1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9551 Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser 26-06-2019
9543 Ankestyrelsens principafgørelse 36-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - tjenesterejse - privat færden 25-06-2019
9530 Ankestyrelsens principafgørelse 35-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - transportgodtgørelse - tjenesteydelse - udbyder - lønmodtager eller selvstændig 24-06-2019
9522 Ankestyrelsens principafgørelse 34-19 om personligt tillæg - samlevende - økonomisk vurdering 21-06-2019
9521 Ankestyrelsens principafgørelse 33-19 om borgerstyret personlig assistance - personlig assistent - arbejdsopgaver - kompensation til handicappede i erhverv 21-06-2019
9510 Ankestyrelsens principafgørelse 31-19 om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie 19-06-2019
9509 Ankestyrelsens principafgørelse 30-19 om sygedagpengerefusion - anmeldelse af sygefravær - anmodning om refusion - dispensationsmuligheder 19-06-2019
9508 Ankestyrelsens principafgørelse 29-19 om personlig assistance - fuld tid - 37 timer - flere ansættelsesforhold - bierhverv - ventetid - udmåling 18-06-2019
9507 Ankestyrelsens principafgørelse 28-19 om Personlig assistance - forenelighed - vikardækning og almindelig medhjælp 18-06-2019
9499 Ankestyrelsens principafgørelse 27-19 om efterværn - opretholdt anbringelse efter det 18. år 13-06-2019
9486 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold 23-05-2019
9470 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - adgangsbegrænsning - medhold 23-05-2019
9469 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige 23-05-2019
9468 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - adgangsbegrænsning - forskelsbehandling "by association" - medhold 23-05-2019
9467 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - adgangsbegrænsning - sundhed - parts- og vidneforklaringer 23-05-2019
9466 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - kompetence - er handicap - sagsbehandling - uddannelse - medhold 23-05-2019
9493 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - sport - ej medhold 08-05-2019
9492 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - afskedigelse under orlov 08-05-2019
9491 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 08-05-2019
9489 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - parts- og vidneforklaringer 08-05-2019
9488 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - lejeaftale - ej medhold 08-05-2019
9405 Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - misbrug 07-05-2019
9402 Ankestyrelsens principafgørelse 25-19 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag - samlivsophævelse 07-05-2019
9400 Ankestyrelsens principafgørelse 24-19 om ændring af anbringelsessted - flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution - flytning til anbringelse på en særlig sikret afdeling på en delvis lukket døgninstitution - flytning til anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution 07-05-2019
9490 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold - ej medhold 06-05-2019
9398 Fastholdelse af afslag på ansøgning om dispensation for indretningskrav til eksisterende elevator 06-05-2019
9397 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring 06-05-2019
9396 Ophævelse af påbud om at undersøge integriteten af virksomhedens kompressorstation (CE-mærkede maskiner) 06-05-2019
9395 Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om at sikre et tilstrækkeligt antal forsvarlige adgangs- og flugtveje i virksomhedens kompressorenheder af en sådan dimensionering og udformning, at de kan passeres uden risiko (CE-mærkede maskiner) 06-05-2019
9441 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - medhold 24-04-2019
9440 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold 24-04-2019
9439 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold 24-04-2019
9438 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - øvrige 24-04-2019
9437 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold 24-04-2019
9436 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold 24-04-2019
9435 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - køn - chikane - afskedigelse - medhold 24-04-2019
9367 Ankestyrelsens principafgørelse 23-19 om arbejdsskade - ændret forklaring - bevisvurdering - ulykke - erhvervssygdom 16-04-2019
9434 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - sport - medhold 11-04-2019
9433 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold 11-04-2019
9432 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - kommuner - ej medhold - medhold 11-04-2019
9431 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - kommuner - ej medhold 11-04-2019
9430 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - seksuel orientering - kompetence - sundhed - ej medhold 11-04-2019
9429 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold 11-04-2019
9333 Ankestyrelsens principafgørelse 22-19 om hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget modtaget hjælp - oplysningspligt - oplysningspligtens indtræden - mod bedre vidende - SU 09-04-2019
9332 Ankestyrelsens principafgørelse 21-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - dobbeltforsørgelse - SU - påbegyndt uddannelse - tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - vejledning - mod bedre vidende 09-04-2019
9331 Ankestyrelsens principafgørelse 20-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fradrag - undtagelser - indtægtens art - tilhørsforhold - goder - forsørgelse - fælles husførelse - fejludbetalte midler 09-04-2019
9314 Ankestyrelsens principafgørelse 19-19 om formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - delvist tilbagekøb - vejledning - realudligning 08-04-2019
9310 Ankestyrelsens principafgørelse 18-19 om sygedagpenge - forlængelse - behov for afklaring af arbejdsevnen - uafklaret helbredstilstand 05-04-2019
9307 Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber 04-04-2019
9306 Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser 04-04-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>