NrTitelUnderskriftdato
9913 Vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet (Til alle kommunalbestyrelser) 29-10-2018
9786 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om ajourføring og drift af CPR's vej- og boligregister 13-09-2018
9619 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv 02-08-2018
9618 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 02-08-2018
9041 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og anmeldelsesmyndigheden) 31-01-2018
9624 Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 03-07-2017
10464 Vejledning om kommunale fællesskaber 07-04-2016
9150 Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner 29-02-2016
11256 Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 07-12-2015
10724 Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) 05-10-2015
9209 Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014
(Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
01-04-2014
9273 Vejledning om folkeregistrering 14-06-2013
11 Vejledning om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder 03-02-2010
9259 Guide om etablering af borgerservicecentre 16-03-2006
60 Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
(Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)
28-06-2004
54 Cirkulære om brevstemmeprotokollers indhold og udformning 08-05-2001
9010 Vejledning om kommunernes adgang til at optage lån til rensningsanlæg, kloakrenovering m.v. og til at meddele garanti for lån til betaling af tilslutningsbidrag til spildevandsanlæg. (Til samtlige kommuner, amtskommuner og tilsynsråd) 20-12-1991
177 Cirkulære om valgbøger og afstemningsbøger til brug ved folketingsvalg (Til alle valgbestyrelser og kommunalbestyrelser) 26-09-1990
152 Vejledning om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale valg (Til alle kommunalbestyrelser, amtsråd samt valgbestyrelser) 02-11-1989
145 Cirkulæreskrivelse vedrørende den kommunale styrelsesvedtægt. Vedrørende civilforsvar og brandvæsen. (Til samtlige kommunalbestyrelser) 03-09-1981
9231 Cirkulæreskrivelse vedrørende vederlæggelse af amtsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer for hverv som medlem af bestyrelserne for selskaber, der helt eller delvis er i offentlig eje. (Til samtlige amtsråd, kommunalbestyrelser samt hovedstadsrådet) 04-03-1981
9151 Cirkulæreskrivelse om tilsynet med kongeligt stadfæstede legater, der bestyres af amtsråd eller kommunalbestyrelser. (Til samtlige ministerier, tilsynsråd, amtsråd og kommunalbestyrelser) 19-12-1974
129 Cirkulære om normalvedtægt og normalforretningsorden for primærkommuner 27-06-1969