1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
517 Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland 23-05-2018
669 Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 22-05-2018
279 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) 13-04-2018
1593 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 17-12-2017
1519 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg 14-12-2017
1573 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 11-12-2017
1220 Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort 21-11-2017
1193 Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2018 10-11-2017
1139 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 18-10-2017
1138 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 18-10-2017
1137 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen 18-10-2017
1136 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse 18-10-2017
1132 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer 15-10-2017
1131 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer 15-10-2017
1066 Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen 12-09-2017
1034 Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. 04-09-2017
970 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) 07-08-2017
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018 27-06-2017
851 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2018 27-06-2017
820 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2016, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2017 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2018 23-06-2017
841 Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. 22-06-2017
807 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2018 22-06-2017
796 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg 22-06-2017
759 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2018 15-06-2017
767 Bekendtgørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti 13-06-2017
1683 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 19-12-2016
1531 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv 09-12-2016
1530 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 09-12-2016
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2017 27-06-2016
828 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2017 24-06-2016
815 Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst 24-06-2016
823 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017 23-06-2016
13 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer 07-01-2016
1865 Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd 23-12-2015
1628 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om ændringer af forpligtende kommunale samarbejder 14-12-2015
1416 Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn 01-12-2015
1287 Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til Danmarks Statistik om bygningskarakteristika m.v. 17-11-2015
1061 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016 01-09-2015
1060 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2016 01-09-2015
1059 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2016 01-09-2015
185 Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 19-02-2015
160 Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg 18-02-2015
78 Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik 20-01-2015
1330 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 11-12-2014
1122 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved Europa-Parlamentsvalg 15-10-2014
899 Bekendtgørelse om postlister i Slagelse Kommune og Region Syddanmark 30-06-2014
802 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2013, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2014 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2015 26-06-2014
765 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2015 23-06-2014
708 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2015 23-06-2014
706 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2015 23-06-2014 1|2|3|4 >