1|2|3|4|5|6|7|8 >

NrTitelUnderskriftdato
9977 Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager 12-10-2017
9974 Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer 11-10-2017
9969 Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel 10-10-2017
9968 Ankestyrelsens principafgørelse 72-17 om personligt tillæg - førtidspensionsloven - ægtefælle - kontanthjælp - subsidiær 10-10-2017
9919 Ankestyrelsens principafgørelse 71-17 om opholdskommune - handlekommune - forældrekurser - forældrekompetenceundersøgelser 20-09-2017
9918 Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 om merudgifter - transport – bil - driftsudgifter 20-09-2017
9917 Ankestyrelsens principafgørelse 69-17 om børnetilskud - enlig forsøger - formodningsregel - Udbetaling Danmarks oplysningspligt - parternes relation - midlertidig og kortvarig boligsituation 20-09-2017
9854 Ankestyrelsens principafgørelse 68-17 om egenbetaling - hjælp til sygebehandling - Sygeforsikringen ”danmark” - tandbehandling - egne midler 08-09-2017
9839 Ankestyrelsens principafgørelse 67-17 om personlig og praktisk hjælp - afløsning - aflastning - naturalydelse - kontant tilskud - børn og unge - funktionsnedsættelse 01-09-2017
9949 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - retlig interesse 31-08-2017
9837 Ankestyrelsens principafgørelse 66-17 om betaling af behandlingsudgifter - trangsbestemt - egenbetaling - udbetaling direkte til behandleren - administrationsordning - tandlægeregning 31-08-2017
9836 Ankestyrelsens principafgørelse 65-17 om arbejdsskade - forældelse - ulykke - forældelseslovens 30-årige absolutte frist - forlængelse af genoptagelsesfristen 31-08-2017
9835 Ankestyrelsens principafgørelse 64-17 om arbejdsskade - frist - genoptagelse - remonstration 31-08-2017
9824 Ankestyrelsens principafgørelse 63-17 om socialpædagogisk støtte - samtaler - behandling 21-08-2017
9948 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - sprog - medhold 15-08-2017
9947 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - medhold 15-08-2017
9935 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - ej medhold 15-08-2017
9934 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold 15-08-2017
9933 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 15-08-2017
9932 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - kompetence - ej medhold 15-08-2017
9931 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold 15-08-2017
9930 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold 15-08-2017
9765 Ankestyrelsens principafgørelse 62-17 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - knæskade - plica 15-08-2017
9764 Ankestyrelsens principafgørelse 61-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - forudbestående - osteoporose - knogleskørhed 15-08-2017
9763 Ankestyrelsens principafgørelse 60-17 om klageberettigede - part - partsrettigheder - værge 15-08-2017
9761 Ankestyrelsens principafgørelse 59-17 om forsorgshjem - efterforsorg - opholdskommune - handlekommune - mellemkommunal refusion - medvirken 15-08-2017
9760 Ankestyrelsens principafgørelse 58-17 om handlekommune - refusion - ældrebolig - sidestille 15-08-2017
9727 Ankestyrelsens principafgørelse 57-17 om optagelse i botilbud uden samtykke - frit valg - magtanvendelse - absolut påkrævet 10-08-2017
9726 Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation - Tilbudsportalen 10-08-2017
9725 Ankestyrelsens principafgørelse 55-17 hjemmehjælp - påmindelse om medicin 10-08-2017
9929 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - retlig interesse - ej medhold 08-08-2017
9928 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold 08-08-2017
9927 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - ej medhold - medhold 08-08-2017
9926 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold 08-08-2017
9925 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kommuner - ej medhold 08-08-2017
9924 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold 08-08-2017
9923 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - arbejdsvilkår - fagretlig - ej medhold 08-08-2017
9922 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - forskelsbehandling ”by association” - kompetence - ej medhold 08-08-2017
9691 Ankestyrelsens principafgørelse 54-17 om betingelser for hjælp efter serviceloven - Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - lovligt ophold - legalitetsprincippet 24-07-2017
9690 Ankestyrelsens principafgørelse 53-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - servicelovens anvendelsesområde - legalitetsprincippet og lovligt ophold 24-07-2017
9686 Ankestyrelsens principafgørelse 52-17 om bil - særlig indretning - ansøgers placering - rampe - udskæring - tro- og loveerklæring 19-07-2017
9685 Ankestyrelsens principafgørelse 51-17 om arbejdsskade - midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne - erhvervsmæssigt uafklaret 19-07-2017
9670 Ankestyrelsens principafgørelse 50-17 om sygedagpenge - ferie 11-07-2017
9626 Ankestyrelsens principafgørelse 49-17 om lovhjemmel - hjælpemiddelbekendtgørelsen - sygdomsbetinget dobbeltsyn - briller 05-07-2017
9625 Ankestyrelsens principafgørelse 48-17 om Ledighedsydelse - fradrag - indtægt - optjeningsperiode 05-07-2017
9620 Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance 03-07-2017
9609 Ankestyrelsens principafgørelse 46-17 om jobafklaringsforløb - ressourceforløb - ressourceforløbsydelse - gentagne udeblivelser - sanktion - vejledning 30-06-2017
9605 Ankestyrelsens principafgørelse 45-17 om jobafklaringsforløb - afklaringsforløb - ressourceforløbsydelse - dom - Østre Landsret - ressourceforløb 30-06-2017
9602 Ankestyrelsens principafgørelse 44-17 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - hidtidig arbejdsplads - ordinær ansættelse - ustøttet beskæftigelse - nedsat arbejdsevne - ressourceforløb 30-06-2017
9600 Ankestyrelsens principafgørelse 43-17 om løntilskud - privat arbejdsgiver - fastsættelse af løn - og arbejdsvilkår - overenskomstmæssig - sædvanligt gældende 30-06-2017 1|2|3|4|5|6|7|8 >