NrTitelUnderskriftdato
1139 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 18-10-2017
1138 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 18-10-2017
1137 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen 18-10-2017
1136 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse 18-10-2017
1132 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer 15-10-2017
1131 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer 15-10-2017
1102 Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort 21-09-2017
1066 Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen 12-09-2017
1034 Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. 04-09-2017
970 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) 07-08-2017
952 Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 05-07-2017
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018 27-06-2017
851 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2018 27-06-2017
848 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 26-06-2017
820 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2016, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2017 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2018 23-06-2017
841 Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. 22-06-2017
807 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2018 22-06-2017
796 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg 22-06-2017
759 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2018 15-06-2017
767 Bekendtgørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti 13-06-2017
1683 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 19-12-2016
1531 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv 09-12-2016
1530 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 09-12-2016