1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9367 Ankestyrelsens principafgørelse 23-19 om arbejdsskade - ændret forklaring - bevisvurdering - ulykke - erhvervssygdom 16-04-2019
9333 Ankestyrelsens principafgørelse 22-19 om hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget modtaget hjælp - oplysningspligt - oplysningspligtens indtræden - mod bedre vidende - SU 09-04-2019
9332 Ankestyrelsens principafgørelse 21-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - dobbeltforsørgelse - SU - påbegyndt uddannelse - tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - vejledning - mod bedre vidende 09-04-2019
9331 Ankestyrelsens principafgørelse 20-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fradrag - undtagelser - indtægtens art - tilhørsforhold - goder - forsørgelse - fælles husførelse - fejludbetalte midler 09-04-2019
9314 Ankestyrelsens principafgørelse 19-19 om formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - delvist tilbagekøb - vejledning - realudligning 08-04-2019
9310 Ankestyrelsens principafgørelse 18-19 om sygedagpenge - forlængelse - behov for afklaring af arbejdsevnen - uafklaret helbredstilstand 05-04-2019
9307 Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber 04-04-2019
9306 Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser 04-04-2019
9305 Fastholdelse af påbud om straks at etablere kollektive foranstaltninger i form af rækværk som sikrer de ansatte mod nedstyrtning. Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til klage over bødeforelæg 04-04-2019
9303 Fastholdelse af påbud om at angive særlige risici i projektmateriale – asbestholdige materialer 04-04-2019
9302 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge, som er omfattet af undervisningspligten, alene beskæftiges med de former for lettere arbejde, der er nævnt i bilag 7 04-04-2019
9301 Fastholdelse af afgørelse om afslag på dispensation fra reglerne om adgangsvejes frie højde 04-04-2019
9290 Ankestyrelsens principafgørelse 16-19 om særlig støtte - rimelig billigere bolig - tidspunkt for beregning - konkret ledig - reel mulighed for indflytning 29-03-2019
9289 Ankestyrelsens principafgørelse 17-19 om arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende 29-03-2019
9288 Ankestyrelsens principafgørelse 15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse 29-03-2019
9287 Ankestyrelsens principafgørelse 14-19 om - tilbagebetaling efter aktivloven - opholdskommune - handlekommune - stedlig kompetence - fraflytningskommunen 29-03-2019
9286 Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 om særlig støtte - loftet for indtægt - hidtidig nettoindtægt - oprindelig social begivenhed 29-03-2019
9285 Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv 29-03-2019
9283 Ankestyrelsens principafgørelse 11-19 om madserviceordning - praktisk støtte til madlavning - socialpædagogisk støtte - betaling for personaleudgifter 28-03-2019
9282 Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 om personlig og praktisk hjælp - rehabiliterende hjælp - socialpædagogisk støtte - kontant tilskud 28-03-2019
9326 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej medhold 27-03-2019
9325 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold 27-03-2019
9324 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - parts- og vidneforklaringer 27-03-2019
9323 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - uanset handicap - ej medhold 27-03-2019
9322 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - hudfarve og race - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold 27-03-2019
9208 Ankestyrelsens principafgørelse 9-19 om økonomisk støtte - familiebehandling - tabt arbejdsfortjeneste 20-03-2019
9329 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - øvrige 18-03-2019
9203 Ankestyrelsens principafgørelse 8-19 om merudgifter - hjælpemiddel - fritidsaktivitet - elitesport - nødvendig 15-03-2019
9321 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - chikane - medhold 13-03-2019
9320 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold 13-03-2019
9319 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - øvrige - medhold 13-03-2019
9318 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 13-03-2019
9317 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold 13-03-2019
9316 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer 13-03-2019
9315 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold 13-03-2019
9328 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold 11-03-2019
9327 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - øvrige 04-03-2019
9193 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - medhold 28-02-2019
9192 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - medhold 28-02-2019
9191 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - handicap - afskedigelse - er handicap - medhold 28-02-2019
9190 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold 28-02-2019
9189 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - medhold 28-02-2019
9149 Ankestyrelsens principafgørelse 7-19 om sygedagpenge - forlængelse - behandling i rehabiliteringsteam - dom - Højesteret 28-02-2019
9182 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige 27-02-2019
9181 Ligbehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold 21-02-2019
9180 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold 21-02-2019
9125 Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - uforskyldt ledighed - tilmelding som arbejdssøgende 15-02-2019
9188 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - fagretlig - kompetence - ej medhold 13-02-2019
9187 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afslag på ansættelse - medhold 13-02-2019
9186 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold 13-02-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>