NrTitelUnderskriftdato
268 Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union 26-03-2019
140 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 07-02-2019
139 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) 07-02-2019
138 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg 07-02-2019
137 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 07-02-2019
47 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse 15-01-2019
25 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne 09-01-2019
1032 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) 06-07-2018
916 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland 28-06-2018
831 Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk 25-06-2018
699 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering 08-06-2018
610 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik 30-05-2018
423 Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder 30-04-2018
56 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) 23-01-2018
27 Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder 09-01-2018
973 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) 11-08-2017
948 Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 06-07-2017
947 Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre 06-07-2017
646 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister 02-06-2017
236 Lov om udstedelse af legitimationskort 15-03-2017
181 Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 13-02-2017
1124 Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret 23-08-2016
1226 Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 18-12-2012
797 Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering 27-06-2011
454 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 18-05-2011
1389 Bekendtgørelse af lov om øen Saltholms stilling i kommunal henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes 01-11-2010
478 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 17-06-2008
477 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 17-06-2008
500 Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007 07-06-2006
498 Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft 07-06-2006
497 Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet 07-06-2006
493 Lov om ophævelse af lov om amtskommunal indkomstskat og ophævelse af lov om regulering af statstilskud til amtskommuner ved ændringer i den amtskommunale udskrivningsprocent 07-06-2006
492 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006) 07-06-2006
490 Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 07-06-2006
383 Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark 03-05-2006
549 Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet 24-06-2005
542 Lov om regional statsforvaltning 24-06-2005
540 Lov om revision af den kommunale inddeling 24-06-2005
539 Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen 24-06-2005
537 Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 24-06-2005
144 Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner 25-03-2002
76 Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks 03-02-1999
406 Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag) 10-06-1997
223 Lov om afregning af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994 og om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Udsættelse af afregningen af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994) 27-03-1996
191 Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd 29-03-1989
105 Lov om pensioner efter tidligere valglove. 20-03-1970