-09-2015
1051 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 25-08-2015
959 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 21-08-2015
953 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser 14-08-2015
950 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser 14-08-2015
917 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 08-07-2015
525 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) 29-04-2015
524 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 29-04-2015
333 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 31-03-2015
447 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 21-03-2015
1359 Lov om dansk turisme 16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber 09-12-2014
1129 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald 20-10-2014
851 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 25-06-2014
712 Lov om erhvervsdrivende fonde 25-06-2014 1|2|3 >