1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
1188 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 19-09-2018
1166 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 19-09-2018
1165 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser 19-09-2018
1160 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere 19-09-2018
1155 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 19-09-2018
1154 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 19-09-2018
1069 Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild 21-08-2018
1023 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 03-07-2018
691 Lov om Vækstfonden 08-06-2018
438 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data 08-05-2018
436 Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester 08-05-2018
479 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet 03-05-2018
309 Lov om forretningshemmeligheder 25-04-2018
287 Bekendtgørelse af lov om planlægning 16-04-2018
281 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald 16-04-2018
155 Bekendtgørelse af konkurrenceloven 01-03-2018
61 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) 30-01-2018
41 Lov om forsikringsformidling 22-01-2018
12 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 08-01-2018
1140 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 26-09-2017
1050 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber 08-09-2017
1023 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber 30-08-2017
652 Lov om betalinger 08-06-2017
651 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 08-06-2017
426 Lov om markedsføring 03-05-2017
223 Bekendtgørelse af varemærkeloven 26-02-2017
222 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 26-02-2017
221 Bekendtgørelse af patentloven 26-02-2017
220 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 26-02-2017
219 Bekendtgørelse af designloven 26-02-2017
1715 Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 27-12-2016
1658 Lov om Planklagenævnet 20-12-2016
1541 Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 13-12-2016
1167 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 09-09-2016
820 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 28-06-2016
615 Lov om maritim fysisk planlægning 08-06-2016
593 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 02-06-2016
375 Lov om betalingskonti 27-04-2016
347 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 14-04-2016
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 14-04-2016
352 Bekendtgørelse af lodslov 12-04-2016
104 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit 03-02-2016
1564 Udbudsloven 15-12-2015
1580 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 10-12-2015
1089 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 14-09-2015
950 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser 14-08-2015
525 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) 29-04-2015
524 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 29-04-2015
333 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 31-03-2015
447 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 21-03-2015



 1|2|3|4 >