1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10217 Ankestyrelsens principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse - længerevarende botilbud - indretning 14-12-2017
10211 Ankestyrelsens principafgørelse 96-17 om genvurdering - flytning 12-12-2017
10210 Ankestyrelsens principafgørelse 95-17 om tabt arbejdsfortjeneste - hjemmetræning - hjemmeundervisning 12-12-2017
10209 Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling 12-12-2017
10203 Ankestyrelsens principafgørelse 93-17 om adoption uden samtykke - manglende forældreevne - barnets tilknytning til plejefamilie - særlige tilfælde - dokumentationskrav - krav til indstilling 06-12-2017
10201 Ankestyrelsens principafgørelse 92-17 ægtefællebidrag - lave leveomkostninger i modtagerland - bidragsloftet 05-12-2017
10160 Ankestyrelsens principafgørelse 91-17 om særlig støtte - nettoboligudgift - udgiftsregulering - rimelig, billigere bolig/ fraflyttet bolig 27-11-2017
10159 Ankestyrelsens principafgørelse 90-17 om økonomisk støtte - betingelser for støtte efter serviceloven - udenlandsk statsborger - samvær i Danmark 27-11-2017
10136 Ankestyrelsens principafgørelse 89-17 om sygedagpenge - § 56-aftale - fertilitetsbehandling 20-11-2017
10123 Ankestyrelsens principafgørelse 88-17 om - Arbejdsskade - erstatning for tab af forsørger - uddannelse - indtægt - SU - over 18 år 16-11-2017
10122 Ankestyrelsens principafgørelse 87-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob - beregning 16-11-2017
10108 Ankestyrelsens principafgørelse 86-17 om magtanvendelse - farefulde situationer - eget hjem - egnet botilbud 16-11-2017
10106 Ankestyrelsens principafgørelse 85-17 om magtanvendelse - personkreds - optagelse i særligt botilbud - informeret samtykke 16-11-2017
10103 Ankestyrelsens principafgørelse 84-17 om økonomisk støtte - transportudgifter - familiesammenføring - herboende barn 13-11-2017
10102 Ankestyrelsens principafgørelse 83-17 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter 13-11-2017
10101 Ankestyrelsens principafgørelse 82-17 om social begivenhed - stor indtægt - formue - kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse 13-11-2017
10100 Ankestyrelsens principafgørelse 81-17 om børnebidrag - stiltiende aftale - passivitet 13-11-2017
10049 Ankestyrelsens principafgørelse 80-17 om - Arbejdsskade - godtgørelse for varigt mén - eksem - allergi - tillæg efter G.1.3. for allergi over for udbredt forekommende stoffer 06-11-2017
10045 Ankestyrelsens principafgørelse 79-17 om stedbarnsadoption - samlivskrav - rugemor - egg sharing 03-11-2017
10004 Ankestyrelsens principafgørelse 78-17 om socialtilsyn - tillægstakst - tilbud med flere afdelinger 30-10-2017
10003 Ankestyrelsens principafgørelse 77-17 om tabt arbejdsfortjeneste - revalidering - indtægtstab 30-10-2017
10001 Ankestyrelsens principafgørelse 76-17 om faktisk forvaltningsvirksomhed - valg af leverandør - klageadgang - partsbegreb 26-10-2017
10194 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - sport - medhold 12-10-2017
10193 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - forskelsbehandling ”by association” - ej medhold 12-10-2017
10192 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - arbejdsvilkår - kommuner - ej medhold 12-10-2017
10191 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - medhold 12-10-2017
10190 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - alder - afskedigelse - kompetence - ej medhold 12-10-2017
9977 Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager 12-10-2017
9974 Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer 11-10-2017
9969 Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel 10-10-2017
9968 Ankestyrelsens principafgørelse 72-17 om personligt tillæg - førtidspensionsloven - ægtefælle - kontanthjælp - subsidiær 10-10-2017
10189 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - kompetence - medhold 04-10-2017
10188 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 04-10-2017
10187 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 04-10-2017
10186 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 04-10-2017
10185 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 04-10-2017
10184 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 04-10-2017
10183 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 04-10-2017
10182 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 04-10-2017
10181 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 04-10-2017
10180 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold 04-10-2017
10179 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 04-10-2017
10178 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - afskedigelse under graviditet - ej medhold 04-10-2017
10177 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - ej medhold 04-10-2017
10176 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - ej medhold 04-10-2017
10175 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold 03-10-2017
10174 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold 03-10-2017
10173 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - ej medhold 03-10-2017
10172 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - medhold 03-10-2017
10171 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer 03-10-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>