1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9448 Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning 18-06-2018
9475 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold 14-06-2018
9463 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - øvrige - ej medhold 14-06-2018
9462 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - kompetence - ej medhold 14-06-2018
9461 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - forvaltningsretlig genoptagelse 14-06-2018
9460 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - forvaltningsretlig genoptagelse 14-06-2018
9459 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - forvaltningsretlig genoptagelse 14-06-2018
9428 Ankestyrelsens principafgørelse 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - operation 12-06-2018
9427 Ankestyrelsens principafgørelse 29-18 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud 11-06-2018
9405 Ankestyrelsens principafgørelse 28-18 om sygedagpenge - ferie - ny sygeperiode - beskæftigelseskrav - tidsbegrænsning 07-06-2018
9404 Ankestyrelsens principafgørelse 27-18 om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - misbrug 07-06-2018
9474 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold 06-06-2018
9473 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 06-06-2018
9458 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 06-06-2018
9457 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - ej medhold 06-06-2018
9456 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold 06-06-2018
9455 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - ej medhold 06-06-2018
9383 Ankestyrelsens principafgørelse 26-18 om børne- og ungeydelse - modregning - manglende betaling for dagtilbud - afgørelseskompetence - klageadgang 30-05-2018
9381 Ankestyrelsens principafgørelse 25-18 om midlertidigt botilbud - egenbetaling - formue 30-05-2018
9380 Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part 30-05-2018
9379 Ankestyrelsens principafgørelse 23-18 om stofmisbrug - personkreds - behandlingsformer - frit valg 30-05-2018
9378 Ankestyrelsens principafgørelse 22-18 om pligt til opfølgning - vejledningspligt - helhedsvurdering - realudligning 30-05-2018
9377 Ankestyrelsens principafgørelse 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - omsorgsforpligtelse - helhedsvurdering 30-05-2018
9400 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - parts- og vidneforklaringer 23-05-2018
9399 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold 23-05-2018
9398 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - offentlig sagsbehandling - ej medhold 23-05-2018
9397 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - kompetence 23-05-2018
9396 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold 23-05-2018
9395 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold 23-05-2018
9394 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold 23-05-2018
9341 Ankestyrelsens principafgørelse 20-18 om anbringelse i plejefamilie - afbrydelse af telefonkontakt - afbrydelse af sms-kontakt 22-05-2018
9337 Ankestyrelsens principafgørelse 19-18 om arbejdsskade - fast bopæl - udstationering - personkreds - dansk arbejdsgiver - EU-forordning 18-05-2018
9327 Ankestyrelsens principafgørelse 18-18 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - arbejdsleder - arbejdsgiver 09-05-2018
9402 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence - ej medhold 04-05-2018
9305 Ankestyrelsens principafgørelse 17-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - deltagelse i tilbud 02-05-2018
9285 Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling - forældelse 26-04-2018
9282 Ankestyrelsens principafgørelse 15-18 om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering 26-04-2018
9276 Ankestyrelsens principafgørelse 14-18 om sygedagpenge - forlængelse - afklaring af arbejdsevnen - optrapning af arbejdstiden - virksomhedspraktik 26-04-2018
9275 Ankestyrelsens principafgørelse 13-18 om sygedagpenge - sygedagpengenes størrelse - selvstændig erhvervsdrivende - 6 dages arbejdsuge 26-04-2018
9274 Ankestyrelsens principafgørelse 12-18 om socialtilsyn - kvindekrisecenter - selvbestemmelsesret - videoovervågning - husorden 26-04-2018
9361 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - etnisk oprindelse - hudfarve og race - retlig interesse 25-04-2018
9360 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - lejeaftale - ej medhold 25-04-2018
9359 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 25-04-2018
9358 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 25-04-2018
9357 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold 25-04-2018
9356 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - medhold 25-04-2018
9355 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 25-04-2018
9363 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - øvrige 23-04-2018
9227 Ankestyrelsens principafgørelse 11-18 om magtanvendelse - personkreds - egnet botilbud - klageadgang 16-04-2018
9362 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - ansættelse - kommuner - ej medhold 09-04-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>