1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
30 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 11-01-2019
29 Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. 11-01-2019
26 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) 10-01-2019
24 Bekendtgørelse af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 04-01-2019
3 Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 03-01-2019
2 Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 03-01-2019
1703 Lov om firmapensionskasser 27-12-2018
1593 Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud 18-12-2018
1518 Lov om erhvervsfremme 18-12-2018
1662 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. 17-12-2018
1629 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs 17-12-2018
1505 Bekendtgørelse af søloven 17-12-2018
1805 Bekendtgørelse af lov om betalingskonti 12-12-2018
1803 Bekendtgørelse af møntlov 12-12-2018
1780 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 12-12-2018
1661 Bekendtgørelse af veksellov 12-12-2018
1628 Bekendtgørelse af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. 12-12-2018
1575 Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing 12-12-2018
1485 Bekendtgørelse af lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre 12-12-2018
1287 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 20-11-2018
1231 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 11-10-2018
1218 Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov) 11-10-2018
1188 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 19-09-2018
1166 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 19-09-2018
1160 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere 19-09-2018
1155 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 19-09-2018
1154 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 19-09-2018
1069 Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild 21-08-2018
1023 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 03-07-2018
691 Lov om Vækstfonden 08-06-2018
438 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data 08-05-2018
436 Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester 08-05-2018
479 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet 03-05-2018
309 Lov om forretningshemmeligheder 25-04-2018
287 Bekendtgørelse af lov om planlægning 16-04-2018
281 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald 16-04-2018
155 Bekendtgørelse af konkurrenceloven 01-03-2018
61 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) 30-01-2018
41 Lov om forsikringsformidling 22-01-2018
12 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 08-01-2018
1140 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 26-09-2017
1050 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber 08-09-2017
1023 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber 30-08-2017
652 Lov om betalinger 08-06-2017
651 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 08-06-2017
426 Lov om markedsføring 03-05-2017
223 Bekendtgørelse af varemærkeloven 26-02-2017
222 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 26-02-2017
221 Bekendtgørelse af patentloven 26-02-2017
220 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 26-02-2017 1|2|3|4 >