1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9130 Ankestyrelsens principafgørelse 9-18 om kontanthjælp - integrationsydelse - uddannelseshjælp - sanktion - IGU - uddannelse - arbejde 14-03-2018
9129 Ankestyrelsens principafgørelse 8-18 om midlertidigt botilbud - ungdomsbolig - servicearealer - personkreds 14-03-2018
9104 Ankestyrelsens principafgørelse 6-18 om socialpædagogisk bistand - personkreds - særlige sociale problemer 01-03-2018
9095 Ankestyrelsens principafgørelse 5-18 om retssikkerhedslovens § 61 - mellemkommunal uenighed - dom 26-02-2018
9093 SVU - videregående uddannelse 26-02-2018
9092 SU - tilbagebetaling - anden offentlig støtte - afsoning af fængselsstraf 26-02-2018
9073 Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning 20-02-2018
9064 Ankestyrelsens principafgørelse 3-18 om afløsning - personkreds - selvudpeget hjælper - udmåling - overkompensation 15-02-2018
9039 Ankestyrelsens principafgørelse 2-18 om botilbud - opfølgningspligt - borgers manglende samarbejde - ophør 30-01-2018
9026 SU - klagefrist - klagevejledning - uddannelse i udlandet 22-01-2018
9025 SU - ekstra klip - forsinkelse - studieskift 22-01-2018
9087 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold 17-01-2018
9086 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 17-01-2018
9085 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold - medhold 17-01-2018
9084 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold - medhold 17-01-2018
9020 Ankestyrelsens principafgørelse 1-18 om fleksløntilskud - beregning - ferie uden løn eller feriegodtgørelse - fuldtidsløn 16-01-2018
9083 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ligeløn - ej medhold 11-01-2018
9082 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse -medhold 11-01-2018
9081 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - sagsbehandling - ej medhold 11-01-2018
9080 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer 11-01-2018
9079 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ansættelse - kommuner - medhold - ej medhold 11-01-2018
9078 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommune - ej medhold 11-01-2018
9077 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - chikane - afskedigelse - medhold 11-01-2018
9066 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsannonce - medhold 08-01-2018
9065 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige 08-01-2018
10321 Ankestyrelsens principafgørelse 101-17 om ressourceforløbsydelse - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling 22-12-2017
10320 Ankestyrelsens principafgørelse 100-17 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse 22-12-2017
10270 SU - handicaptillæg - ordblindhed 20-12-2017
10269 SU - klagefrist - klagevejledning - engelsk - dispensation 20-12-2017
10267 Ankestyrelsens principafgørelse 99-17 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 20-12-2017
10265 Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning 20-12-2017
10407 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 18. december 2017 til et byråd) 18-12-2017
10406 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et regionsråd, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 18. december 2017 til et regionsråd) 18-12-2017
10217 Ankestyrelsens principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse - længerevarende botilbud - indretning 14-12-2017
10385 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - fertilitetsbehandling - medhold 13-12-2017
10384 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold 13-12-2017
10383 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - medhold 13-12-2017
10382 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold 13-12-2017
10381 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold - medhold 13-12-2017
10211 Ankestyrelsens principafgørelse 96-17 om genvurdering - flytning 12-12-2017
10210 Ankestyrelsens principafgørelse 95-17 om tabt arbejdsfortjeneste - hjemmetræning - hjemmeundervisning 12-12-2017
10209 Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling 12-12-2017
10458 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige 11-12-2017
10457 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om social oprindelse - øvrige 11-12-2017
10203 Ankestyrelsens principafgørelse 93-17 om adoption uden samtykke - manglende forældreevne - barnets tilknytning til plejefamilie - særlige tilfælde - dokumentationskrav - krav til indstilling 06-12-2017
10201 Ankestyrelsens principafgørelse 92-17 ægtefællebidrag - lave leveomkostninger i modtagerland - bidragsloftet 05-12-2017
10414 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 29. november 2017 til et byråd) 29-11-2017
10413 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 29. november 2017 til et byråd) 29-11-2017
10412 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 29. november 2017 til et byråd) 29-11-2017
10411 Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 29. november 2017 til et byråd) 29-11-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>