1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
1449 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 06-12-2018
1254 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union 31-10-2018
1242 Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet 29-10-2018
1204 Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2019 04-10-2018
1167 Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. 13-09-2018
1065 Bekendtgørelse om forretningsorden for Valgnævnet 20-08-2018
1019 Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 28-06-2018
1007 Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 27-06-2018
929 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019 26-06-2018
928 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2019 26-06-2018
925 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2017, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2018 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2019 25-06-2018
924 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2019 25-06-2018
923 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2019 25-06-2018
828 Bekendtgørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti 22-06-2018
279 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) 13-04-2018
1593 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 17-12-2017
1519 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg 14-12-2017
1573 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 11-12-2017
1220 Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort 21-11-2017
1193 Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2018 10-11-2017
1139 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 18-10-2017
1138 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 18-10-2017
1137 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen 18-10-2017
1136 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse 18-10-2017
1132 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer 15-10-2017
1131 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer 15-10-2017
1066 Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen 12-09-2017
970 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) 07-08-2017
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018 27-06-2017
851 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2018 27-06-2017
820 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2016, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2017 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2018 23-06-2017
841 Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. 22-06-2017
807 Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2018 22-06-2017
796 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg 22-06-2017
759 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2018 15-06-2017
1683 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner 19-12-2016
1531 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv 09-12-2016
1530 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 09-12-2016
878 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2017 27-06-2016
828 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2017 24-06-2016
815 Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst 24-06-2016
823 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017 23-06-2016
13 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer 07-01-2016
1865 Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd 23-12-2015
1628 Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om ændringer af forpligtende kommunale samarbejder 14-12-2015
1416 Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn 01-12-2015
1287 Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til Danmarks Statistik om bygningskarakteristika m.v. 17-11-2015
1061 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016 01-09-2015
1060 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2016 01-09-2015
1059 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2016 01-09-2015 1|2|3|4 >