NrTitelUnderskriftdato
1089 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg 26-09-2017
974 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) 11-08-2017
973 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) 11-08-2017
948 Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 06-07-2017
947 Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre 06-07-2017
658 Lov om frikommunenetværk 08-06-2017
646 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister 02-06-2017
392 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 26-04-2017
319 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) 28-03-2017
318 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse 28-03-2017
329 Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 24-03-2017
236 Lov om udstedelse af legitimationskort 15-03-2017
181 Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 13-02-2017
29 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden 05-01-2017