1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
480 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 26-04-2019
229 Bekendtgørelse om deponering og frigivelse ved kommuners afståelse m.v. af forsyningsvirksomheder 12-03-2019
162 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Økonomi- og Indenrigsministeriets område 22-02-2019
157 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol 20-02-2019
127 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR 01-02-2019
99 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) 28-01-2019
98 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) 28-01-2019
97 Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til bindende kommunale folkeafstemninger 28-01-2019
96 Bekendtgørelse om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved bindende kommunale folkeafstemninger 28-01-2019
50 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 17-01-2019
35 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland 11-01-2019
31 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger 07-01-2019
1770 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv 27-12-2018
1769 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 27-12-2018
1642 Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen 16-12-2018
1499 Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen 12-12-2018
1449 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 06-12-2018
1254 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union 31-10-2018
1242 Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet 29-10-2018
1204 Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2019 04-10-2018
1167 Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. 13-09-2018
929 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019 26-06-2018
928 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2019 26-06-2018
925 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2017, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2018 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2019 25-06-2018
924 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2019 25-06-2018
923 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2019 25-06-2018
279 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) 13-04-2018
1519 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg 14-12-2017
1573 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 11-12-2017
1220 Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort 21-11-2017
1193 Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2018 10-11-2017
1139 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 18-10-2017
1138 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 18-10-2017
1137 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen 18-10-2017
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018 27-06-2017
851 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2018 27-06-2017
820 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2016, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2017 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2018 23-06-2017
841 Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. 22-06-2017
796 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg 22-06-2017
759 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2018 15-06-2017
1683 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 19-12-2016
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2017 27-06-2016
828 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2017 24-06-2016
815 Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst 24-06-2016
823 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017 23-06-2016
789 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2015, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2016 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2017 19-06-2016
13 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer 07-01-2016
1628 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om ændringer af forpligtende kommunale samarbejder 14-12-2015
1416 Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn 01-12-2015
1287 Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til Danmarks Statistik om bygningskarakteristika m.v. 17-11-2015 1|2|3 >