1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9125 Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - uforskyldt ledighed - tilmelding som arbejdssøgende 15-02-2019
9117 Ankestyrelsens principafgørelse 6-19 om hjælp i særlige tilfælde - hjælp til flytning - depositum - lån fra familie - kredit - afdragsordning - afgørelsestidspunkt - eget initiativ - nova - mellemkommende fakta 13-02-2019
9116 Fastholdelse af påbud om at sikre at der ikke ryges indendørs på et serveringssted 13-02-2019
9115 Hjemvisning af påbud om at sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med patienter og pårørende ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed 13-02-2019
9114 Fastholdelse af påbud om at etablere kontrolanordninger på virksomhedens svejseudsugninger 13-02-2019
9112 Ankestyrelsens principafgørelse 5-19 om arbejdsskade - fleksjob - ledighedsydelse - bevisbyrde 08-02-2019
9111 Ankestyrelsens principafgørelse 4-19 om arbejdsskade - transport til og fra arbejde - arbejdets forhold - søfarende 08-02-2019
9104 Ligebehandlingsnævnet afgørelse race - etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 30-01-2019
9103 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold 30-01-2019
9102 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - ej medhold 30-01-2019
9101 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 30-01-2019
9100 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om race - etnisk oprindelse - køn - uddannelse - ej medhold 30-01-2019
9099 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold 30-01-2019
9072 Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet - fælles husstand/bolig - samlede situation - praktisk hjælp - borgerstyret personlig assistance - håndsrækninger 25-01-2019
9108 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold 22-01-2019
9070 Ankestyrelsens principafgørelse 2-19 om botilbud - midlertidigt - længerevarende - botilbudslignende 21-01-2019
9107 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - uanset handicap - ej medhold 15-01-2019
9106 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - uanset handicap - ej medhold 15-01-2019
9105 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - alder - ansættelse - uanset handicap - ej medhold 15-01-2019
9032 Ankestyrelsens principafgørelse 1-19 om rugemor - rugemødre - surrogatmoderskab - barsel - fars ret til indtræde i mors orlov 11-01-2019
10107 Ankestyrelsens principafgørelse 64-18 om arbejdsskade - uddannelsessøgende - praktikforløb - nyttekriteriet - sikringspligtig arbejdsgiver 21-12-2018
10099 Indkomstkontrol - årsfribeløb - uddannelsesfribeløb - egne børn 21-12-2018
10098 EU-arbejdstagerstatus - akkordløn - bruttoindkomst 21-12-2018
9052 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 19-12-2018
9051 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 19-12-2018
9050 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold 19-12-2018
9049 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - påklædning - ej medhold 19-12-2018
9048 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - kommuner - ej medhold 19-12-2018
10072 Ankestyrelsens principafgørelse 63-18 om sygedagpenge - revurderingstidspunkt - forlængelse - lønmodtager 18-12-2018
10071 Ankestyrelsens principafgørelse 62-18 om sygedagpenge - anmeldelse - revurderingstidspunkt - selvstændig 18-12-2018
10070 Ankestyrelsens principafgørelse 61-18 om uarbejdsdygtighed - raskmelding - tilbagebetaling - tilbagevirkende kraft 18-12-2018
10062 Ankestyrelsens principafgørelse 60-18 om handleplan - ordensforskrift - klageadgang 17-12-2018
10057 Ankestyrelsens principafgørelse 59-18 om tabt arbejdsfortjeneste - selvstændigt erhvervsdrivende - indtjeningsevnen - nystartet virksomhed - lønindtægt - vikar 14-12-2018
10050 Rente af SU-gæld - i uddannelsesperioden - efter uddannelsesperioden - tidligere uddannelsesperiode 12-12-2018
10049 Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv 12-12-2018
10047 Ankestyrelsens principafgørelse 57-18 om særlig støtte - nettoboligudgift - krav til den faktiske bolig 12-12-2018
10046 Ankestyrelsens principafgørelse 56-18 om pasning af nærtstående - pasning af døende - personkreds - døgnophold 12-12-2018
10044 Ekstra klip - forsinkelse - andre særlige forhold 12-12-2018
10043 Vilkår for tilbagebetaling – SU-lån – udsættelse – forlængelse af tilbagebetalingsperioden 12-12-2018
9047 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kommuner - ej medhold 06-12-2018
9046 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - køn - afskedigelse - ej handicap - ej medhold - parts- og vidneforklaringer 06-12-2018
9045 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - parts- og vidneforklaringer 06-12-2018
9044 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - ej medhold 06-12-2018
9043 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kompetence - ej medhold 06-12-2018
9041 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - uanset handicap - kompetence - ej medhold 06-12-2018
9040 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - uanset handicap - kommuner - kompetence - sagsbehandling - ej medhold 06-12-2018
9042 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ansættelse - retlig interesse - sport - ej medhold 05-12-2018
9039 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - kompetence - ej medhold 05-12-2018
9038 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - adgangsbegrænsning - medhold 05-12-2018
9037 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - medhold 05-12-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>